titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok

5581, pridané: 15.01.2014, Martin , veľkosť: 148.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cicková Margita, Rapák Michal )

od: 15.01.2014, do: 30.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5582, pridané: 15.01.2014, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Feneš Jozef )

od: 15.01.2014, do: 30.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5583, pridané: 15.01.2014, Martin , veľkosť: 146.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Horník Peter )

od: 15.01.2014, do: 30.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5584, pridané: 16.01.2014, Martin , veľkosť: 237.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Váňa Ján )

od: 16.01.2014, do: 31.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5585, pridané: 16.01.2014, Martin , veľkosť: 149.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Krásny Richard, Rohoňová Renáta, Konček Michal )

od: 16.01.2014, do: 31.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5586, pridané: 16.01.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mark Pavol )

od: 16.01.2014, do: 31.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5587, pridané: 16.01.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tremba Miroslav )

od: 16.01.2014, do: 31.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5588, pridané: 16.01.2014, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Križák Ľubomír )

od: 16.01.2014, do: 31.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5589, pridané: 16.01.2014, Martin , veľkosť: 137.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Foltán Mário )

od: 16.01.2014, do: 31.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5590, pridané: 16.01.2014, Martin , veľkosť: 139.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Kalanková Bronislava )

od: 16.01.2014, do: 31.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5591, pridané: 16.01.2014, Martin , veľkosť: 139.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Klačanský Miroslav )

od: 16.01.2014, do: 31.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5592, pridané: 17.01.2014, Martin , veľkosť: 148.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lacková Katarína, Cicková Margita )

od: 17.01.2014, do: 03.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5593, pridané: 17.01.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vavro Juraj )

od: 17.01.2014, do: 03.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5594, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 144.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ladoš Miroslav )

od: 20.01.2014, do: 04.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5595, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 107.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Faisal Bakhsh )

od: 20.01.2014, do: 04.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5596, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Čapičík Milan, Zboranová Margita, Cicko Erik )

od: 20.01.2014, do: 04.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5597, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 2107.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnými vyhláškami oznamuje miesto uloženia písomností.  ( adresáti: Kňúrová Sylvia 3x, Stojka Patrik, Sliacky Andrej, Martinský Miroslav, Majerov Viktor  )

od: 20.01.2014, do: 04.02.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5598, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 281.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresátka: Žilinská Eva  )

od: 20.01.2014, do: 04.02.2014

DOKUMENT

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

5599, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 666.8 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Marián Janec zverejnuje termín a miesto konania dražby nehnuteľnosti.  ( dňa 4.3.2014 o 10,00 hod. v sídle stie Exekútorského úradu JUDr. Mariána Janeca, Sad SNP č. 666/12, Žilina )

od: 20.01.2014, do: 05.03.2014

DOKUMENT

Vyhláška o dražbe hnuteľných vecí

5600, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 543.4 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák zverejnuje termín a miesto konania dražby hnuteľných vecí.  ( dňa 29.01.2014 o 10,00hod, v Exekútorskom úrade JUDr. Jozefa Liščáka,v kancelárii v Martine, Hviezdoslavova 23B,dražba hnuteľných vecí )

od: 20.01.2014, do: 30.01.2014

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebyotových priestorov formou priameho nájmu č.1/NP/2014

5601, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 2887.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadennia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu: ( viď dokument )

od: 20.01.2014, do: 06.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5602, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 1027.4 kB, typ: pdf

MGM & partners, s.r.o. Piešťany zverejnuje termín a miesto konania dražby.  ( 30.01.2014 o 08:30 hod,Námestie A.Hlinku 1, Žilina, ll.posch. pobočka dražobníka MGM § partners s.r.o. )

od: 20.01.2014, do: 03.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5603, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 2472.3 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie, s.r.o. Martin zverejnuje termín a miesto konania dražby.  ( 13.02.2014 o 10:00 v priestoroch budovy na ulici Jilemnického 4012/30, Martin miestnosť č.d. 14 )

od: 20.01.2014, do: 14.02.2014

DOKUMENT

Rozhodnutie

5604, pridané: 20.01.2014, Martin , veľkosť: 5415.9 kB, typ: pdf

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva mení hranicu uznaného PR Necpaly-179/93. ( viď dokument )

od: 20.01.2014, do: 04.02.2014

DOKUMENT

verejná vyhláška

5605, pridané: 21.01.2014, Martin , veľkosť: 3602 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje, že navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s., predložil oznámenie o zmene  ( Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany )

od: 21.01.2014, do: 31.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení záśielky.

5606, pridané: 21.01.2014, Martin , veľkosť: 148 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gombársky Branislav - 3x )

od: 21.01.2014, do: 05.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5607, pridané: 21.01.2014, Martin , veľkosť: 151 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lacková Eliška, Ligač Libor, Boďa Ľubomír )

od: 21.01.2014, do: 05.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5608, pridané: 21.01.2014, Martin , veľkosť: 149.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Puška Ján, Veselka Juraj, Konš Vladimír )

od: 21.01.2014, do: 05.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5609, pridané: 21.01.2014, Martin , veľkosť: 148.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Javornícka Petra, Jesenská Zdenka )

od: 21.01.2014, do: 05.02.2014

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

5610, pridané: 22.01.2014, Martin , veľkosť: 71.4 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na 3. februára 2014 (v pondelok o 9,00 hod.) zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin. (  )

od: 22.01.2014, do: 03.02.2014

DOKUMENT