titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

5791, pridané: 12.03.2014, Martin , veľkosť: 149.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Feneš Jozef, Kubisová Iveta, Facunová Margita )

od: 12.03.2014, do: 27.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5792, pridané: 12.03.2014, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Križák Ľubomír, Veselka Ján )

od: 12.03.2014, do: 27.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5793, pridané: 12.03.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Krpelan Martin, Hronček Milan )

od: 12.03.2014, do: 27.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5794, pridané: 12.03.2014, Martin , veľkosť: 148.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Mertiňák Erik, Sopóci Dominik )

od: 12.03.2014, do: 27.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5795, pridané: 12.03.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štrkáč Zdenek )

od: 12.03.2014, do: 27.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5796, pridané: 12.03.2014, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Olejár František )

od: 12.03.2014, do: 27.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o opakovanej dražbe

5797, pridané: 12.03.2014, Martin , veľkosť: 365.9 kB, typ: pdf

JUDr. Danica Birošová - IURIS zverejňuje termín a miesto konania opakovanej dražby.  ( 28.03.2014 o 11,00 hod, v byte nachádzajúcom sa na 8. poschodí, vchod č. 7, v bytovom dome súpisné číslo 5321 na adrese: M.Jankolu 5321/7, Martin )

od: 12.03.2014, do: 31.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5798, pridané: 13.03.2014, Martin , veľkosť: 336.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Muriňák Marián  )

od: 13.03.2014, do: 31.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

5799, pridané: 13.03.2014, Martin , veľkosť: 2953.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť stavebníka a rozhodol, že stavba "Preložka HV na ul. Škultétyho v Martine " sa povoľuje.  (  )

od: 13.03.2014, do: 28.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5800, pridané: 13.03.2014, Martin , veľkosť: 151 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Balaga Alojz, Gregorová Mária, Gregor Tibor, Pitková Iveta, Štrkáč Zdenek )

od: 13.03.2014, do: 28.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5801, pridané: 13.03.2014, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dotko Patrik, Pentek Michal, Lenča Branislav )

od: 13.03.2014, do: 28.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5802, pridané: 13.03.2014, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facuna Tibor, Pačan Zdeno, Gregor Igor )

od: 13.03.2014, do: 28.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5803, pridané: 13.03.2014, Martin , veľkosť: 151.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Rácz Jakub, Šarlina Michal, Vojtyla Peter, Vítek Vladimír )

od: 13.03.2014, do: 28.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5804, pridané: 14.03.2014, Martin , veľkosť: 145 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Cifra Marián - 2x )

od: 14.03.2014, do: 31.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5805, pridané: 14.03.2014, Martin , veľkosť: 145.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dorka Ján )

od: 14.03.2014, do: 31.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5806, pridané: 14.03.2014, Martin , veľkosť: 151.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Tomek Lukáš, Glejtek Dušan, Cicko Mário )

od: 14.03.2014, do: 31.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5807, pridané: 14.03.2014, Martin , veľkosť: 148.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Sendreiová Kristína, Rác Róbert - 2x )

od: 14.03.2014, do: 31.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5808, pridané: 14.03.2014, Martin , veľkosť: 147.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Djubašák Vladimír - 2x )

od: 14.03.2014, do: 31.03.2014

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5809, pridané: 17.03.2014, Martin , veľkosť: 590.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: ( viď dokument )

od: 17.03.2014, do: 01.04.2014

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5810, pridané: 17.03.2014, Martin , veľkosť: 567.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: ( viď dokument )

od: 17.03.2014, do: 01.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5811, pridané: 17.03.2014, Martin , veľkosť: 142.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.03.2014 trvalý pobyt občana.  ( Cvengrošová Beáta, Cvengroš Stanislav, Cvengroš Daniel, Cvengrošová Žofia, Cvengroš Vladimír )

od: 17.03.2014, do: 01.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5812, pridané: 17.03.2014, Martin , veľkosť: 138.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.03.2014 trvalý pobyt občana.  ( Gromovská Mariana )

od: 17.03.2014, do: 01.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5813, pridané: 17.03.2014, Martin , veľkosť: 136.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.03.2014 trvalý pobyt občana.  ( Macko Roman )

od: 17.03.2014, do: 01.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5814, pridané: 17.03.2014, Martin , veľkosť: 138.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.03.2014 trvalý pobyt občana.  ( Vejčík Ján )

od: 17.03.2014, do: 01.04.2014

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebytových priestorov formou priameho nájmu č.2/NP/2014

5815, pridané: 17.03.2014, Martin , veľkosť: 3099.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č.99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu: ( viď dokument  )

od: 17.03.2014, do: 01.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

5816, pridané: 17.03.2014, Martin , veľkosť: 3027.2 kB, typ: pdf

JUDr. Danica Birošová - IURIS zverejňuje termín a miesto konania opakovanej dobrovoľnej dražby.  ( 28.03.2014 o 11,00 hod.. Miestom konania dražby bude bytový dom na ulici M. Jankolu 1,3,5,7 v Martine, t.j. dražba sa uskutoční v samotnom predmete dražby  )

od: 17.03.2014, do: 31.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5817, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 733.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Hronček Milan 2x )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5818, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 332.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresátka: Gašparíková Lýdia )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5819, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 345.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  (  Adresát: Milan Vladimír  )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5820, pridané: 18.03.2014, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregorová Ľudmila )

od: 18.03.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT