titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

541, pridané: 19.05.2009, Martin , veľkosť: 65.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.5.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Jozefa Fázika, nar. 3.11.1975 )

od: 19.05.2009, do: 02.06.2009

DOKUMENT

Rozhodnutie

542, pridané: 21.05.2009, Martin , veľkosť: 106.3 kB, typ: pdf

Rozhodnutie o upustení účtovania nájomného na dohodnutú dobu ( Primátor mesta na základe žiadosti podnikateľa Ing. Jána Cígera - Mädokýš - media zo dňa 17.4.2009 upúšťa od účtovania nájomného na dobu 3 mesiacov. )

od: 21.05.2009, do: 29.05.2009

DOKUMENT

Verejná vyhláška

543, pridané: 21.05.2009, Martin , veľkosť: 614.6 kB, typ: pdf

Verejná vyhláška - rozhodnutie ( Dodatočné povolenie zmien stavby, realizovaných v rozpore s vydaným stavebným povolením rozostavanej stavby - Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu s vytvorením novej bytovej jednotky - uskutočňovanej na pozemkoch parc. č. KN 3132/5 a 3132/1 k.ú. Martin. )

od: 21.05.2009, do: 03.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

544, pridané: 21.05.2009, Martin , veľkosť: 64.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 20.5.2009 trvalý pobyt občana  ( Pavla Frnču, nar. 14.9.1970  )

od: 21.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

545, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 59 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Vengrín, nar. 15.8.1969 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

546, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Junas, nar. 6.11.1961 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

547, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eleonóra Jánošová, nar. 21.2.1953 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

548, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marcel Škorník, nar. 13.12.1977 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

549, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľuboslav Václav, nar. 13.1.1956 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

550, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Juraj Milo, nar. 14.11.1956 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

551, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 84.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Cicko, nar. 22.4.1963 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

552, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adaresát - Silvester Staš, nar. 22.9.1974 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

553, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong, nar. 1.11.1961 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

554, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 59.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Facuna, nar. 4.6.1979 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

555, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Lenča, nar. 16.11.1977 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

556, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eduard Facuna, nar. 4.6.1979 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

557, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Lihan, nar. 12.6.1988 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

558, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Richard Hák, nar. 3.5.1977 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

559, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Július Dotko, nar. 24.9.1965 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

560, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 58.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ondrej Facuna, nar. 17.6.1968 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

561, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mário Debrecéni, nar. 29.1.1970 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

562, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ondrej Branický, nar. 4.4.1975 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

563, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan, nar. 4.11.1958 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

564, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Oľga Maršalová )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

565, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 85.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Barrutia Zaldibar Igor )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

566, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Igor Lorinc, nar. 24.2.1968 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

567, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Mišík, nar. 20.8.1976 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

568, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Csaba Váradi, nar. 4.7.1967 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

569, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Dorušáková, nar. 27.3.1982 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

570, pridané: 22.05.2009, Martin , veľkosť: 83.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Pokorný, nar. 4.5.1962 )

od: 22.05.2009, do: 05.06.2009

DOKUMENT