titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

781, pridané: 12.08.2009, Martin , veľkosť: 64.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.8.2009 trvalý pobyt občana ( Richard Šugar, nar. 23.10.1976 )

od: 12.08.2009, do: 26.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

782, pridané: 12.08.2009, Martin , veľkosť: 64.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.8.2009 trvalý pobyt občana ( Peter Konuš, nar. 16.5.1976 )

od: 12.08.2009, do: 26.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

783, pridané: 12.08.2009, Martin , veľkosť: 64.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.8.2009 trvalý pobyt občana ( Pavol Poliak, nar. 13.12.1977 )

od: 12.08.2009, do: 26.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

784, pridané: 12.08.2009, Martin , veľkosť: 56.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Adam, nar. 27.5.1949 )

od: 12.08.2009, do: 26.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

785, pridané: 12.08.2009, Martin , veľkosť: 80.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Adam, nar. 27.5.1949 )

od: 12.08.2009, do: 26.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

786, pridané: 12.08.2009, Martin , veľkosť: 58.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vít Pukalovič, nar. 19.4.1981 )

od: 12.08.2009, do: 26.08.2009

DOKUMENT

zverejnenie rozhodnutia

787, pridané: 12.08.2009, Martin , veľkosť: 782.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje pre širokú verejnosť povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - rozkopanie, pretláčanie, podkopanie a podvŕtanie ( Mestská časť Priekopa, k.ú. Martin,Priekopa )

od: 12.08.2009, do: 31.08.2009

DOKUMENT

zvrejnenie povolenia

788, pridané: 12.08.2009, Martin , veľkosť: 296.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje pre širokú verejnosť povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie ( stavba "FTTx-MT-01 Výstavba optickej siete Martin-Priekopa, Vrútky" )

od: 12.08.2009, do: 31.08.2009

DOKUMENT

Návrh VZN

789, pridané: 13.08.2009, Martin , veľkosť: 71.6 kB, typ: pdf

Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 58  ( O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin )

od: 13.08.2009, do: 27.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

790, pridané: 17.08.2009, Martin , veľkosť: 57.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Ďurík, nar. 21.6.1954 )

od: 17.08.2009, do: 01.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

791, pridané: 17.08.2009, Martin , veľkosť: 58.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti: Zdena Martiníková, nar. 12.11.1954, Tibor Špirko, nar. 26.3.1973 )

od: 17.08.2009, do: 01.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

792, pridané: 17.08.2009, Martin , veľkosť: 57 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Peschka, nar. 21.9.1984 )

od: 17.08.2009, do: 01.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

793, pridané: 17.08.2009, Martin , veľkosť: 57.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alžbeta Horníková, nar. 25.5.1984 )

od: 17.08.2009, do: 01.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

794, pridané: 17.08.2009, Martin , veľkosť: 57.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Filus, nar. 17.5.1955 )

od: 17.08.2009, do: 01.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

795, pridané: 17.08.2009, Martin , veľkosť: 57.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong, nar. 1.11.1961 )

od: 17.08.2009, do: 01.09.2009

DOKUMENT

dražobná vyhláška

796, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 177.9 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Peter Krištofík Mucha, ex. úrad Martin - vydáva vyhlášku o dražbe nehnuteľnosti ( termín konania dražby 21.9.2009 )

od: 20.08.2009, do: 21.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

797, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 64.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.8.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Švec, nar. 28.6.1975, Iveta Švecová, nar. 2.10.1976, Matej Švec, nar. 31.5.2000 )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

798, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 63.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.8.2009 trvalý pobyt občana ( Ján Veselka, nar. 15.7.1959 )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

799, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 62.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.8.2009 trvalý pobyt občana ( Martin Michalica, nar. 6.1.1979 )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

800, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 701.8 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje konanie opakovanej dražby ( termín konania 4.9.2009 )

od: 20.08.2009, do: 04.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

801, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 84 kB, typ: pdf

Daňový úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Danko )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

802, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 288.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ( stavba "Bytové domy Martinské terasy, SO - Spevnené plochy a parkoviská" )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

803, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 57.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Souček, nar. 26.5.1980 )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

804, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 57.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Hrdý, nar. 1984 )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

805, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 58.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adrestá - Oľga Staníková, nar. 5.12.1960 )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

806, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 57.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Stanislav Minarský, nar. 22.11.1957 )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

807, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 58.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Imrich Engli, nar. 20.10.1976 )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

808, pridané: 20.08.2009, Martin , veľkosť: 57.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Daniel Rišpan, nar. 16.11.1950 )

od: 20.08.2009, do: 03.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

809, pridané: 25.08.2009, Martin , veľkosť: 64.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.8.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Oselský, nar. 4.11.1979 )

od: 25.08.2009, do: 08.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pbytu

810, pridané: 25.08.2009, Martin , veľkosť: 66.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.8.2009 trvalý pobyt občana ( Ladislav Pavlík, Monika Pavlíková, Michaela Dudášiková )

od: 25.08.2008, do: 08.09.2009

DOKUMENT