titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

5761, pridané: 03.03.2014, Martin , veľkosť: 153.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Vengrin Štefan, Szombathelyiová Jana, Fľaková Iveta, Hadar Tomáš )

od: 03.03.2014, do: 18.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5762, pridané: 03.03.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Viliam Pongó )

od: 03.03.2014, do: 18.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5763, pridané: 03.03.2014, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pompa Mikuláš )

od: 03.03.2014, do: 18.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

5764, pridané: 03.03.2014, Martin , veľkosť: 226.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gulassa Karol )

od: 03.03.2014, do: 18.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5765, pridané: 04.03.2014, Martin , veľkosť: 140.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 04.03.2014 trvalý pobyt občana. ( Šluchová Iveta, Leitman Milan, Leitmanová Veronika, Leitmanová Lenka )

od: 04.03.2014, do: 19.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5766, pridané: 04.03.2014, Martin , veľkosť: 152.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženi apísomností. ( Adresáti: Víťazoslav Vajda, Ing. Miroslav Čierny, Karol Gulassa, Tomáš Bach )

od: 04.03.2014, do: 19.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností.

5767, pridané: 04.03.2014, Martin , veľkosť: 458.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uložení písomností. ( Adresáti: Ján Váňa, Peter Vojtyla )

od: 04.03.2014, do: 19.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5768, pridané: 04.03.2014, Martin , veľkosť: 147.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženi apísomnosti. ( Adresát: Pišutová Zuzana )

od: 04.03.2014, do: 19.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5769, pridané: 04.03.2014, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženi apísomnosti. ( Adresát: Juraj Dotko )

od: 04.03.2014, do: 19.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5770, pridané: 04.03.2014, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Valkovský )

od: 04.03.2014, do: 19.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5771, pridané: 04.03.2014, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Kováč )

od: 04.03.2014, do: 19.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

5772, pridané: 05.03.2014, Martin , veľkosť: 6045.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnenie stavby. ( stavba: Rekonštrukcia optickej siete v Martine novým prepojením )

od: 05.03.2014, do: 20.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti

5773, pridané: 05.03.2014, Martin , veľkosť: 5763.3 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti: Pavol Hanko, Ivan Machálek, Rastislav Kozol, Beáta Andrejková, Ivan Kerék, Pavol Andrejko, Dušan Huntoš, Michal Kováč, Zdenko Lamoš, Miroslav Žák, Vladimír Valkovský, Jaroslav Pauček, Peter Štípala, Kristína Sendreiová 2x, Ľubomír Sládek, Zuzana Sušienková, Marian Mayer )

od: 05.03.2014, do: 20.03.2014

DOKUMENT

Rozhodnutie o znížení minimálnej výšky nájomného

5774, pridané: 06.03.2014, Martin , veľkosť: 429.5 kB, typ: pdf

Primátor Mesta Martin znižuje minimálnu cenu nájomného pre uvedené nebytové priestory na účely stanovené podľa prílohy č. 2 k VZN 99: ( viď dokument )

od: 06.03.2014, do: 14.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5775, pridané: 06.03.2014, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pikulík Július )

od: 06.03.2014, do: 21.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5776, pridané: 06.03.2014, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dudáš Miroslav )

od: 06.03.2014, do: 21.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5777, pridané: 06.03.2014, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cicko Miroslav, Kľučincová Žaneta )

od: 06.03.2014, do: 21.03.2014

DOKUMENT

Výberové konanie

5778, pridané: 06.03.2014, Martin , veľkosť: 713.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky na základných školách v Martine.  ( Základná škola A.Dubčeka Ul. Budovateľov 9, Základná škola Ul.Jahodnícka 1, Základná škola Ul. J. Kronera 25, Základná škola Ul. P. Mudroňa 3, Základná škola Ul. A. Stodolu 60  )

od: 06.03.2014, do: 01.04.2014

DOKUMENT

Výberové konanie

5779, pridané: 06.03.2014, Martin , veľkosť: 657.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky v materských školách v Martine. ( Materská škola Ul. J. Lettricha 19, Materská škola Ul. J. Šimka 7, Materská škola Ul. A. Stodolu 1 )

od: 06.03.2014, do: 01.04.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5780, pridané: 06.03.2014, Martin , veľkosť: 138.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 06.03.2014 trvalý pobyt občana. ( Lukáč Jozef )

od: 06.03.2014, do: 21.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5781, pridané: 07.03.2014, Martin , veľkosť: 140.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.03.2014 trvalý pobyt občana. ( Cíger František )

od: 07.03.2014, do: 24.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5782, pridané: 07.03.2014, Martin , veľkosť: 138.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.03.2014 trvalý pobyt občana. ( Gáborová Dagmar st., Gáborová Dagmar ml. )

od: 07.03.2014, do: 24.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5783, pridané: 07.03.2014, Martin , veľkosť: 137.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.03.2014 trvalý pobyt občana. ( Lorinc Ján )

od: 07.03.2014, do: 24.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5784, pridané: 10.03.2014, Martin , veľkosť: 326 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Lunter Vlastimil )

od: 10.03.2014, do: 25.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5785, pridané: 10.03.2014, Martin , veľkosť: 373.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Andrejko Pavol )

od: 10.03.2014, do: 25.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5786, pridané: 11.03.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Andrejko Pavol )

od: 11.03.2014, do: 26.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5787, pridané: 11.03.2014, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Káger Milan )

od: 11.03.2014, do: 26.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5788, pridané: 11.03.2014, Martin , veľkosť: 145.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gombarský Branislav )

od: 11.03.2014, do: 26.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5789, pridané: 11.03.2014, Martin , veľkosť: 150.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lacková Helena, Kapolka Dušan, Zoller Miroslav, Rácová Dana )

od: 11.03.2014, do: 26.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5790, pridané: 11.03.2014, Martin , veľkosť: 876.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného a stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 28.03.2014 o 10.00 hod. na mieste stavby (Ul. Budovateľov s.č. 5864) ( stavba: Nadstavba a stavebné úpravy výmenníkovej stanice na bytový dom )

od: 11.03.2014, do: 26.03.2014

DOKUMENT