titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

811, pridané: 25.08.2009, Martin , veľkosť: 57.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong, nar. 1.11.1961 )

od: 25.08.2009, do: 08.09.2009

DOKUMENT

vyhlásenie výberového konania

812, pridané: 25.08.2009, Martin , veľkosť: 114.5 kB, typ: pdf

Prednostka Krajského školského úradu v Žilina vyhlasuje vyberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy ( "Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany" )

od: 25.08.2009, do: 07.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

813, pridané: 27.08.2009, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viliam Pongó, nar. 19.3.1967 )

od: 27.08.2009, do: 10.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

814, pridané: 27.08.2009, Martin , veľkosť: 80 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan, nar. 4.11.1958 )

od: 27.08.2009, do: 10.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

815, pridané: 28.08.2009, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.8.2009 trvalý pobyt občana ( Martin Orlický, nar. 2.1.1971 )

od: 28.08.2009, do: 11.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

816, pridané: 28.08.2009, Martin , veľkosť: 167.7 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rozšírenie parkovacích plôch na Ul. Gogoľova 10,12, Martin" )

od: 28.08.2009, do: 11.09.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

817, pridané: 28.08.2009, Martin , veľkosť: 82.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Ján Adam )

od: 31.08.2009, do: 14.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

818, pridané: 31.08.2009, Martin , veľkosť: 65.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.8.2009 trvalý pobyt občana ( Anton Ilovský, nar. 23.11.1974 )

od: 31.08.2009, do: 14.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

819, pridané: 31.08.2009, Martin , veľkosť: 66.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.8.2009 trvalý pobyt občana ( Marcel Baranček, nar. 21.5.1988 )

od: 31.08.2009, do: 14.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

820, pridané: 31.08.2009, Martin , veľkosť: 66.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.8.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Sládeček, nar. 26.3.1963 )

od: 31.08.2009, do: 14.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

821, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 57.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Kostrík, nar. 1977 )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

822, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 57.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Martečík, nar. 31.3.1988 )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

823, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 56.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Jesenský, nar. 1.6.1958 )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

824, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 57.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mária Kubíková, nar. 4.4.1981 )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

825, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 57.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Libor Ligač, nar. 18.1.1985 )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

826, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 56.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Jankovič, nar. 27.2.1957 )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

827, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Zdeno Zukal, nar. 1978, Igor Konček, nar. 1965, Stanislav Minársky, nar. 1983 )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

828, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 57.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rastislav Janči, nar. 17.3.1963 )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

829, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Karol Sekerák )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

830, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Róbert Srník )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

831, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 79.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Maršala )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

832, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 79.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Balún )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

833, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 62.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.9.2009 trvalý pobyt občana ( Belo Horváth, nar. 13.4.1950 )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

834, pridané: 03.09.2009, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.9.2009 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Málik, nar. 9.7.1949 )

od: 03.09.2009, do: 17.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

835, pridané: 07.09.2009, Martin , veľkosť: 57.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ctibor Cibiri, nar. 30.7.1971 )

od: 07.09.2009, do: 21.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

836, pridané: 07.09.2009, Martin , veľkosť: 58.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti: Martin Záborský, nar. 13.1.1990, Ján Langsfeld, nar. 29.1.1953, Marek Žigmund, nar. 10.6.1985 )

od: 07.09.2009, do: 21.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

837, pridané: 07.09.2009, Martin , veľkosť: 57.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Róbert Hodoň, nar. 27.3.1974 )

od: 07.09.2009, do: 21.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

838, pridané: 07.09.2009, Martin , veľkosť: 161.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Soňa Stredáková )

od: 07.09.2009, do: 21.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

839, pridané: 10.09.2009, Martin , veľkosť: 371.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Bytové domy Martinské terasy" )

od: 10.09.2009, do: 24.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

840, pridané: 10.09.2009, Martin , veľkosť: 56.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mikuláš Pompa, nar. 1983 )

od: 10.09.2009, do: 24.09.2009

DOKUMENT