titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5821, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pazderka Jiří )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5822, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pučková Monika )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5823, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Baláž Elemír )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5824, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 148.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štefko Branislav )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5825, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cifra Marián, Dudáš Miroslav )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5826, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Tomek Ivan, Pajtáš Štefan )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5827, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Zuzík Milan, Lovasová Katarína, Lacko Richard, Lacko Jozef )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5828, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 152.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Baláž Roman, Botoš Patrik, Minársky Ján, Zapatický René )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5829, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 337.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresátka: Milučká Janka )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE

5830, pridané: 19.03.2014, Martin , veľkosť: 3537.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby. ( stavba "Rekonštrukcia sústavy CZT Jahodníky I. a II., Martin" )

od: 19.03.2014, do: 03.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5831, pridané: 19.03.2014, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ďakulič Marián )

od: 19.03.2014, do: 03.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5832, pridané: 19.03.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hronček Milan )

od: 19.03.2014, do: 03.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

5833, pridané: 19.03.2014, Martin , veľkosť: 643.1 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresáti: Sendreiová Kristína, Leštinský Peter  )

od: 19.03.2014, do: 03.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5834, pridané: 19.03.2014, Martin , veľkosť: 854.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestným zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 03.04.2014 (štvrtok) o 10,30 hod. v budove Mestského úradu v Martine, 3. poschodie, zasadačka č.dv. 310  ( stavba: Rozšírenie parkoviska pred bytovým domom Budovateľov 1,2,3 )

od: 19.03.2014, do: 03.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5835, pridané: 19.03.2014, Martin , veľkosť: 857.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestným zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 03.04.2014 (štvrtok) o 10,00 hod. v budove Mestského úradu v Martine, 3. poschodie, zasadačka č.dv. 310.  ( stavba: Rozšírenie parkoviska pred bytovým domom Zvolenská 3,4  )

od: 19.03.2014, do: 03.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o opakovanej dražbe

5836, pridané: 19.03.2014, Martin , veľkosť: 2266.8 kB, typ: pdf

1.dražobná, s.r.o. Bratislava zverejňuje termín a miesto konania opakovanej dražby.  ( 16.04.2014 o 10,00 hod, Staré Záhrady 3, Bratislava  )

od: 19.03.2014, do: 17.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5837, pridané: 20.03.2014, Martin , veľkosť: 1643.2 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemnných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. ( stavba: Diaľnica D1 Dubná Skala -Turany )

od: 20.03.2014, do: 04.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5838, pridané: 20.03.2014, Martin , veľkosť: 1815.8 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie s.r.o., Martin zverejňuje termín a miesto konania dražby.  ( 22.04.2014 o 11,00 hod, v priestoroch budovy na ulici Jilemnického 4012/30 Martin, miestnosť č.d. 14 )

od: 20.03.2014, do: 23.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5839, pridané: 20.03.2014, Martin , veľkosť: 150.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: František Vidlák, Michal Petrásek, Eva Baricová )

od: 20.03.2014, do: 04.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5840, pridané: 20.03.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Róbert Putík )

od: 20.03.2014, do: 04.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5841, pridané: 20.03.2014, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Štípala )

od: 20.03.2014, do: 04.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5842, pridané: 20.03.2014, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Miloš Balát )

od: 20.03.2014, do: 04.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5843, pridané: 24.03.2014, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Tremba )

od: 24.03.2014, do: 08.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5844, pridané: 24.03.2014, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kališka Július )

od: 24.03.2014, do: 08.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5845, pridané: 24.03.2014, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ing. Martin Orlický )

od: 24.03.2014, do: 08.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5846, pridané: 24.03.2014, Martin , veľkosť: 150.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Weissová Edita, Balážová Nataša, Žemberi Vojtech )

od: 24.03.2014, do: 08.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5847, pridané: 24.03.2014, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Talapka Marek, Žuborová Ivana, Tulejová Zuzana )

od: 24.03.2014, do: 08.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5848, pridané: 24.03.2014, Martin , veľkosť: 148.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facunová Rozália, Martinská Miriam )

od: 24.03.2014, do: 08.04.2014

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

5849, pridané: 25.03.2014, Martin , veľkosť: 70.8 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na 31. marca 2014 (v pondelok) o 9,00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. (  )

od: 25.03.2014, do: 31.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5850, pridané: 25.03.2014, Martin , veľkosť: 153.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Jesenský Ján, Franko Tomáš, Padúch Ján, Karak Ľudovít )

od: 25.03.2014, do: 09.04.2014

DOKUMENT