titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

1021, pridané: 20.11.2009, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Lipták, nar. 18.6.1965 )

od: 23.11.2009, do: 07.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1022, pridané: 20.11.2009, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Lihan, nar. 12.6.1988 )

od: 23.11.2009, do: 07.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1023, pridané: 20.11.2009, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Lipták, nar. 18.6.1965 )

od: 23.11.2009, do: 07.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1024, pridané: 20.11.2009, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Lenča, nar. 16.11.1977 )

od: 23.11.2009, do: 07.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1025, pridané: 20.11.2009, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Ďurík, nar. 21.6.1954 )

od: 23.11.2009, do: 07.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1026, pridané: 21.11.2009, Martin , veľkosť: 86.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Hakel )

od: 23.11.2009, do: 07.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1027, pridané: 21.11.2009, Martin , veľkosť: 83.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Erika Hurajová )

od: 23.11.2009, do: 07.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1028, pridané: 21.11.2009, Martin , veľkosť: 78.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Žiline oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mária Holečková )

od: 23.11.2009, do: 07.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1029, pridané: 21.11.2009, Martin , veľkosť: 81.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Kuric )

od: 23.11.2009, do: 07.12.2009

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

1030, pridané: 26.11.2009, Martin , veľkosť: 102.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin ponúka na prenájom nebytové pirestory vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu (  )

od: 26.11.2009, do: 10.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1031, pridané: 26.11.2009, Martin , veľkosť: 91.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.11.2009 trvalý pobyt občana ( Imrich Hallgaš )

od: 26.11.2009, do: 10.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1032, pridané: 26.11.2009, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.11.2009 trvalý pobyt občana ( Vladimír Jóš )

od: 26.11.2009, do: 10.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1033, pridané: 26.11.2009, Martin , veľkosť: 733.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Prevádzkový objekt Martin )

od: 26.11.2009, do: 10.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1034, pridané: 26.11.2009, Martin , veľkosť: 768.6 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby ( termín: 21.12.2009 )

od: 26.11.2009, do: 21.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

1035, pridané: 26.11.2009, Martin , veľkosť: 787.4 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje miesto a termín konania dražby ( termín: 22.12.2009 )

od: 26.11.2009, do: 22.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1036, pridané: 26.11.2009, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti : Peter Šoukal, nar. 9.4.1964, Miroslav Paško, nar. 18.4.1969 )

od: 26.11.2009, do: 10.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1037, pridané: 26.11.2009, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Iveta Kubisová, nar. 27.11.1968 )

od: 26.11.2009, do: 10.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1038, pridané: 26.11.2009, Martin , veľkosť: 68.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Kurhajec, nar. 30.5.1959 )

od: 26.11.2009, do: 10.12.2009

DOKUMENT

obchodná verejná súťaž

1039, pridané: 26.11.2009, Martin , veľkosť: 81.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku č. 7/2009 (  )

od: 26.11.2009, do: 10.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1040, pridané: 01.12.2009, Martin , veľkosť: 90.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.11.2009 trvalý pobytu občana ( Petr Kubín, nar. 14.8.1961 )

od: 01.12.2009, do: 15.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1041, pridané: 01.12.2009, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.11.2009 trvalý pobytu občana ( Ľubomír Peč, nar. 17.4.1950 )

od: 01.12.2009, do: 15.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1042, pridané: 01.12.2009, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.11.2009 trvalý pobytu občana ( Milan Dočekal, nar. 6.5.1959 )

od: 01.12.2009, do: 15.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1043, pridané: 01.12.2009, Martin , veľkosť: 81 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marie Žideková )

od: 01.12.2009, do: 15.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1044, pridané: 01.12.2009, Martin , veľkosť: 81.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Vašatko )

od: 01.12.2009, do: 15.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1045, pridané: 01.12.2009, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Hrdý, nar. 18.12.1984 )

od: 01.12.2009, do: 15.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1046, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vít Pukalovič, nar. 19.4.1981 )

od: 07.12.2009, do: 22.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1047, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Mandák, nar. 4.3.1984, Rudolf Čepel, nar. 18.12.1952 )

od: 07.12.2009, do: 22.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1048, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Blažej Dotko, nar. 30.8.1961 )

od: 07.12.2009, do: 22.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1049, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lívia Štrbáková, nar. 27.6.1988 )

od: 07.12.2009, do: 22.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dražbe

1050, pridané: 07.12.2009, Martin , veľkosť: 675.9 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby ( 15.12.2009 )

od: 07.12.2009, do: 15.12.2009

DOKUMENT