titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

991, pridané: 11.11.2009, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Andrej Bartoš )

od: 11.11.2009, do: 25.11.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

992, pridané: 11.11.2009, Martin , veľkosť: 68.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong )

od: 11.11.2009, do: 25.11.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

993, pridané: 11.11.2009, Martin , veľkosť: 82.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vítězslav Hemala )

od: 11.11.2009, do: 25.11.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

994, pridané: 11.11.2009, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Pavol Titurus )

od: 11.11.2009, do: 25.11.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

995, pridané: 11.11.2009, Martin , veľkosť: 78.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Danko )

od: 11.11.2009, do: 25.11.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

996, pridané: 11.11.2009, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Dotko )

od: 11.11.2009, do: 25.11.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

997, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 91.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2009 trvalý pobyt občana ( Rudolf Novák, nar. 28.9.1979 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

998, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2009 trvalý pobyt občana  ( Anton Facuna, nar. 10.1.1931, Zotlán Facuna, nar. 7.6.1975 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

999, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 91.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2009 trvalý pobyt občana  ( Ivan Klája, nar. 2.2.1978 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1000, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2009 trvalý pobyt občana  ( Ján Košťan, nar. 18.7.1960, Miroslav Košťan, nar. 3.5.1975 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1001, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2009 trvalý pobyt občana  ( Vladimír Vítek, nar. 27.2.1971 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1002, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 89 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2009 trvalý pobyt občana  ( Igor Rolko, nar. 12.8.1963 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1003, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 93.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Pavla Brišša, nar. 27.1.1958 /5 občanov/ )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1004, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2009 trvalý pobyt občana  ( Iveta Kágerová, nar. 26.8.1966, Patrik Káger, nar. 27.6.1990 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1005, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom ˇ18.11.2009 trvalý pobyt občana  ( Ľudovít Andoč, nar. 14.3.1955 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1006, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 985.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ( "Výstavba optickej siete Martin-Záturčie /ICATV/ )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

1007, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 172.2 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Peter Krištofík Mucha oznamuje termín a miesto konania dražby nehnuteľnosti (  )

od: 19.11.2009, do: 14.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1008, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 68.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát Igor Lorinc, nar. 24.2.1968 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1009, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 68.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Laco Balog, nar. 12.10.1955 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1010, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Garaj, nar. 9.8.1986 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1011, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Čepeľ, nar. 18.12.1952 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1012, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 71.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Mišík, nar. 20.8.1976 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1013, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 67.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martin Fusek, nar. 26.10.1988 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1014, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľuboš Spiššák, nar. 217.1965 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1015, pridané: 19.11.2009, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Lipták, nar. 18.6.1965 )

od: 19.11.2009, do: 03.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

1016, pridané: 20.11.2009, Martin , veľkosť: 805 kB, typ: pdf

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydáva verejnou vyhláškou rohodnutie o zrušení napadnutného rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Žiline č. 2009/00506/Rep. (  )

od: 20.11.2009, do: 04.12.2009

DOKUMENT

verejná súťaž

1017, pridané: 20.11.2009, Martin , veľkosť: 81.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 4/2009 (  )

od: 20.11.2009, do: 04.12.2009

DOKUMENT

verejná súťaž

1018, pridané: 20.11.2009, Martin , veľkosť: 79.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 5/2009 (  )

od: 20.11.2009, do: 04.12.2009

DOKUMENT

verejná súťaž

1019, pridané: 20.11.2009, Martin , veľkosť: 84.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 3/2009 (  )

od: 20.11.2009, do: 04.12.2009

DOKUMENT

verejná súťaž

1020, pridané: 20.11.2009, Martin , veľkosť: 81.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 6/2009 (  )

od: 20.11.2009, do: 04.12.2009

DOKUMENT