titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5641, pridané: 30.01.2014, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Čavajda Stanislav )

od: 30.01.2014, do: 14.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5642, pridané: 30.01.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Truhan Roman )

od: 30.01.2014, do: 14.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5643, pridané: 30.01.2014, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Tomášová Viera )

od: 30.01.2014, do: 14.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5644, pridané: 30.01.2014, Martin , veľkosť: 146.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Václav Ľuboslav )

od: 30.01.2014, do: 14.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5645, pridané: 30.01.2014, Martin , veľkosť: 147.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Martinkovičová Dagmar 2x )

od: 30.01.2014, do: 14.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5646, pridané: 31.01.2014, Martin , veľkosť: 151.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Héger Róbert, Figurová Alena, Balát Miloš )

od: 31.01.2014, do: 17.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5647, pridané: 31.01.2014, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Boďa Ľubomír )

od: 31.01.2014, do: 17.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5648, pridané: 31.01.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Durdiak Vladimír )

od: 31.01.2014, do: 17.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5649, pridané: 31.01.2014, Martin , veľkosť: 138.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Chudý Miloš )

od: 31.01.2014, do: 17.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5650, pridané: 31.01.2014, Martin , veľkosť: 141.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Krenželová Tatiana, Krenžel Roman, Krenželová Monika, Mošať Sebastián )

od: 31.01.2014, do: 17.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5651, pridané: 31.01.2014, Martin , veľkosť: 140.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Kubandová Miriam, Kubandová Miriama, Šišková Kristína )

od: 31.01.2014, do: 17.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5652, pridané: 31.01.2014, Martin , veľkosť: 137.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Sklenár Igor )

od: 31.01.2014, do: 17.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5653, pridané: 03.02.2014, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pačan Zdenko )

od: 03.02.2014, do: 18.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5654, pridané: 03.02.2014, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Hanzelová Katarína, Janota Rastislav )

od: 03.02.2014, do: 18.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5655, pridané: 04.02.2014, Martin , veľkosť: 150.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Glejtek Dušan, Trusková Zuzana, Sopóci Martin )

od: 04.02.2014, do: 19.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5656, pridané: 04.02.2014, Martin , veľkosť: 148.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cicko Mário, Krásny Richard, Cicková Margita )

od: 04.02.2014, do: 19.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5657, pridané: 04.02.2014, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Sieghart Jarmila, Holub Anton, Lovás Ján )

od: 04.02.2014, do: 19.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5658, pridané: 04.02.2014, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Dudášová Katarína )

od: 04.02.2014, do: 19.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5659, pridané: 05.02.2014, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Blahušiak René )

od: 05.02.2014, do: 20.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5660, pridané: 05.02.2014, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šeplák Peter )

od: 05.02.2014, do: 20.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5661, pridané: 05.02.2014, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Žatkuláková Ingrid )

od: 05.02.2014, do: 20.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška oznámenie o mieste uloženia písomnosti

5662, pridané: 05.02.2014, Martin , veľkosť: 5429.7 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti: Igor Rác, Ivan Lacko, Klaudia Tarnayová, René Blahušiak, Blažej Dotko, Milan Rolinec, Vladimír Junas, Marian Jašurek, Branislav Bródy, Andrea Balážová, Pavel Kučera, Marcel Škorník, Vojtech Árva, Miroslav Ertel, Mária Maršalová, Mário Debrecéni, Martin Fujda )

od: 05.02.2014, do: 20.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

5663, pridané: 05.02.2014, Martin , veľkosť: 6896.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby. ( stavba Radové rodinné domy Priekopa )

od: 05.02.2014, do: 20.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5664, pridané: 06.02.2014, Martin , veľkosť: 337.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Stanislav Minársky  )

od: 06.02.2014, do: 21.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5665, pridané: 06.02.2014, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Stojková Viola )

od: 06.02.2014, do: 21.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5666, pridané: 06.02.2014, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hamarčák Jozef )

od: 06.02.2014, do: 21.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5667, pridané: 06.02.2014, Martin , veľkosť: 232.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Könyveš Miroslav )

od: 06.02.2014, do: 21.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5668, pridané: 07.02.2014, Martin , veľkosť: 137.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Varsík Emil )

od: 07.02.2014, do: 24.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5669, pridané: 07.02.2014, Martin , veľkosť: 138.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.02.2014 trvalý pobyt občana. ( Bajcár Maroš )

od: 07.02.2014, do: 24.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5670, pridané: 07.02.2014, Martin , veľkosť: 151.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Miškus Ivan, Karlík Miroslav, Cicková Jana, Nátna Denisa )

od: 07.02.2014, do: 24.02.2014

DOKUMENT