titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1051, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 64.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alena Řeháková, nar. 22.11.1955 )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1052, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 64.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Princ, nar. 12.8.1956 )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1053, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 82.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Balážová )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1054, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 81.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Baláž )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1055, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 82.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Gabriela Buľková )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1056, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 81.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anna Dotková )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1057, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 82.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Filus )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1058, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 82.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ronald Hák )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1059, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 82.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Holub )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1060, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 82.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dana Rácová )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1061, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 82.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Konuš )

od: 07.12.2000, do: 21.12.2009

DOKUMENT

vyhláška o opakovanej dražbe

1062, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 246.3 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad Martin oznamuje termín a miesto konania opakovanej dražby ( 28.12.2009 )

od: 07.12.2009, do: 28.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1063, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 89.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.12.2009 trvalý pobyt občana ( Milan Revús, nar. 11.3.1976 )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1064, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 89 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.12.2009 ( Peter Valko, nar. 15.12.1967 )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1065, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 89.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.12.2009 trvalý pobyt občana ( Miroslav Šarlina, nar. 23.06.1977 )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1066, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 83.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Šarlina )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1067, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 83.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vlasta Klimová )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1068, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anna Glíbová )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1069, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 83.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Silvia Urbanová )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1070, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 82.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viera Drexler )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1071, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 83.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Cyril Furiel )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1072, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 83.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Gruchaľák )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1073, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Hrivnák )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1074, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 64.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Princ )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1075, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti Ľubomír Pallo, Ing. Martin Orlický )

od: 07.12.2009, do: 22.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1076, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Blahušiak )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1077, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Csaba Váradi )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1078, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 67.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ctibor Cibiri )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1079, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Miškus )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1080, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 67.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vojtech Cicko )

od: 07.12.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT