titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

751, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Solár )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

752, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 222.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti /3x/ ( adresát - Boris Siráň )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

753, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 57 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Vaganek )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

754, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 57.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľuboš Spiššák, nar. 21.7.1965 )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

755, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 57.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Richard Krásny )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

756, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 57.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mikuláš Kollár )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

757, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 57.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Páleš )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

758, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 57.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alžbeta Horníková )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

759, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 57 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Richard Hák )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

760, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Margita Dotková )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

761, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 57.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ctibor Ctibiri )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

762, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 56.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Helena Seňkevičová )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

763, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 57.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Pompa )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

764, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 57.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Kotlár )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

765, pridané: 04.08.2009, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti: Jaroslav Rešetár, Tibor Špirko, Miroslava Štullerová, Marián Hasaj )

od: 04.08.2009, do: 18.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

766, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti  ( adresát - Iveta Kágerová )

od: 06.08.2009, do: 20.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

767, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 84.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti  ( adresát - Gabriela Bartová )

od: 06.08.2009, do: 20.08.2009

DOKUMENT

oznámenie

768, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 298.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnosti vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie  ( stavba "FTT MT 04 Výstavba optickej siete Martin SEVER" )

od: 06.08.2009, do: 25.08.2009

DOKUMENT

oznámenie

769, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 295.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnosti vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie  ( stavba "FTTx MT 02 Výstavba optickej siete Martin ZÁTURČIE" )

od: 06.08.2009, do: 25.08.2009

DOKUMENT

oznámenie

770, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 498.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnosti vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - rozkopanie, pretláčanie, podkopanie a podvŕtanie - Mestská časť Záturčie, k.ú. Záturčie. (  )

od: 06.08.2009, do: 25.08.2009

DOKUMENT

oznámenie

771, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 656.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnosti vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - rozkopanie, pretláčanie, podkopanie a podvŕtanie - Mestská časť Košúty II, k.ú. Priekopa, Martin. (  )

od: 06.08.2009, do: 25.08.2009

DOKUMENT

oznámenie

772, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 296.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnosti vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie  ( stavba "FTT MT 03 Výstavba optickej siete Martin - Košúty" )

od: 06.08.2009, do: 25.08.2009

DOKUMENT

oznámenie

773, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 703.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnosti vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunkácie - rozkopanie, pretláčanie, podkopanie a podvŕtanie - Mestská časť Sever, k.ú. Martin a Záturčie  (  )

od: 06.08.2009, do: 25.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

774, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 57.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Debnár, nar. 23.6.1957 )

od: 06.08.2009, do: 20.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

775, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 57.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti  ( adresát - Peter Plavák, nar. 19.9.1970 )

od: 06.08.2009, do: 20.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

776, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 80.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Holcová )

od: 06.08.2009, do: 20.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

777, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 63.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.8.2009 trvalý pobyt občana ( Peter Vrabec, nar. 15.6.1973 )

od: 06.08.2009, do: 20.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

778, pridané: 06.08.2009, Martin , veľkosť: 116.4 kB, typ: pdf

Obec Moravské Lieskové zvoláva verejnou vyhláškou štátny stavebný dohľad na deň 27.8.2009 (  )

od: 06.08.2009, do: 20.08.2009

DOKUMENT

Verejná vyhláška

779, pridané: 11.08.2009, Martin , veľkosť: 64.8 kB, typ: pdf

Prerokovanie NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného útvaru Martin Zmeny a doplnky č.3 . ( Návrh VZN č. 38/03, Zmeny a doplnky č. 3 )

od: 11.08.2009, do: 26.08.2009

DOKUMENT

Návrh VZN

780, pridané: 12.08.2009, Martin , veľkosť: 560.8 kB, typ: pdf

Návrh VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta ( VZN bude schvaľované dňa 27.8.2009 na MsZ )

od: 12.08.2009, do: 27.08.2009

DOKUMENT