titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

841, pridané: 10.09.2009, Martin , veľkosť: 57.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Helena Seňkevičová, nar. 1971 )

od: 10.09.2009, do: 24.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

842, pridané: 10.09.2009, Martin , veľkosť: 56.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Debnár, nar. 1957 )

od: 10.09.2009, do: 24.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

843, pridané: 10.09.2009, Martin , veľkosť: 80.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Rusnák, nar. 1979 )

od: 10.09.2009, do: 24.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

844, pridané: 10.09.2009, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.9.2009 trvalý pobyt občana ( Branislav Schenk, nar. 26.1.1969 )

od: 10.09.2009, do: 24.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

845, pridané: 10.09.2009, Martin , veľkosť: 63 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.9.2009 trvalý pobyt občana ( Tatiana Skukalíková, nar. 20.2.1975 )

od: 10.09.2009, do: 24.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

846, pridané: 10.09.2009, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.9.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Kobolka, nar. 29.12.1963 )

od: 10.09.2009, do: 24.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

847, pridané: 10.09.2009, Martin , veľkosť: 64.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.9.2009 trvalý pobyt občana ( Jaroslava Lomenová, nar. 24.9.1975, Karmen Lomenová, nar. 19.9.1994, Mário Lomen, na.r 29.2.1996 )

od: 10.09.2009, do: 24.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

848, pridané: 14.09.2009, Martin , veľkosť: 56.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Kotlár, nar. 1963 )

od: 14.09.2009, do: 28.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

849, pridané: 14.09.2009, Martin , veľkosť: 57.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Lenča, nar. 1977 )

od: 14.09.2009, do: 28.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

850, pridané: 14.09.2009, Martin , veľkosť: 57.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľuboš Spiššák nar. 1965 )

od: 14.09.2009, do: 28.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

851, pridané: 14.09.2009, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Urbánek, nar. 1956 )

od: 14.09.2009, do: 28.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

852, pridané: 17.09.2009, Martin , veľkosť: 1035.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Obchodné centrum Fachmarkt Martin" )

od: 17.09.2009, do: 01.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

853, pridané: 17.09.2009, Martin , veľkosť: 57.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong, nar. 1961 )

od: 17.09.2009, do: 02.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

854, pridané: 17.09.2009, Martin , veľkosť: 88 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Blanka Briššová )

od: 17.09.2009, do: 02.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

855, pridané: 18.09.2009, Martin , veľkosť: 62.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníko bytu zrušila dňom 18.9.2009 trvalý pobyt občana ( Dušan Brxa, nar. 4.1.1946 )

od: 18.09.2009, do: 02.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

856, pridané: 18.09.2009, Martin , veľkosť: 381.5 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky vydáva verejnou vyhláškou územné rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Rozšírenie parkovacích plôch na Ul. Gogoľova, Martinô )

od: 18.09.2009, do: 04.10.2009

DOKUMENT

oznámenie správy katastra

857, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 125.7 kB, typ: pdf

Správa katastra Martin zverejňuje návrh Registra obnovenej evidencie pozemkov v kat. území Tomčany (  )

od: 23.09.2009, do: 24.11.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

858, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 640.8 kB, typ: pdf

Mesto martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Bytové domy Martinské terasy, SO 07- Spevnené plochy a parkoviská" )

od: 23.09.2009, do: 08.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

859, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 56.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Ján Filus, nar.1955 )

od: 24.09.2009, do: 09.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

860, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 57.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Martin Fusek, nar. 1988 )

od: 24.09.2009, do: 09.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

861, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 56.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Miriam Ježíková, nar. 1976 )

od: 24.09.2009, do: 09.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

862, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 57.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Vladimír Milan, nar. 1958 )

od: 24.09.2009, do: 09.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

863, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 57.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Igor Konček, nar. 1965 )

od: 24.09.2009, do: 09.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

864, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 57.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Gabriela Kratková, nar. 1958 )

od: 24.09.2009, do: 09.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

865, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 57.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Csaba Váradi, nar. 1967 )

od: 24.09.2009, do: 09.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

866, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 57.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Peter Kučera, nar. 1964 )

od: 24.09.2009, do: 09.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

867, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 57.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Roman Martiník, nar. 1985 )

od: 24.09.2009, do: 09.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

868, pridané: 23.09.2009, Martin , veľkosť: 156.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti /2x/ ( adresát - Peter Valko, nar. 1967 )

od: 24.09.2009, do: 09.10.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

869, pridané: 28.09.2009, Martin , veľkosť: 340 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzvu na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a oznámenie o prerušení konania. (  )

od: 28.09.2009, do: 12.10.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

870, pridané: 28.09.2009, Martin , veľkosť: 65.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.9.2009 trvalý pobyt občana ( Anna Chmúrna, Jozefína Chmúrna, Viliam Chmúrny )

od: 28.09.2009, do: 12.10.2009

DOKUMENT