titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

31, pridané: 18.11.2008, Martin , veľkosť: 86.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Konček, nar. 16.3.1963 )

od: 18.11.2008, do: 02.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

32, pridané: 19.11.2008, Martin , veľkosť: 85.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina I. oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Stanislav Michulek, nar. 15.5.1957 )

od: 19.11.2008, do: 03.12.2008

DOKUMENT

ponuka na odpredaj nehnuteľnosti

33, pridané: 19.11.2008, Martin , veľkosť: 195.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin ponúka na odpredaj ( pozemok časť parc. č. KN 5083 )

od: 19.11.2008, do: 03.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

34, pridané: 19.11.2008, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.11.2008 trvalý pobyt občana ( Michal Petrásek, nar. 21.2.1986 )

od: 19.11.2008, do: 03.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

35, pridané: 19.11.2008, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.11.2008 ( Patrik Bízik, nar. 19.5.1983 )

od: 19.11.2008, do: 03.12.2008

DOKUMENT

ponuka na odpredaj nehnuteľnosti

36, pridané: 19.11.2008, Martin , veľkosť: 236.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin ponúka na odpredaj ( časť pozemku parc. č. KN C 5161/1 )

od: 19.11.2008, do: 03.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

37, pridané: 20.11.2008, Martin , veľkosť: 1256.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Verejná telekomunikačná sieť Martin - MT-Podháj )

od: 20.11.2008, do: 04.12.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

38, pridané: 20.11.2008, Martin , veľkosť: 602.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Bytový dom A3-32 b.j. Martin - Košúty )

od: 20.11.2008, do: 04.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

39, pridané: 20.11.2008, Martin , veľkosť: 81 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Talapka )

od: 20.11.2008, do: 04.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

40, pridané: 20.11.2008, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Imrich Engli, nar. 20.4.1976 )

od: 20.11.2008, do: 05.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

41, pridané: 20.11.2008, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viktor Bederka, nar. 31.10.1946 )

od: 20.11.2008, do: 05.12.2008

DOKUMENT

oznámeníe o zrušení trvalého pobytu

42, pridané: 21.11.2008, Martin , veľkosť: 62.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.11.2008 trvalý pobyt občana ( Ivan Fašianok, nar. 23.5.1959 )

od: 21.11.2008, do: 05.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

43, pridané: 21.11.2008, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.11.2008 trvalý pobyt občana ( Kristína Sendreiová, nar. 10.2.1982 )

od: 21.11.2008, do: 05.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

44, pridané: 25.11.2008, Martin , veľkosť: 58.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľuboš Spiššák, nar. 21.7.1965 )

od: 25.11.2008, do: 09.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

45, pridané: 26.11.2008, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Ivan Kollár )

od: 26.11.2008, do: 10.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

46, pridané: 26.11.2008, Martin , veľkosť: 59.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Martiník, nar. 15.10.1956 )

od: 26.11.2008, do: 10.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

47, pridané: 26.11.2008, Martin , veľkosť: 59.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Maroš Koniar, nar. 18.3.1990 )

od: 26.11.2008, do: 10.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

48, pridané: 26.11.2008, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miriam Buociková, nar. 1972 )

od: 26.11.2008, do: 10.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

49, pridané: 26.11.2008, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Karol Migra, nar. 1956 )

od: 26.11.2008, do: 10.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

50, pridané: 26.11.2008, Martin , veľkosť: 59.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Trsťanská, nar. 16.3.1970 )

od: 26.11.2008, do: 10.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

51, pridané: 26.11.2008, Martin , veľkosť: 58.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Stanislav Minársky, nar. 1983 )

od: 26.11.2008, do: 10.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

52, pridané: 28.11.2008, Martin , veľkosť: 82.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan, nar. 4.11.1958 )

od: 28.11.2008, do: 12.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení pobytu

53, pridané: 28.11.2008, Martin , veľkosť: 61.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.11.2008 trvalý pobyt občana ( Ján Pecko, nar. 25.10.1989 )

od: 28.11.2008, do: 12.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého

54, pridané: 28.11.2008, Martin , veľkosť: 67.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.11.2008 trvalý pobyt občana ( rod. Milancová, rod. Ťureková )

od: 28.11.2008, do: 12.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení pobytu

55, pridané: 28.11.2008, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.11.2008 trvalý pobyt občana ( Michal Ladňák, nar. 24.7.1981 )

od: 28.11.2008, do: 12.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení pobytu

56, pridané: 28.11.2008, Martin , veľkosť: 66.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.11.2008 trvalý pobyt občana ( rod. Cicková )

od: 28.11.2008, do: 12.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení pobytu

57, pridané: 03.12.2008, Martin , veľkosť: 64.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 1.12.2008 trvalý pobyt občana ( Lenka Gondeková, Michaela Popovičová, Veronika Popovičová )

od: 03.12.2008, do: 17.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

58, pridané: 03.12.2008, Martin , veľkosť: 237.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou kolaudačné rozhodnutie ( Vonkajšie a vnútorné rozvody tepla a umiestnenie KOST v bytových domoch na Štúrovom námestí v Martine )

od: 03.12.2008, do: 17.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

59, pridané: 03.12.2008, Martin , veľkosť: 157.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Stavebné úpravy v panelovom obytnom dome - podnikateľská kancelária", termín ústneho pojednávania 18.12.2008 )

od: 03.12.2008, do: 17.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

60, pridané: 04.12.2008, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Hirčák, nar. 17.7.1958 )

od: 04.12.2008, do: 18.12.2008

DOKUMENT