titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5731, pridané: 24.02.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šimek Ivan )

od: 24.02.2014, do: 11.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5732, pridané: 24.02.2014, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lány Pavol )

od: 24.02.2014, do: 11.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5733, pridané: 24.02.2014, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Orlický Martin )

od: 24.02.2014, do: 11.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5734, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 1635.6 kB, typ: pdf

Profesionálna dražobná spoločnosť,s.r.o. Košice zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby.  ( 19.03.2014 o 11,00 hod, Notársky úrad JUDr. Vladimíra Kostovčáka, Severná 14, Martin )

od: 25.02.2014, do: 20.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5735, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 147.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kořínek Tichomír )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5736, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Valocký Roman )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5737, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 145.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Pavlík Marcel - 4x )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5738, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 145.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Pavlusová Ľuboslava, Gregor Rudolf )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5739, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 141.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.02.2014 trvalý pobyt občana.  ( Hariel Ľubomír, Harielová Tatiana, Harielová Zuzana, Hariel Pavol, Vaňová Lucia )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5740, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 136.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.02.2014 trvalý pobyt občana.  ( Holec Peter )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5741, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 139.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.02.2014 trvalý pobyt občana.  ( Kašovič Marián, Hrúz Milan )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5742, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 137.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.02.2014 trvalý pobyt občana.  ( Rychtová Ľubica )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5743, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 139.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Skokňa Ľubomír )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5744, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 833.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby a o upustení od ústného pojednávania. ( stavba: "Zahustenie trafostanice IBV za poľnohospodárskym družstvom Martin-Tomčany" )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5745, pridané: 25.02.2014, Martin , veľkosť: 776.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie, resp. pokračovanie územného konania a súčasne za účelom prerokovania doplneného návrhu nariaďuje konanie ústneho pojednávania a miesto zisťovania na deň:20.03.2014 o 9,30 hod na Mestskom úrade v Martine, v zasadačke na 3.poschodí, č.dv. 310 ( stavba IBV Nový Martin - sektor D )

od: 25.02.2014, do: 12.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5746, pridané: 26.02.2014, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jendrušák Roman )

od: 26.02.2014, do: 13.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5747, pridané: 26.02.2014, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Baláž Ondřej )

od: 26.02.0014, do: 13.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5748, pridané: 26.02.2014, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Matovič Štefan )

od: 26.02.2014, do: 13.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5749, pridané: 26.02.2014, Martin , veľkosť: 147.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Pajtáš Štefan - 2x )

od: 26.02.2014, do: 13.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5750, pridané: 26.02.2014, Martin , veľkosť: 614.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresáti: Tatiana Tillmannová, Martin Hollý )

od: 26.02.2014, do: 13.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o ll. opakovanej dobrovoľnej dražbe

5751, pridané: 26.02.2014, Martin , veľkosť: 2261.5 kB, typ: pdf

Aukčný Dom,s.r.o. Hlohovec zverejňuje termín a miesto konania ll. opakovanej dobrovoľnej dražby.  ( 07.03.2014 o 10,00 hod, Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom,s.r.o., Pribinova 84, Hlohovec )

od: 26.02.2014, do: 10.03.2014

DOKUMENT

Vyhláška o opakovanej dražbe nehnuteľnosti

5752, pridané: 26.02.2014, Martin , veľkosť: 947.5 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Milan Somik zverejňuje termín a miesto konania opakovanej dražby nehnuteľnosti.  ( dňa 1.4.2014 o 11,00 hod. na tunajšom exekútorskom úrade )

od: 26.02.2014, do: 02.04.2014

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

5753, pridané: 26.02.2014, Martin , veľkosť: 772.6 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Roman Vozár zverejňuje termín a miesto konania dražby nehnuteľnosti.  ( dňa 10.4.2014 o 10,00 hod. v Exekútorskom úrade Bratislava, Karloveská 6C, Bratislava )

od: 26.02.2014, do: 11.04.2014

DOKUMENT

Predvolanie na rozvrhové pojednávanie

5754, pridané: 27.02.2014, Martin , veľkosť: 284.4 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Ing. Roman Liščák zverejňuje predvolanie na rozvrhové pojednávanie, vo veci dražby nehnuteľností. ( dňa 4.4.2014 o 13,00 hod., v kancelárii súdneho exekútora JUDr. Ing. Romana Liščáka, Nám. sv. Michala 5, Hlohovec )

od: 27.02.2014, do: 07.04.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5755, pridané: 27.02.2014, Martin , veľkosť: 312.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresátka: Helena Sušienková )

od: 27.02.2014, do: 14.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5756, pridané: 27.02.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Repka Jaroslav )

od: 27.02.2014, do: 14.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5757, pridané: 27.02.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Panák Alojz )

od: 27.02.2014, do: 14.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5758, pridané: 27.02.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ďakulič Marián )

od: 27.02.2014, do: 14.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5759, pridané: 28.02.2014, Martin , veľkosť: 150.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Mertiňák Ľuboš, Seňkevičová Helena )

od: 28.02.2014, do: 17.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5760, pridané: 28.02.2014, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Souček Michal )

od: 28.02.2014, do: 17.03.2014

DOKUMENT