titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

571, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Kostelný, nar. 16.4.1973 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

572, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 1081.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou stavebné povolenie ( stavba "Centrum obchodu a služieb Martin - Košúty, SO -201 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy" )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

verjná vyhláška

573, pridané: 26.05.2009, Martin , veľkosť: 81.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Šupala )

od: 26.05.2009, do: 09.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

574, pridané: 26.05.2009, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.5.2009 trvalý pobyt občana ( Pavel Bukový, nar. 17.12.1953 )

od: 26.05.2009, do: 09.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

575, pridané: 26.05.2009, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.5.2009 trvalý pobyt občana ( Ján Minársky, nar. 3.8.1960 )

od: 26.05.2009, do: 09.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

576, pridané: 26.05.2009, Martin , veľkosť: 62.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.5.2009 trvalý pobyt občana ( Ján Janečko, nar. 17.7.1964 )

od: 26.05.2009, do: 09.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

577, pridané: 28.05.2009, Martin , veľkosť: 65.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov zrušila dňom 27.5.2009 trvalý pobyt občana  ( Vladimír Sitár, nar. 28.3.1952, Erika Sitárová, nar. 24.3. 1978 )

od: 28.05.2009, do: 11.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení pobytu

578, pridané: 28.05.2009, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.5.2009 trvalý pobyt občana ( Milan Sahaj, nar. 30.7.1969 )

od: 28.05.2009, do: 11.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

579, pridané: 28.05.2009, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.5.2009 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Lindovský, nar. 9.12.1953 )

od: 28.05.2009, do: 11.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

580, pridané: 28.05.2009, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.5.2009 trvalý pobyt občana ( Roman Manda, nar. 4.7.1970 )

od: 28.05.2009, do: 11.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

581, pridané: 28.05.2009, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Kostelný nar. 16.4.1973 )

od: 28.05.2009, do: 11.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

582, pridané: 28.05.2009, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lýdia Pompová, nar. 14.9.1962 )

od: 28.05.2009, do: 11.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

583, pridané: 28.05.2009, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Phi Cong Ho, nar. 1.11.1961 )

od: 28.05.2009, do: 11.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

584, pridané: 28.05.2009, Martin , veľkosť: 85.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marian Naď, nar. 9.11.1966 )

od: 28.05.2009, do: 11.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

585, pridané: 28.05.2009, Martin , veľkosť: 88.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Igor Barruti Zaldibar )

od: 28.05.2009, do: 11.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

586, pridané: 29.05.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Bečák, nar. 22.05.1956 )

od: 29.05.2009, do: 12.06.2009

DOKUMENT

ounámenie o uložení zásielky

587, pridané: 29.05.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Sitár, nar. 13.07.1965 )

od: 29.05.2009, do: 12.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

588, pridané: 29.05.2009, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Margita Minárska, nar. 17.09.1961 )

od: 29.05.2009, do: 12.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

589, pridané: 29.05.2009, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Šoukal, nar. 09.04.1964 )

od: 29.05.2009, do: 12.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

590, pridané: 29.05.2009, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Iveta Košarišťanová, nar. 23.06.1966 )

od: 29.05.2009, do: 12.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

591, pridané: 03.06.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Kostelný, nar. 16.4.1973 )

od: 03.06.2009, do: 17.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

592, pridané: 03.06.2009, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Grajcarík, nar. 11.11.1980 )

od: 03.06.2009, do: 17.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

593, pridané: 03.06.2009, Martin , veľkosť: 159.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Holcová /2x/ )

od: 03.06.2009, do: 17.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

594, pridané: 03.06.2009, Martin , veľkosť: 64.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.6.2009 trvalý pobyt občana ( Ján Strkáč, nar. 10.9.1969, Miroslav Strkáč, nar. 24.1.1963 )

od: 03.06.2009, do: 17.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

595, pridané: 03.06.2009, Martin , veľkosť: 678.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Bytový dom" )

od: 03.06.2009, do: 17.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

596, pridané: 05.06.2009, Martin , veľkosť: 879.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláško rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Martin-Optické pripojenie Združenej školy dopravnej na verejnú telekomunikačnú sieť ORANGE" )

od: 05.06.2009, do: 19.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

597, pridané: 05.06.2009, Martin , veľkosť: 885.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Martin-Optické prepojenie Mestská polícia - Združená stredná škola obchodná" )

od: 05.06.2009, do: 19.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

598, pridané: 05.06.2009, Martin , veľkosť: 879.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rohodnutie o umiestení stavby ( "Martin-Optické prepojenie Spojenej školy na verejnú telekomunikačnú sieť ORANGE" )

od: 05.06.2009, do: 19.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

599, pridané: 06.06.2009, Martin , veľkosť: 59 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Rastislav Plevko, nar. 28.12.1974 )

od: 08.06.2009, do: 22.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

600, pridané: 06.06.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Peter Facuna, nar. 16.9.1978 )

od: 08.06.2009, do: 22.06.2009

DOKUMENT