titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5611, pridané: 22.01.2014, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Čavajda Stanislav )

od: 22.01.2014, do: 06.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5612, pridané: 22.01.2014, Martin , veľkosť: 151.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Gregor Rudolf, Ivanová Alžbeta, Košarišťan Marek, Kováč Ján )

od: 22.01.2014, do: 06.02.2014

DOKUMENT

Vyhláška o dražbe

5613, pridané: 22.01.2014, Martin , veľkosť: 715.1 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Milan Somík zverejnuje termín a miesto konania dražby nehnuteľnosti. dňa 20.02.2014 o 11,00hod v Exekútorskom úrade Martin, Jilemnického 12. (  )

od: 21.01.2014, do: 20.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5614, pridané: 23.01.2014, Martin , veľkosť: 138.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Dotko Bohuš )

od: 23.01.2014, do: 07.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5615, pridané: 23.01.2014, Martin , veľkosť: 139 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Gajdoš Michal )

od: 23.01.2014, do: 07.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5616, pridané: 23.01.2014, Martin , veľkosť: 152.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facunová Antónia, Kľučincová Žaneta, Cicko Miroslav, Bartošová Zdenka, Jaško Michal. )

od: 23.01.2014, do: 07.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5617, pridané: 23.01.2014, Martin , veľkosť: 148.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lamošová Mária, Lamoš Zdenko )

od: 23.01.2014, do: 07.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5618, pridané: 23.01.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Plevko Rastislav )

od: 23.01.2014, do: 07.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5619, pridané: 23.01.2014, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kováčová Lenka )

od: 23.01.2014, do: 07.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5620, pridané: 23.01.2014, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kováčová Lenka )

od: 23.01.2014, do: 07.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška - rozhodnutie

5621, pridané: 23.01.2014, Martin , veľkosť: 1557.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad povoľuje žiadateľovi JUDr. Patrikovi Volentierovi predĺženie povolenia umiestnenia reklamného zariadenia druhu bigboard tvaru "V" (  )

od: 23.01.2014, do: 06.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti

5622, pridané: 23.01.2014, Martin , veľkosť: 2556.8 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Dušana Kara, Martin Krpelan, Stanislav Holaza, Martin Orlický, Pavol Brišš, Milan Balún, Vladimír Kopta, Roman Šípoš, Fudor Peter, Šipula Miroslav, Šandor Stanislav, Hiep Nguyen Trong )

od: 23.01.2014, do: 06.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5623, pridané: 27.01.2014, Martin , veľkosť: 144 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šipula Miroslav )

od: 27.01.2014, do: 11.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5624, pridané: 27.01.2014, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štrbák Stanislav )

od: 27.01.2014, do: 11.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5625, pridané: 27.01.2014, Martin , veľkosť: 147.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cicková Darina, Zapatická Nikol )

od: 27.01.2014, do: 11.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5626, pridané: 27.01.2014, Martin , veľkosť: 148.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dudáš Miroslav, Šimek Ivan )

od: 27.01.2014, do: 11.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5627, pridané: 27.01.2014, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Záhorecová Margita )

od: 27.01.2014, do: 11.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5628, pridané: 27.01.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cibiri Ctibor )

od: 27.01.2014, do: 11.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5629, pridané: 28.01.2014, Martin , veľkosť: 211.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Staník Daniel )

od: 28.01.2014, do: 11.02.2014

DOKUMENT

Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest - stanovištia TAXI

5630, pridané: 28.01.2014, Martin , veľkosť: 4478.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje ponuku na nájom vyhradených parkovacích miest - stanovištia TAXI na miestnych komunikáciách prípadne iných verejných priestranstvách vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu (  )

od: 28.01.2014, do: 17.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5631, pridané: 28.01.2014, Martin , veľkosť: 151.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Mišík Peter, Svrčanová Edita, Sucháčová Margita, Pavlík Ján )

od: 28.01.2014, do: 12.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5632, pridané: 28.01.2014, Martin , veľkosť: 151 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Mertiňák Róbert, Žemberiová Darina, Mišík Peter )

od: 28.01.2014, do: 12.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5633, pridané: 28.01.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Facuna Tibor )

od: 28.01.2014, do: 12.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5634, pridané: 28.01.2014, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Nátna Denisa )

od: 28.01.2014, do: 12.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5635, pridané: 28.01.2014, Martin , veľkosť: 145.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ladoš Miroslav )

od: 28.01.2014, do: 12.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5636, pridané: 29.01.2014, Martin , veľkosť: 148.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ďakulič Daniel, Krásny Richard, Fujko Michal )

od: 29.01.2014, do: 13.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5637, pridané: 29.01.2014, Martin , veľkosť: 150.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Petrásek Michal, Bizoň Peter, Balák Matej )

od: 29.01.2014, do: 13.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5638, pridané: 29.01.2014, Martin , veľkosť: 148.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Mintál František, Štrbáková Eva )

od: 29.01.2014, do: 13.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5639, pridané: 29.01.2014, Martin , veľkosť: 149.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Končeková Denisa, Pavelka Tomáš )

od: 29.01.2014, do: 13.02.2014

DOKUMENT

verejná vyhláška

5640, pridané: 30.01.2014, Martin , veľkosť: 134.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Viera Drexler )

od: 30.01.2014, do: 14.02.2014

DOKUMENT