titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

5701, pridané: 14.02.2014, Martin , veľkosť: 147.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Naď Marián, Facuna Jaroslav, Novák Ľubomír )

od: 14.02.2014, do: 03.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5702, pridané: 14.02.2014, Martin , veľkosť: 149.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Minársky Stanislav 1983, Minársky Stanislav 1957, Jesenský Miroslav )

od: 14.02.2014, do: 03.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5703, pridané: 14.02.2014, Martin , veľkosť: 149.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Pavlík Marcel, Peschka František )

od: 14.02.2014, do: 03.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5704, pridané: 14.02.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vavro Juraj )

od: 14.02.2014, do: 03.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5705, pridané: 14.02.2014, Martin , veľkosť: 144.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mráz Ján )

od: 14.02.2014, do: 03.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5706, pridané: 14.02.2014, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šepláková Ingrid )

od: 14.02.2014, do: 03.03.2014

DOKUMENT

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov formou priameho prenájmu č. 1/NP/2014

5707, pridané: 17.02.2014, Martin , veľkosť: 936.6 kB, typ: pdf

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/NP/2014 podľa zverejnenej ponuky na úradnej tabuli mesta a webovom sídle Mesta Martin.  ( viď dokument )

od: 17.02.2014, do: 21.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5708, pridané: 17.02.2014, Martin , veľkosť: 139.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Petras Zdenek, Petrasová Emília, Petrasová Lucia, Petras Dennis, Petras Alexander, Petras Zdenko )

od: 17.02.2014, do: 04.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5709, pridané: 17.02.2014, Martin , veľkosť: 141.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Jahodníková Gabriela, Jahodníková Nikola, Orosz Frederik, Orosz Michal, Rúrik Róbert st., Rúrik Róbert ml. )

od: 17.02.2014, do: 04.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5710, pridané: 17.02.2014, Martin , veľkosť: 148.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženi a písomností. ( Adresáti: Kotlárová Dana, Kotlár Miroslav )

od: 17.02.2014, do: 04.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5711, pridané: 17.02.2014, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženi a písomnosti. ( Adresát: Vavrečan Jaroslav )

od: 17.02.2014, do: 04.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5712, pridané: 17.02.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženi a písomnosti. ( Adresát: Sliacky Andrej )

od: 17.02.2014, do: 04.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5713, pridané: 18.02.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Martinská Miriam )

od: 18.02.2014, do: 05.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5714, pridané: 18.02.2014, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lacková Denisa )

od: 18.02.2014, do: 05.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5715, pridané: 18.02.2014, Martin , veľkosť: 149.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Vavro Peter, Hollý Vladimír, Naďová Ivana, Princ Jaroslav )

od: 18.02.2014, do: 05.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5716, pridané: 18.02.2014, Martin , veľkosť: 143.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Vartiak Stanislav st., Vartiaková Elena, Vartiak Stanislav ml., Vartiak Slavomír, Vartiak Róbert, Vartiaková Veronika, Vartiak Sebastián )

od: 18.02.2014, do: 05.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5717, pridané: 18.02.2014, Martin , veľkosť: 873.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie oznamuje známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a súčastne nariaďuje ústne pojednávanie s miestným zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 06.03.2014(štvrtok) o 10,00 hod. v budove Mestského úradu v Martine , 3.poschodie, zasadačka č. dv. 310. ( stavba : Rozšírenie parkovacích plôch, Ul. Mládeže, Martin-Podháj )

od: 18.02.2014, do: 05.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5718, pridané: 19.02.2014, Martin , veľkosť: 669 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomností.  ( adresát - Peter Kasa 2x )

od: 19.02.2014, do: 06.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5719, pridané: 20.02.2014, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Botošová Lucia )

od: 20.02.2014, do: 07.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5720, pridané: 20.02.2014, Martin , veľkosť: 138.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Mišík Peter, Mišíková Anna )

od: 20.02.2014, do: 07.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5721, pridané: 20.02.2014, Martin , veľkosť: 136.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Mokroš Miroslav )

od: 20.02.2014, do: 07.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5722, pridané: 20.02.2014, Martin , veľkosť: 138.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Trnavská Lucia, Trnavská Keira )

od: 20.02.2014, do: 07.03.2014

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

5723, pridané: 21.02.2014, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na deň 24. februára 2014 (v pondelok) o 14,00 hod. zasadnute Mestského zastupiteľstva v Martine. (  )

od: 21.02.2014, do: 24.02.2014

DOKUMENT

Zápis z komisie na vyhodnotenie podanných žiadostí,ponuka na nájom-stanovištia TAXI č.1/2014

5724, pridané: 21.02.2014, Martin , veľkosť: 435 kB, typ: pdf

Zápis zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie podaných žiadostí v rámci ponukového konania "Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest-stanovištia TAXI na miestnych komunikáciáh prípadne iných verejných priesranstvách vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 1/2014", ktorá sa stretla dňa 19.02.2014 na Mestskom úrade v Martine. ( viď dokument )

od: 21.02.2014, do: 04.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5725, pridané: 21.02.2014, Martin , veľkosť: 366.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Donovit, Martin,v.o.s. )

od: 21.02.2014, do: 10.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

5726, pridané: 21.02.2014, Martin , veľkosť: 1240.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad prerušuje konanie na dobu 3 mesiacov od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov. ( Stavba: "Novostavba polyfunkčného objektu XXX Martin Košúty" )

od: 21.02.2014, do: 10.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5727, pridané: 21.02.2014, Martin , veľkosť: 862.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a zároveň nariaduje ústne pojednávanie spojené s miestným zisťovaním, ktoré sa uskutoční 10.03.2014 (pondelok) o 10,00 hod. v budove Mestského úradu v Martine,3.poschodie, zasadačka č.dv.310. ( stavba "Rozšírenie parkoviska pred bytovým domom Družstevná 4,5,6" )

od: 21.02.2014, do: 10.03.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5728, pridané: 21.02.2014, Martin , veľkosť: 878.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a zároveň nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestným zisťovaním, ktoré sa uskutoční 10.03.2014 (pondelok) o 11,00 hod. v budove Mestského úradu v Martine,3.poschodie, zasadačka č.dv.310.  (  stavba "Rozšírenie parkoviska pred bytovým domom Kozmonautov 9,10"  )

od: 21.02.2014, do: 10.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5729, pridané: 24.02.2014, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Rapák Michal, Kubolek Marek, Holbus Mikuláš )

od: 24.02.2014, do: 11.03.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5730, pridané: 24.02.2014, Martin , veľkosť: 108.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cicko Jozef, Szombathelyi Ladislav, Truhan Roman )

od: 24.02.2014, do: 11.03.2014

DOKUMENT