titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

661, pridané: 19.06.2009, Martin , veľkosť: 66.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 18.6.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Hipík, Tatiana Hipíková, Jozef Hipík ml. )

od: 18.06.2009, do: 04.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

662, pridané: 19.06.2009, Martin , veľkosť: 86.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 18.6.2009 trvalý pobyt občana ( občania z adresy Hrdinov SNP 2 )

od: 18.06.2009, do: 04.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

663, pridané: 19.06.2009, Martin , veľkosť: 63.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 18.6.2009 trvalý pobyt občana ( Oto Konček )

od: 18.06.2009, do: 04.07.2009

DOKUMENT

rozhodnutie

664, pridané: 24.06.2009, Martin , veľkosť: 79.9 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin vydal rozhodnutie o upustení účtovania nájomného na dohodnutú dobu voči nájomcovi - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Martin (  )

od: 24.06.2009, do: 03.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

665, pridané: 24.06.2009, Martin , veľkosť: 66.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.6.2009 trvalý pobyt občana ( Zuzana Biziková, nar.25.6.1968, Matej Bizik, nar. 30.5.2000, Matúš Bizik, nar. 15.11.2006 )

od: 24.06.2009, do: 08.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

666, pridané: 24.06.2009, Martin , veľkosť: 63.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.6.2009 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Rusnák, nar. 5.9.1971 )

od: 24.06.2009, do: 08.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

667, pridané: 26.06.2009, Martin , veľkosť: 162.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad vydáva verejnou vyhláškou upovedomenie o odvolaní ( stavba "Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu s vytvorením novej bytovej jednotky" )

od: 26.06.2009, do: 10.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

668, pridané: 26.06.2009, Martin , veľkosť: 63.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.6.2009 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Kuzma, nar. 23.12.1968 )

od: 26.06.2009, do: 10.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

669, pridané: 26.06.2009, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2009 trvalý pobyt občana ( Peter Kučera, nar. 18.3.1964 )

od: 26.06.2009, do: 10.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

670, pridané: 26.06.2009, Martin , veľkosť: 63.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.6.2009 trvalý pobyt občana ( Martina Raffajová, nar. 15.12.1974 )

od: 26.06.2009, do: 10.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

671, pridané: 26.06.2009, Martin , veľkosť: 64.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.6.2009 trvalý pobyt občana ( Eva Gettová, nar. 31.5.1961, Ivan Miškus, nar. 12.8.1983, Eva Miškusová, nar. 25.7.1981 )

od: 26.06.2009, do: 10.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

672, pridané: 26.06.2009, Martin , veľkosť: 156.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti /2x/ ( adresát - Elena Šimonidesová )

od: 26.06.2009, do: 10.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

673, pridané: 26.06.2009, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alojz Panák, nar. 12.11.1954 )

od: 26.06.2009, do: 10.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

674, pridané: 26.06.2009, Martin , veľkosť: 63.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.6.2009 trvalý pobyt občana ( Štefan Darnady, nar. 13.9.1981 )

od: 26.06.2009, do: 10.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

675, pridané: 26.06.2009, Martin , veľkosť: 185 kB, typ: pdf

Mesto Martin, Mestský úrad v Martine vydáva povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie ( "Lávka HM TESCo Martin" )

od: 26.06.2009, do: 10.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

676, pridané: 26.06.2009, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Filus, nar. 17.5.1955 )

od: 26.06.2009, do: 10.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

677, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 766.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( Obytný súbor Bilbao Martin - Veľká hora II )

od: 01.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

678, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 912 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Komunikácia a inžinierske siete, k.ú. Priekopa a Vrútky )

od: 01.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

679, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 85.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ingrid Adamcová, nar . 20.10.1964 )

od: 01.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

680, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Miroslav Páleš, Blanka Uhrovčíková, Richard Facuna )

od: 01.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

681, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Vojtech Árva, Július Dotko, Anna Hanesová )

od: 01.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

682, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - František Samec, Katarína Dubovcová, Ivan Lacko )

od: 01.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

683, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ladislav Rohoň )

od: 01.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

684, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alena Janíčková )

od: 01.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

685, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Kostelný )

od: 01.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

686, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 1138.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Výstavba optickej siete Martin- Ľadoveň )

od: 02.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

687, pridané: 02.07.2009, Martin , veľkosť: 972.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Výstavba optickej siete Martin - Jahodníky )

od: 02.07.2009, do: 16.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

688, pridané: 03.07.2009, Martin , veľkosť: 63.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.7.2009 trvalý pobyt občana ( Marcel Polák, nar. 15.9.1978 )

od: 03.07.2009, do: 17.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

689, pridané: 03.07.2009, Martin , veľkosť: 65.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.7.2009 trvalý pobyt občana ( Drahomíra Rusková, nar. 19.7.1960, Renáta Rusková, nar. 12.7.1997 )

od: 03.07.2009, do: 17.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

690, pridané: 03.07.2009, Martin , veľkosť: 63.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.7.2009 trvalý pobyt občana ( Vladimír Valocký, nar. 2.11.1968 )

od: 03.07.2009, do: 17.07.2009

DOKUMENT