titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

901, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 82.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Marek Egrecký )

od: 07.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

902, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 79.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Peter Rusnák )

od: 07.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

903, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 84.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Erika Hurajová )

od: 07.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

904, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 229.6 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad v Martine oznamuje dražbu nehnuteľnosti (  )

od: 07.10.2009, do: 15.10.2009

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

905, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 117.8 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad v Martine oznamuje dražbu nehnuteľnosti (  )

od: 06.10.2009, do: 12.10.2009

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

906, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 229.2 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad v Martine oznamuje dražbu nehnuteľnosti (  )

od: 06.10.2009, do: 13.10.2009

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

907, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 226.8 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad v Martine oznamuje dražbu nehnuteľnosti (  )

od: 06.10.2009, do: 14.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

908, pridané: 08.10.2009, Martin , veľkosť: 63.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.10.2009 trvalý pobyt občana ( Vladimír Jankovič, nar. 13.7.1969 )

od: 08.10.2009, do: 22.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

909, pridané: 08.10.2009, Martin , veľkosť: 88.3 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje predloženie zámeru navrhovateľa: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava ( Rýchlostná cesta R3 Martin - Horná Štubňa )

od: 08.10.2009, do: 28.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

910, pridané: 09.10.2009, Martin , veľkosť: 821.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( Bytové domy Martinské terasy )

od: 09.10.2009, do: 23.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

911, pridané: 09.10.2009, Martin , veľkosť: 62.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine zrušila dňom 9.10.2009 trvalý pobyt občana ( Milan Teigeser, nar. 14.12.1967 )

od: 09.10.2009, do: 23.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

912, pridané: 09.10.2009, Martin , veľkosť: 62.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine zrušila dňom 9.10.2009 trvalý pobyt občana ( Róbert Putík, nar. 12.7.1968 )

od: 09.10.2009, do: 23.10.2009

DOKUMENT

obchodná verejná súťaž

913, pridané: 09.10.2009, Martin , veľkosť: 124.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 2/2009 (  )

od: 09.10.2009, do: 26.10.2009

DOKUMENT

obchodná verejná súťaž

914, pridané: 09.10.2009, Martin , veľkosť: 353.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2009 (  )

od: 09.10.2009, do: 23.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

915, pridané: 09.10.2009, Martin , veľkosť: 821.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou stavebné povolenie ( stavba - Bytové domy Martinské terasy )

od: 09.10.2009, do: 23.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

916, pridané: 13.10.2009, Martin , veľkosť: 57.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Hirčák, nar. 1958 )

od: 13.10.2009, do: 27.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

917, pridané: 13.10.2009, Martin , veľkosť: 57.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľuboš Spiššák nar. 1965 )

od: 13.10.2009, do: 27.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

918, pridané: 13.10.2009, Martin , veľkosť: 56 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Gril, nar. 1963 )

od: 13.10.2009, do: 27.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

919, pridané: 13.10.2009, Martin , veľkosť: 57.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rastislav Janči, nar. 1963 )

od: 13.10.2009, do: 27.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

920, pridané: 13.10.2009, Martin , veľkosť: 56.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Brxa, nar. 1946 )

od: 13.10.2009, do: 27.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

921, pridané: 13.10.2009, Martin , veľkosť: 57 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tibor Gregor, nar. 1985 )

od: 13.10.2009, do: 27.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

922, pridané: 13.10.2009, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rastislav Haščák, nar.1982, Tomáš Lihan, nar. 1988 )

od: 13.10.2009, do: 27.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

923, pridané: 13.10.2009, Martin , veľkosť: 57.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Katarína Dudášová, nar. 1967 )

od: 13.10.2009, do: 27.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

924, pridané: 13.10.2009, Martin , veľkosť: 83.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tibor Sýkora )

od: 13.10.2009, do: 27.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

925, pridané: 13.10.2009, Martin , veľkosť: 62.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.10.2009 trvalý pobyt občana ( František Lacek )

od: 13.10.2009, do: 27.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

926, pridané: 15.10.2009, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.10.2009 trvalý pobyt občana ( Miroslav Húšťava, nar. 27.10.1972 )

od: 15.10.2009, do: 29.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

927, pridané: 15.10.2009, Martin , veľkosť: 350 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania  ( stavba "Prevádzkový objekt Martin" )

od: 15.10.2009, do: 29.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

928, pridané: 19.10.2009, Martin , veľkosť: 63.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti: Eva Fašiangová, Marián Pompa, Lívia Štrbáková, Adrián Lang, Július Lacko, Tibor Farkaš, Ján Kováč, Milan Čapičík, Ivan Kerék, Rdoslav Toráč )

od: 19.10.2009, do: 02.11.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

929, pridané: 19.10.2009, Martin , veľkosť: 83.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viera Koršňáková )

od: 29.10.2009, do: 02.11.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

930, pridané: 19.10.2009, Martin , veľkosť: 79.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Danko )

od: 19.10.2009, do: 02.11.2009

DOKUMENT