titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5911, pridané: 08.04.2014, Martin , veľkosť: 142.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.04.2014 trvalý pobyt občana. ( Cupra Róbert, Peterčák Jozef, Peterčáková Janka, Peterčáková Katarína, Peterčáková Barbora )

od: 08.04.2014, do: 23.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena-LV č.4349,1074,6015,4580,pre katastrálne územie Martin

5912, pridané: 08.04.2014, Martin , veľkosť: 144.6 kB, typ: pdf

Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje ako podielovému spoluvlastníkovi pozemku parc. KNC č. 7560/35, 7149/1, 7156, 7154, 7153/1, 7150/1, 7194/2, 7194/89, kat. územie Martin vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností na listy vlastníctva č. 4349, 1074, 6015, 4580, pre kat. územie Martin. Do dokumentov - listov vlastníctva je možné nahliadnuť po dobu 15 dní od zverejnenia správy aj na Mestskom úrade v Martine – klientske centrum u referenta klientskeho centra Bc. Bibiány Vavákovej počas pracovnej doby.  (  )

od: 08.04.2014, do: 23.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5913, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženi apísomnosti. ( Adresát: Miroslav Kotlár )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5914, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženi apísomnosti. ( Adresát: Peter Majtán )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5915, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Jesenský )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5916, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Eva Štrbáková )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok

5917, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 148.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Vladimír Jankovič, Mikuláš Holbus )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5918, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 1879.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vydáva stavebné povolenie.  ( stavba:Rozšírenie parkoviska pred bytovým domom Kozmonouatov 9, 10  )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5919, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 830.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad predlžuje platnosť uvedeného stavebného povolenia do 31.12.2017.  ( stavba:Obnova NTL plynovodov Martin-stred,1.stavebný celok  )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5920, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 844.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad predlžuje platnosť uvedeného stavebného povolenia do 31.12.2017.  ( stavba:Obnova NTL plynovodov Martin-Priekopa,oblasť za Jordánom-Majerčíkova )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5921, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 836 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad predlžuje platnosť uvedeného stavebného povolenia do 31.12.2017.  ( stavba:Obnova NTL plynovodov Martin-stred,5.stavebný celok )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5922, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 1915.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vydáva stavebné povolenie.  ( stavba:Rozšírenie parkoviska pred bytovým domom Družstevná 4,5,6 )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5923, pridané: 09.04.2014, Martin , veľkosť: 1985.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vydáva stavebné povolenie.  ( stavba:Rozšírenie parkovacích plôch,Ul.Mládeže,Martin-Podháj,SO Parkovisko a spevnené plochy )

od: 09.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5924, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Norbert Mažári )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5925, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaroslav Repka )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5926, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Milan Káger )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5927, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: František Peschka )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5928, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Ďurík )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5929, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 144.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Zuzana Dudová )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5930, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 138.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.04.2014 trvalý pobyt občana.  ( Marček Ivan )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5931, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 140.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.04.2014 trvalý pobyt občana.  ( Turisová Estera, Reichlová Silvia, Reichlová Nikola )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5932, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.04.2014 trvalý pobyt občana.  ( Valient Jozef )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5933, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 441.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako príslušný stavebný úrad rozhodol o prerušení územného konania na dobu 6 mesiacov odo dňa doručenia výzvy na doplnenie podkladov. ( stavba:IBV Nový Martin-sektor"D"-výstavba radových rodinných domov )

od: 10.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o začatí územného konania

5934, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 457.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a úzmemne prískušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania a súčasne nariaďuje konanie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na 29.04.214 o 9:30 hod.na Mestskom úrade v Martine, v budove na nám. S.H. Vajanského č.1, v zasadačke odboru komunálnych služieb na ,3. poschodí,č.dv. 310. ( stavba:Bytové domy "PERAL I, II" 2x14 bytových jednotiek  )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

5935, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 332.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne nariaďuje konanie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na 29.04.2014 o 09:00 hod. so stretnutím pozvaných na križovatke ul.R.Viesta a ul.cesta k lesu v Martine, mestská čásť Stráne. ( stavba:Záhradná rekreačná chatka )

od: 10.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5936, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 1635.6 kB, typ: pdf

LICITOR group, a.s. Žilina zverejňuje termín a miesto konania dražby.  ( 30.04.2014 o 14,00 hod.,zasadacia miestnosť-na prízemí,adresa:Sládkovičova 181/6,Žilina )

od: 10.04.2014, do: 02.05.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5937, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 945.6 kB, typ: pdf

HPC AUCTION,s.r.o.,Trenčín zverejňuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. ( 30.04.2014 o 12,00 hod,v zasadačke č. 103 na 1. poschodí Mestského úradu v Martine na ul.Nám. S.H. Vajanského č. 1,Martin )

od: 10.04.2014, do: 02.05.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5938, pridané: 10.04.2014, Martin , veľkosť: 975.1 kB, typ: pdf

HPC AUCTION,s.r.o.,Trenčín zverejňuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby.  ( 30.04.2014 o 10,00 hod,v zasadačke č. 103 na 1. poschodí Mestského úradu v Martine na ul.Nám. S.H. Vajanského č. 1,Martin )  )

od: 10.04.2014, do: 02.05.2014

DOKUMENT