titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

61, pridané: 04.12.2008, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Libor Ligač, nar. 18.1.1985 )

od: 04.12.2008, do: 18.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

62, pridané: 04.12.2008, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Denis Baláž, nar. 9.12.1981 )

od: 04.12.2008, do: 18.12.2008

DOKUMENT

oznámenie

63, pridané: 04.12.2008, Martin , veľkosť: 190.3 kB, typ: pdf

Oznámenie spísané na notárskom úrade JUDr. Miroslava Debnára, Vajanského nám. 1 v Martine dňa 3.12.2008 na základe návrhu účastníkov ( Miloslav Nezdoba, Jozef Nezdoba )

od: 04.12.2008, do: 01.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

64, pridané: 04.12.2008, Martin , veľkosť: 297.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Bytový dom A3 -32 b.j. Martin-Košúty )

od: 05.12.2008, do: 19.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

65, pridané: 05.12.2008, Martin , veľkosť: 62.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.12.2008 trvalý pobyt občana ( Marek Kubolek, nar. 27.5.1987 )

od: 05.12.2008, do: 19.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

66, pridané: 05.12.2008, Martin , veľkosť: 63.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.12.2008 trvalý pobyt občana ( Zdenka Martiníková, nar. 12.11.1954, Tomáš Martiník nar. 18.8.1988 )

od: 05.12.2008, do: 19.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

67, pridané: 05.12.2008, Martin , veľkosť: 66.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.12.2008 trvalý pobyt občana ( rod. Urmínová /5 občanov/ )

od: 05.12.2008, do: 19.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

68, pridané: 05.12.2008, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.12.2008 trvalý pobyt občana ( Jozef Sitár, nar. 13.7.1965 )

od: 05.12.2008, do: 19.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

69, pridané: 05.12.2008, Martin , veľkosť: 85.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Bc. Zuzana Sumková )

od: 05.12.2008, do: 19.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

70, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 86.6 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou predloženie zámeru ( Obytný súbor "Bilbao" Martin - Veľká Hora II. )

od: 16.12.2008, do: 07.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

71, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 63.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.12.2008 trvalý pobyt občana ( Marián Naď, Ivana Naďová, Michaela Naďová )

od: 15.12.2008, do: 29.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

72, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 64.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.12.2008 trvalý pobyt občana ( Alexandra Junasová, Alexandra Naďová )

od: 15.12.2008, do: 29.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

73, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Hrdý, nar. 1984 )

od: 15.12.2008, do: 30.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

74, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ladislav Domeny )

od: 15.12.2008, do: 30.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

75, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 159.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine vydáva daňovú exekučnú výzvu ( adresát - Boris Sajdák )

od: 15.12.2008, do: 29.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

76, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Helena Matejíková )

od: 15.12.2008, do: 29.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

77, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zuzana Matiašková )

od: 15.12.2008, do: 29.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

78, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Matejík )

od: 15.12.2008, do: 29.12.2008

DOKUMENT

vyhláška

79, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 68.1 kB, typ: pdf

Okresný súd Ružomberok upovedomuje dediča o jeho dedičskom práve ( dedič - Vladimír Huba, nar. 19.5.1963 )

od: 15.12.2008, do: 29.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

80, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Lenča, nar. 16.11.1977 )

od: 15.12.2008, do: 30.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

81, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Čepel, nar. 1952 )

od: 15.12.2008, do: 30.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

82, pridané: 15.12.2008, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Cicko, nar. 28.8.1959 )

od: 15.12.2008, do: 30.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

83, pridané: 17.12.2008, Martin , veľkosť: 59.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Helena Seňkevičová, nar. 28.1.1971 )

od: 17.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

84, pridané: 17.12.2008, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Čepel, nar. 18.12.1952 )

od: 17.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

85, pridané: 17.12.2008, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Kormančík, nar. 12.9.1982 )

od: 17.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

86, pridané: 17.12.2008, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Pompa, nar. 28.3.1988 )

od: 17.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

87, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 319.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( "Bytový dom A2-254 b.j. Martin-Košúty" )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

88, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 69.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( rod. Jany Facunovej, nar. 10.4.1984 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

89, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 70.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( rod. Jozefa Lacku, nar. 4.5.1966 a Renáty Facunovej, nar. 3.5.1972 /7 osôb/ )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

90, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 69.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( rod. Zdenka Končeka, nar. 15.9.1958 a Soni Končekovej, nar. 21.7.1962 /7 osôb/ )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT