titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

871, pridané: 28.09.2009, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.9.2009 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Prokop )

od: 28.09.2009, do: 12.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

872, pridané: 28.09.2009, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.9.2009 trvalý pobyt občana ( Peter Hulej )

od: 28.09.2009, do: 12.10.2009

DOKUMENT

oznámenie

873, pridané: 28.09.2009, Martin , veľkosť: 536.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - rozkopanie, pretláčanie, podkopanie a podvŕtanie ( Sever I. - Ul. Východná, Ul. Bellova, Ul. Severná, Sever II. - Ul. Jilemnického  )

od: 28.09.2009, do: 18.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

874, pridané: 28.09.2009, Martin , veľkosť: 56.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Ján Baláž, Nataša Balážová )

od: 28.09.2009, do: 13.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

875, pridané: 28.09.2009, Martin , veľkosť: 56.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Facuna )

od: 28.09.2009, do: 13.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

876, pridané: 28.09.2009, Martin , veľkosť: 56.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Stanislav Adamec )

od: 28.09.2009, do: 13.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

877, pridané: 28.09.2009, Martin , veľkosť: 80.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Hakel )

od: 28.09.2009, do: 12.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

878, pridané: 29.09.2009, Martin , veľkosť: 421 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba: Výstavba optickej siete Martin-Záturčie /ICATV/" )

od: 29.09.2009, do: 13.10.2009

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

879, pridané: 29.09.2009, Martin , veľkosť: 170.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu (  )

od: 29.09.2009, do: 15.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

880, pridané: 30.09.2009, Martin , veľkosť: 1356.7 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad v Žiline oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie  ( Želmíra Slobodová - odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Martin č. MSS-7324/2009-Ig zo dňa 24.4.2009 /dodatočné povolenie nepovolených zmien na stavbe/. )

od: 30.09.2009, do: 15.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

881, pridané: 01.10.2009, Martin , veľkosť: 82.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Kušnierik )

od: 01.10.2009, do: 15.10.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

882, pridané: 01.10.2009, Martin , veľkosť: 82.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Kuric )

od: 01.10.2009, do: 15.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

883, pridané: 01.10.2009, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Polovka )

od: 01.10.2009, do: 15.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

884, pridané: 01.10.2009, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Karol Pogány )

od: 01.10.2009, do: 15.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

885, pridané: 01.10.2009, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Karol Pogány )

od: 01.10.2009, do: 15.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

886, pridané: 01.10.2009, Martin , veľkosť: 77.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Karol Pogány )

od: 01.10.2009, do: 15.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

887, pridané: 01.10.2009, Martin , veľkosť: 82.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Hrk )

od: 01.10.2009, do: 15.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

888, pridané: 01.10.2009, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Katarína Sopóciová )

od: 01.10.2009, do: 15.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

889, pridané: 01.10.2009, Martin , veľkosť: 57.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Gabona )

od: 01.10.2009, do: 16.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

890, pridané: 01.10.2009, Martin , veľkosť: 57.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan, nar. 1958 )

od: 01.10.2009, do: 16.10.2009

DOKUMENT

výzva

891, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 177.6 kB, typ: pdf

Obec Moravské Lieskové vyzýva účastníkov stavebného konania na prerokovanie predmetnej veci. (  )

od: 07.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

892, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 82 kB, typ: pdf

Daňový úrad oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Kušnierik )

od: 07.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

893, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 81.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Kuric )

od: 07.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

894, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.10.2009 trvalý pobyt občana ( Silvia Mohlerová, nar. 24.2.1980 )

od: 07.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

895, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 55.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Július Lacko, nar. 1981 )

od: 06.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

896, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 56.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Marek Páleš, nar. 1978 )

od: 06.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

897, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 56.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Marián Pompa, nar. 1988 )

od: 06.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

898, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 56.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Vladimír Durdiak, nar. 1979 )

od: 06.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

899, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 56.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Miriam Beňusová, nar. 1971 )

od: 06.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

900, pridané: 06.10.2009, Martin , veľkosť: 56.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Štefan Kostrbík, nar. 1977 )

od: 06.10.2009, do: 21.10.2009

DOKUMENT