titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

1111, pridané: 15.12.2009, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marcel Pavlík, nar. 22.3.1974 )

od: 15.12.2009, do: 30.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1112, pridané: 15.12.2009, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Urmín, nar. 25.2.1974 )

od: 15.12.2009, do: 30.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1113, pridané: 15.12.2009, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak, nar. 4.11.1968 )

od: 15.12.2009, do: 30.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1114, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 70.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong, nar. 1.11.1961 )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1115, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marcel Škorník, nar. 13.12.1977 )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1116, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Ján Adam, nar. 27.5.1949 )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1117, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Polovka )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1118, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jana Pavlíková )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1119, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Daniel Maretta )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1120, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 80.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Cupan )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1121, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 95.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.12.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Cicko, Fatma Cicková a deti )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1122, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 96.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.12.2009 trvalý pobyt občana ( Katarína Lacková, Lýdia Lacková a deti )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1123, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.12.2009 trvalý pobyt občana ( František Illéš )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1124, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 95.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.12.2009 trvalý pobyt občana ( Štefan Rajči, nar. 1.7.1955 s rodinou /10 osôb/ )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1125, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.12.2009 trvalý pobyt občana ( Jakub Bernaťák )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1126, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.12.2009 trvalý pobyt občana ( Zuzana Trusková a deti )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1127, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 95.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.12.2009 trvalý pobyt občana ( Renáta Facunová, nar. 11.6.1974 a deti )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1128, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 89.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.12.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Baran )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1129, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.12.2009 trvalý pobyt občana ( Antónia Facunová, Klaudia Facunová )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1130, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 98.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.12.2009 trvalý pobyt občana ( Anna Facunová, nar. 8.3.1980 a deti, Margita Štrkáčová, nar. 11.1.1989 )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1131, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 65.6 kB, typ: pdf

Národná dialničná spoločnosť Bratislava oznamuje zahájenie výstavby diaľnice D1 Dubná Skala - Turany (  )

od: 15.12.2009, do: 15.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1132, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 370.6 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje zaslenie rozsahu hodnotenia pre činnosť ( Rýchlostná cesta R3 Martin -Horná Štubňa )

od: 18.12.2009, do: 28.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1133, pridané: 18.12.2009, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine zrušila dňom 18.12.2009 trvalý pobyt občana ( Marcel Gregor, nar. 10.7.1962 )

od: 18.12.2009, do: 04.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1134, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 96.2 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnosti začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie  ( Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu sídelného útvaru Martin )

od: 21.12.2009, do: 25.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1135, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 80.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Ján Kantárik )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1136, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 80 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Balún )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1137, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 80.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Hrk )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1138, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Gabriela Kratková )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1139, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Gabriela Kratková )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1140, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Žiline oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mária Holečková )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT