titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

721, pridané: 14.07.2009, Martin , veľkosť: 58.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ingrid Šepláková, nar. 20.10.1974 )

od: 14.07.2008, do: 28.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

722, pridané: 14.07.2009, Martin , veľkosť: 58.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Blanka Uhrovčíková, nar. 2.8.1971 )

od: 14.07.2008, do: 28.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

723, pridané: 14.07.2009, Martin , veľkosť: 81.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viera Koršňáková, nar. 16.12.1957 )

od: 14.07.2009, do: 28.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

724, pridané: 15.07.2009, Martin , veľkosť: 165.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Stavebné úpravy časti suterénu bytového domu na kaderníctvo a holičstvo" )

od: 15.07.2009, do: 29.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

725, pridané: 15.07.2009, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o doručení záverečného stanoviska MŽP SR z procesu posudzovania činnosti ( "Obytný súbor "Bilbao" - Martin Veľká hora II." )

od: 15.07.2009, do: 15.08.2009

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

726, pridané: 16.07.2009, Martin , veľkosť: 64.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 16.7.2009 trvalý pobyt občana ( Zdenko Šugár )

od: 16.07.2009, do: 02.08.2009

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

727, pridané: 16.07.2009, Martin , veľkosť: 65.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 16.7.2009 trvalý pobyt občana ( Ivan Gábriš )

od: 16.07.2009, do: 02.08.2009

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

728, pridané: 16.07.2009, Martin , veľkosť: 65.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 16.7.2009 trvalý pobyt občana ( Štefan Kostrbík )

od: 16.07.2009, do: 02.08.2009

DOKUMENT

oznámenie

729, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 198.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine zverejňuje oznámenie spísané dňa 15.7.2009 na notárskom úrade JUDr. Miroslava Debnára v Martine (  )

od: 20.07.2009, do: 18.09.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

730, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 58.3 kB, typ: pdf

Mestský Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan, nar. 4.11.1958 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

731, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 57.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Boďa, nar. 16.11.1954 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

732, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 57.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miriam Beňušová )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

733, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 57.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľuboš Spiššák, nar. 21.7.1965 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

734, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 57.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Ďurík, nar. 21.6.1954 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

735, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 57.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dana Hanulová, nar. 29.3.1971 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

736, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 57.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Kostolný, nar. 30.12.1968 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

737, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 56.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Daniel Rišpan, nar. 16.11.1950 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

738, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 83.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Helena Facunová, nar. 20.3.1988 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

739, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 81.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubica Drabantová )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

740, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 82.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Dudášová )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

741, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 87.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Dančo )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

742, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 84.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Drgoň )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

743, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 84 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Srňan )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

744, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Žigmund, nar. 10.6.1985 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

745, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 56.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Grosman, nar. 15.1.1976 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

746, pridané: 20.07.2009, Martin , veľkosť: 62.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.7.2009 trvalý pobyt občana ( Richard Pliešovský, nar. 15.1.1969 )

od: 20.07.2009, do: 03.08.2009

DOKUMENT

Ohlásenie o zrušení trvalého pobytu

747, pridané: 21.07.2009, Martin , veľkosť: 64.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 21.7.2009 trvalý pobyt občana ( Marián Miškus )

od: 21.07.2009, do: 09.08.2009

DOKUMENT

Verejná vyhláška

748, pridané: 24.07.2009, Martin , veľkosť: 1210.9 kB, typ: pdf

Verejná vyhláška - rozhodnutie - stavebné povolenie  ( Cyklotrasa Ul. M.R.Štefánika - Ul. Jilemnického, Martin - SO 01 Cyklistická trasa, SO 04 Súbor prvkov drobnej architektúry )

od: 09.07.2009, do: 31.07.2009

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

749, pridané: 31.07.2009, Martin , veľkosť: 65 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 31.7.2009 trvalý pobyt občana ( Michal Kuric )

od: 31.07.2009, do: 15.08.2009

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

750, pridané: 31.07.2009, Martin , veľkosť: 67.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 31.7.2009 trvalý pobyt občana  ( Peter Čullý, Petra Čullá, Viktória Dotková )

od: 31.07.2009, do: 15.08.2009

DOKUMENT