titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

601, pridané: 06.06.2009, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Tomáš Lihan, nar. 12.6.1988 )

od: 08.06.2009, do: 22.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

602, pridané: 06.06.2009, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Bražina, nar. 17.7.1975 )

od: 08.06.2009, do: 22.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

603, pridané: 06.06.2009, Martin , veľkosť: 59.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Jankovič, nar. 27.2.1957 )

od: 08.06.2009, do: 22.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

604, pridané: 06.06.2009, Martin , veľkosť: 58.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Páleš, nar. 1978 )

od: 08.06.2009, do: 22.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

605, pridané: 06.06.2009, Martin , veľkosť: 305.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Bytový dom Priekopa-Martin" )

od: 06.06.2009, do: 20.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

606, pridané: 08.06.2009, Martin , veľkosť: 692.3 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť s.r.o. oznamuje konanie dražby ( termín konania dražby: 7.7.2009  )

od: 08.06.2009, do: 07.07.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

607, pridané: 08.06.2009, Martin , veľkosť: 64.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 8.6.2009 trvalý pobyt občana  ( Jiří Motl, nar. 30.05.1978  )

od: 08.06.2009, do: 23.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

608, pridané: 08.06.2009, Martin , veľkosť: 66.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 8.6.2009 trvalý pobyt občana ( Mariana Soukupová )

od: 08.06.2009, do: 23.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

609, pridané: 08.06.2009, Martin , veľkosť: 65.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 8.6.2009 trvalý pobyt občana  ( Miroslav Ladoš )

od: 08.06.2009, do: 23.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

610, pridané: 08.06.2009, Martin , veľkosť: 64.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 8.6.2009 trvalý pobyt občana  ( Peter Hančák )

od: 08.06.2009, do: 23.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

611, pridané: 08.06.2009, Martin , veľkosť: 68.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 8.6.2009 trvalý pobyt občana  ( Anna Turisová, Renáta Turisová, Roderick Rocco Turis )

od: 08.06.2009, do: 23.06.2009

DOKUMENT

návrh VZN

612, pridané: 09.06.2009, Martin , veľkosť: 138.9 kB, typ: pdf

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. odpady a drobné stavebné odpady ( dodatok č. 2 )

od: 09.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

613, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Hasaj, nar. 20.10.1971 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

614, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Michal, nar. 16.12.1962 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení písomnosti

615, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lenka Sviteková, nar. 14.11.1978 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

616, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Roman Miškóci, nar. 27.2.1975 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

617, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Hirčák, nar. 1958 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení písomnosti

618, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Facuna, nar. 29.2.1980 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

619, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Horník, nar. 2.10.1977 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

620, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Řehák, nar. 11.7.1985 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

621, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Hrdý, nar. 1984 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

622, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lucia Martiníková, nar. 2.3.1982 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

623, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 1045.1 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby  ( stavba "University Park, Apartmánový dom s občianskou vybavenosťou ...." )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

624, pridané: 10.06.2009, Martin , veľkosť: 80.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Helena Facunová, nar. 20.3.1988 )

od: 11.06.2009, do: 25.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

625, pridané: 11.06.2009, Martin , veľkosť: 66.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 11.6.2009 trvalý pobyt občana ( Štefan Vojtek, Timotej Vojtek )

od: 11.06.2009, do: 26.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

626, pridané: 11.06.2009, Martin , veľkosť: 65.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 11.6.2009 trvalý pobyt občana  ( Jaroslav Princ )

od: 11.06.2009, do: 26.06.2009

DOKUMENT

Verejná vyhláška

627, pridané: 11.06.2009, Martin , veľkosť: 257.1 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústavného pojednávania ( Cyklotrasa Ul. M.R.Štefánika - Ul. Jilemnického, Martin )

od: 11.06.2009, do: 07.07.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

628, pridané: 15.06.2009, Martin , veľkosť: 179.8 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania a pozvánku na územné konanie ( stavba "Telekomunikačná prípojka pre obchodný dom TESCO Martin-Priekopa" )

od: 15.06.2009, do: 29.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

629, pridané: 16.06.2009, Martin , veľkosť: 64.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 16.6.2009 trvalý pobyt občana  ( Štefan Káger )

od: 16.06.2009, do: 30.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

630, pridané: 16.06.2009, Martin , veľkosť: 69.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 16.6.2009 trvalý pobyt občana  ( Ivan Bartoš, Andrej Bartoš, Bohdan Bartoš, Zdenko Bartoš )

od: 16.06.2009, do: 30.06.2009

DOKUMENT