titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5851, pridané: 25.03.2014, Martin , veľkosť: 144.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Motl Jiří )

od: 25.03.2014, do: 09.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5852, pridané: 25.03.2014, Martin , veľkosť: 144.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mráz Ján )

od: 25.03.2014, do: 09.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5853, pridané: 25.03.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Valocký Roman )

od: 25.03.2014, do: 09.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5854, pridané: 26.03.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miškus Ivan )

od: 26.03.2014, do: 10.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5855, pridané: 26.03.2014, Martin , veľkosť: 150.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Marek Cipár, František Vidlák, Miroslav Rohoň, Mária Hanesová )

od: 26.03.2014, do: 10.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5856, pridané: 26.03.2014, Martin , veľkosť: 152.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ľubomír Skokňa, Andrea Ježíková, Janka Blahušiaková )

od: 26.03.2014, do: 10.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5857, pridané: 26.03.2014, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Jaroslav Fedor, Milan Krištofík )

od: 26.03.2014, do: 10.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5858, pridané: 26.03.2014, Martin , veľkosť: 261.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát:Hronček Milan  )

od: 26.03.2014, do: 10.04.2014

DOKUMENT

Upovedomenie o začatí exekúcie

5859, pridané: 26.03.2014, Martin , veľkosť: 421.3 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Marián Janec upovedomuje o začatí exekúcie. (  )

od: 26.03.2014, do: 10.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5860, pridané: 27.03.2014, Martin , veľkosť: 148.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Bartoš Bohdan, Truhan Roman, Gregorová Oľga )

od: 27.03.2014, do: 11.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5861, pridané: 27.03.2014, Martin , veľkosť: 151 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Donoval Marián, Poloncová Veronika, Acosta Raul, Zajasenský Lukáš )

od: 27.03.2014, do: 11.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5862, pridané: 27.03.2014, Martin , veľkosť: 147.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Lučinský Ľubomír )

od: 27.03.2014, do: 11.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5863, pridané: 27.03.2014, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Seňkevičová Helena )

od: 27.03.2014, do: 11.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5864, pridané: 27.03.2014, Martin , veľkosť: 149.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Štrbáková Lívia, Staník Jaroslav Tomašov Peter )

od: 27.03.2014, do: 11.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5865, pridané: 27.03.2014, Martin , veľkosť: 2036.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa vydáva povolenie. ( stavba:Rekonštrukcia HV rozvodu časť Hviezdoslavova ul. - LF )

od: 27.03.2014, do: 11.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5866, pridané: 28.03.2014, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Goňová Barbara )

od: 28.03.2014, do: 14.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5867, pridané: 28.03.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štrkáč Zdenek, Bederka Viktor )

od: 28.03.2014, do: 14.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5868, pridané: 28.03.2014, Martin , veľkosť: 148.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Figurová Alena, Bartoš Miroslav )

od: 28.03.2014, do: 14.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5869, pridané: 31.03.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Miroslav Mancel, Roman Valocký. )

od: 31.03.2014, do: 15.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5870, pridané: 31.03.2014, Martin , veľkosť: 149.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Michal Kováč, Ján Ferdus )

od: 31.03.2014, do: 15.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5871, pridané: 31.03.2014, Martin , veľkosť: 137.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.03.2014 trvalý pobyt občana. ( Šimo Jozef )

od: 31.03.2014, do: 15.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5872, pridané: 31.03.2014, Martin , veľkosť: 138.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.03.2014 trvalý pobyt občana. ( Svitáč Radoslav )

od: 31.03.2014, do: 15.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5873, pridané: 31.03.2014, Martin , veľkosť: 139.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.03.2014 trvalý pobyt občana. ( Polášeková Petra, Vozár Matúš )

od: 31.03.2014, do: 15.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5874, pridané: 31.03.2014, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.03.2014 trvalý pobyt občana. ( Hlavata Milan )

od: 31.03.2014, do: 15.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5875, pridané: 31.03.2014, Martin , veľkosť: 142.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.03.2014 trvalý pobyt občana. ( Herák Rudolf, Heráková Anna, Herák Viliam, Herák Albín, Herák Jozef, Heráková Marcela, Herák Marcel, Holko Ján )

od: 31.03.2014, do: 15.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5876, pridané: 01.04.2014, Martin , veľkosť: 152.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje mieśto uloženia písomností. ( Adresáti: Petrovič Zdenko, Pecušiak Jiří, Farkaš Tibor, Čapičík Milan )

od: 01.04.2014, do: 16.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyháška-Oznámenie o začatí kolaudačného konania

5877, pridané: 01.04.2014, Martin , veľkosť: 277.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 17.04.2014 (štvrtok) o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby Ul. Michaelliho. ( stavba:Parkovisko Ul.Michaelliho, 15 p.m. a stojisko pre smetné nádoby )

od: 01.04.2014, do: 16.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5878, pridané: 01.04.2014, Martin , veľkosť: 253.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční 16.04.2014 o 09,30 hod. na Mestskom úrade v Martine, Nám. S.H. Vajanského č.1,3.posch. č.dverí 310. ( stavba:Rekonštrukcia HV rozvodu Martin Sever-etapa 4 )

od: 01.04.2014, do: 16.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5879, pridané: 01.04.2014, Martin , veľkosť: 467.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát:Stašák Jozef )

od: 01.04.2014, do: 16.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5880, pridané: 01.04.2014, Martin , veľkosť: 460.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát:Valkovský Vladimír )

od: 01.04.2014, do: 16.04.2014

DOKUMENT