titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Verejná vahláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5881, pridané: 01.04.2014, Martin , veľkosť: 465.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát:Valko Vladimír  )

od: 01.04.2014, do: 16.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5882, pridané: 02.04.2014, Martin , veľkosť: 144.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Feneš Jozef )

od: 02.04.2014, do: 17.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5883, pridané: 02.04.2014, Martin , veľkosť: 151.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ševčíková Gabriela, Šarlina Jozef, Stasselová Gabriela, Marčičiaková Eva )

od: 02.04.2014, do: 17.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5884, pridané: 02.04.2014, Martin , veľkosť: 117.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát:Majerov Viktor  )

od: 02.04.2014, do: 17.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5885, pridané: 02.04.2014, Martin , veľkosť: 128.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát:Lenča Branislav )

od: 02.04.2014, do: 17.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5886, pridané: 02.04.2014, Martin , veľkosť: 248.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát:Vladimír Milan 2x  )

od: 02.04.2014, do: 17.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5887, pridané: 02.04.2014, Martin , veľkosť: 259.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát:Milanec Marián 2x )

od: 02.04.2014, do: 17.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5888, pridané: 03.04.2014, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 03.04.2014 trvalý pobyt občana. ( Volna Marek )

od: 03.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5889, pridané: 03.04.2014, Martin , veľkosť: 151.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Baláž Ondřej, Milučká Janka, Křupala Tomáš )

od: 03.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5890, pridané: 03.04.2014, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Datko Peter, Dotko Bohuš )

od: 03.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5891, pridané: 03.04.2014, Martin , veľkosť: 149.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Blažíčková Janka, Dvořáková Soňa )

od: 03.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5892, pridané: 03.04.2014, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Valkovský Vladimír )

od: 03.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5893, pridané: 04.04.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kotlár Miroslav, Kotlárová Dana )

od: 04.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5894, pridané: 04.04.2014, Martin , veľkosť: 149.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Tomek Lukáš, Lacko Marián, Holbus Mikuláš )

od: 04.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5895, pridané: 04.04.2014, Martin , veľkosť: 149 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Švec Jozef, Lacko Štefan )

od: 04.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5896, pridané: 07.04.2014, Martin , veľkosť: 145.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pačan Zdeno )

od: 07.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5897, pridané: 07.04.2014, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Židek Tomáš )

od: 07.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov formou priameho prenájmu č.2/NP/2014

5898, pridané: 07.04.2014, Martin , veľkosť: 346.2 kB, typ: pdf

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č.2/NP/2014 podľa zverejnenej ponuky na úradnej tabuli mesta webovom sídle Mesta Martin. ( viď dokument )

od: 07.04.2014, do: 14.04.2014

DOKUMENT

Rozhodnutie o dočasnom znížení výšky nájomného

5899, pridané: 07.04.2014, Martin , veľkosť: 182.7 kB, typ: pdf

Primátor Mesta Martin v zmysle § 20 ods. 1, 3 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č.99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin v platnom znení vo veci žiadosti nájomcu,Pohanka s.r.o.,so sídlom Turany,o znížení nájmu rozhodol takto: ( viď dokumnet )

od: 07.04.2014, do: 16.04.2014

DOKUMENT

Rozhodnutie

5900, pridané: 07.04.2014, Martin , veľkosť: 1452.6 kB, typ: pdf

Okresný úrad Žilina,odbor opravných prostriedkov,referát katastra nehnuteľností,ako príslušný odvolací správny orgán vo veci rozhodnutia o oprave chyby v katastrálnom operáte vydáva rozhodnutie. ( viď dokument )

od: 07.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5901, pridané: 07.04.2014, Martin , veľkosť: 224.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresáti:Šalaga Martin,Šedaj Miroslav )

od: 07.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5902, pridané: 07.04.2014, Martin , veľkosť: 684.8 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresáti:Svitač Miroslav,Urbánek Igor,Ing.Boršoš Štefan,Lvončík Erik,Ficek Milan )

od: 07.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Verejnávyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5903, pridané: 07.04.2014, Martin , veľkosť: 406.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresáti:Holub Anton,Hronček Milan,Putík Róbert )

od: 07.04.2014, do: 22.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5904, pridané: 07.04.2014, Martin , veľkosť: 944.8 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o.,zverejňuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby.  ( 23.04.2014 o 10,00 hod,Kaviareň Žltá ponorka,Vajanského námestie č.2,Martin (vchod Kino Strojár,1.poschodie) )

od: 07.04.2014, do: 24.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5905, pridané: 07.04.2014, Martin , veľkosť: 717.8 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie,s.r.o.,Martin zverejňuje termín a miesto konania dražby.  ( 24.04.2014 o 10,00 hod,v priestoroch budovy na ulici Jileknického 4012/30,Martin,miestnosť č.d. 14 )

od: 07.04.2014, do: 25.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5906, pridané: 08.04.2014, Martin , veľkosť: 150.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Gregorová Zlatica, Kuric Michal, Žilinská Eva )

od: 08.04.2014, do: 23.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5907, pridané: 08.04.2014, Martin , veľkosť: 150.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Šeplák Peter, Klučinec Anton )

od: 08.04.2014, do: 23.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5908, pridané: 08.04.2014, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šandor Stanislav )

od: 08.04.2014, do: 23.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5909, pridané: 08.04.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pazderka Jiří )

od: 08.04.2014, do: 23.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

5910, pridané: 08.04.2014, Martin , veľkosť: 144.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Facuna Ján )

od: 08.04.2014, do: 23.04.2014

DOKUMENT