titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

691, pridané: 03.07.2009, Martin , veľkosť: 64 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.7.2009 trvalý pobyt občana ( Barbora Kleinová Bučková, nar. 27.7.1980 )

od: 03.07.2009, do: 17.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

692, pridané: 06.07.2009, Martin , veľkosť: 1049 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Obchodné centrum Martin-Košúty" )

od: 06.07.2009, do: 20.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

693, pridané: 06.07.2009, Martin , veľkosť: 1134.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Výstavba optickej siete Martin - Ľadoveň" )

od: 06.07.2009, do: 20.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

694, pridané: 06.07.2009, Martin , veľkosť: 975.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Výstavba optickej siete Martin - Jahodníky" )

od: 06.07.2009, do: 20.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

695, pridané: 07.07.2009, Martin , veľkosť: 71.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Silvester Staš, Martin Záborský, Ján Vaganek, Marek Páleš, Milan Kostelný, Rudolf Jesenský )

od: 07.07.2009, do: 21.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

696, pridané: 07.07.2009, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Erika Kevická )

od: 07.07.2009, do: 21.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

697, pridané: 07.07.2009, Martin , veľkosť: 78.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Ján Adam )

od: 07.07.2009, do: 21.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

698, pridané: 07.07.2009, Martin , veľkosť: 86.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Hroček )

od: 07.07.2009, do: 21.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení pobytu

699, pridané: 07.07.2009, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.7.2009 trvalý pobyt občana ( Marián Sitár, nar. 14.4.1967 )

od: 07.07.2009, do: 21.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

700, pridané: 07.07.2009, Martin , veľkosť: 63 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.7.2009 trvalý pobyt občana ( Michal Moncman, nar. 7.9.1959 )

od: 07.07.2009, do: 21.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

701, pridané: 07.07.2009, Martin , veľkosť: 64.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.7.2009 trvalý pobyt občana ( Danica Matuščinová, nar. 3.3.1958, Andrea Matuščinová, nar. 18.6.1980 )

od: 07.07.2009, do: 21.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

702, pridané: 07.07.2009, Martin , veľkosť: 1020 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Centrum obchodu a služieb Košúty )

od: 07.07.2009, do: 21.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

703, pridané: 07.07.2009, Martin , veľkosť: 87.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan, nar. 4.11.1958 )

od: 07.07.2009, do: 21.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

704, pridané: 08.07.2009, Martin , veľkosť: 909.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( "Obytný súbr BILBAO Martin - Veľká hora II - 1.Etapa, SO 20 - Autobusové zastávky, IS 01 - Cesty a spevnené plochy, SO 17 - Námestie s fontánou - SO 17 - SP - Centrálne námestie a fontána - Komunikácie a spevnené plochy" )

od: 08.07.2009, do: 22.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

705, pridané: 08.07.2009, Martin , veľkosť: 797 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Obytný súbor BILBAO - Veľká hora II" )

od: 01.07.2009, do: 15.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

706, pridané: 09.07.2009, Martin , veľkosť: 64.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila ďňom 6.7.2009 trvalý pobyt občana ( Blažej Dotko, nar. 30.8.1961 )

od: 09.07.2009, do: 23.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

707, pridané: 09.07.2009, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Valko, nar. 15.12.1967 )

od: 09.07.2009, do: 23.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

708, pridané: 09.07.2009, Martin , veľkosť: 80.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Miškus, nar. 10.10.1958 )

od: 09.07.2009, do: 23.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

709, pridané: 09.07.2009, Martin , veľkosť: 79.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Pokorný, nar. 4.5.1962 )

od: 09.07.2009, do: 23.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

710, pridané: 09.07.2009, Martin , veľkosť: 620 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky-Mestský úrad vydáva verejnou vyhláškou územné rozhodnutie o umiestnení stavby ( Telekomunikačná prípojka pre obchodný dom TESCO, Martin-Priekopa )

od: 09.07.2009, do: 23.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

711, pridané: 13.07.2009, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alena Jurovatá, nar. 27.11.1975 )

od: 13.07.2009, do: 27.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

712, pridané: 13.07.2009, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alena Jurovatá, nar. 27.11.1975 )

od: 13.07.2009, do: 27.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

713, pridané: 13.07.2009, Martin , veľkosť: 63.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.7.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Farkaš, nar. 3.7.1976 )

od: 13.07.2009, do: 27.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

714, pridané: 13.07.2009, Martin , veľkosť: 57.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Milan Kostelný, nar. 16.4.1973 )

od: 13.07.2009, do: 27.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

715, pridané: 13.07.2009, Martin , veľkosť: 57.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Lihan, nar. 12.6.1988 )

od: 13.07.2009, do: 27.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

716, pridané: 13.07.2009, Martin , veľkosť: 57.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Dudášová, nar. 24.7.1968 )

od: 13.07.2009, do: 27.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

717, pridané: 13.07.2009, Martin , veľkosť: 56.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viola Stojková, nar. 7.7.1949 )

od: 13.07.2009, do: 27.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

718, pridané: 14.07.2009, Martin , veľkosť: 59.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Miroslav Puček, nar. 13.5.1961, Monika Pučková, nar. 8.5.1975 )

od: 14.07.2009, do: 28.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

719, pridané: 14.07.2009, Martin , veľkosť: 57.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Kotlár, nar. 14.4.1990 )

od: 14.07.2009, do: 28.07.2009

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

720, pridané: 14.07.2009, Martin , veľkosť: 184.3 kB, typ: pdf

Súdny exekútro JUDr. Peter Krištofík Mucha oznamuje termín a miesto konania dražby ( termín: 11.8.2009 )

od: 14.07.2009, do: 11.08.2009

DOKUMENT