titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

5551, pridané: 02.01.2014, Martin , veľkosť: 148.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Fedor Jaroslav, Balážová Rastislava, Bučko Dušan )

od: 02.01.2014, do: 17.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5552, pridané: 02.01.2014, Martin , veľkosť: 152.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Staníková Oľga, Mach Peter, Dömeny Ladislav, Cickogvá Mária )

od: 02.01.2014, do: 17.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5553, pridané: 02.01.2014, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Facuna Alexander, Facuna Peter, Ferdus Ján )

od: 02.01.2014, do: 17.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5554, pridané: 07.01.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Horňáčková Mária )

od: 07.01.2014, do: 22.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5555, pridané: 07.01.2014, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mikulajčík Jozef )

od: 07.01.2014, do: 22.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5556, pridané: 07.01.2014, Martin , veľkosť: 139 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Kuhajdíková Emília )

od: 07.01.2014, do: 22.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5557, pridané: 07.01.2014, Martin , veľkosť: 141 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Bela Ľubomír, Belová Lenka, Bela Samuel )

od: 07.01.2014, do: 22.01.2014

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5558, pridané: 08.01.2014, Martin , veľkosť: 413.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: ( viď dokument  )

od: 08.01.2014, do: 04.02.2014

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5559, pridané: 08.01.2014, Martin , veľkosť: 427.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:  ( viď dokument )

od: 08.01.2014, do: 04.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5560, pridané: 08.01.2014, Martin , veľkosť: 150.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lacko Ľubomír, Cicko Erik, Cerjan František )

od: 08.01.2014, do: 23.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5561, pridané: 08.01.2014, Martin , veľkosť: 147.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Krok Matej, Nagy Jozef, Ševčík Milan )

od: 08.01.2014, do: 23.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5562, pridané: 08.01.2014, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Pišutová Zuzana, Mertiňák Ľuboš, Kubisová Zuzana )

od: 08.01.2014, do: 23.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5563, pridané: 08.01.2014, Martin , veľkosť: 145.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Valko Peter, Pačan Zdeno )

od: 08.01.2014, do: 23.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5564, pridané: 08.01.2014, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kuric Michal )

od: 08.01.2014, do: 23.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5565, pridané: 08.01.2014, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lacková Helena )

od: 08.01.2014, do: 23.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5566, pridané: 08.01.2014, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šubin Ján )

od: 08.01.2014, do: 23.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5567, pridané: 09.01.2014, Martin , veľkosť: 147.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Blahušiak René )

od: 09.01.2014, do: 24.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5568, pridané: 09.01.2014, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balát Miloš )

od: 09.01.2014, do: 24.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5569, pridané: 09.01.2014, Martin , veľkosť: 145.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pačan Zdeno )

od: 09.01.2014, do: 24.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5570, pridané: 09.01.2014, Martin , veľkosť: 141.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 09.01.2014 trvalý pobyt občana. ( Lantaj Ľubomír, Lantajová Natália, Lantaj Lukáš )

od: 09.01.2014, do: 24.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5571, pridané: 13.01.2014, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kotlárová Michaela )

od: 13.01.2014, do: 28.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5572, pridané: 13.01.2014, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Uhrín Boris )

od: 13.01.2014, do: 28.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5573, pridané: 13.01.2014, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Záhorecká Margita )

od: 13.01.2014, do: 28.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5574, pridané: 13.01.2014, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Djubašák Vladimír )

od: 13.01.2014, do: 28.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5575, pridané: 13.01.2014, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mgr. Martin Orlický )

od: 13.01.2014, do: 28.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5576, pridané: 13.01.2014, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facuna Michal, Sekereš Štefan )

od: 13.01.2014, do: 28.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5577, pridané: 13.01.2014, Martin , veľkosť: 3280.7 kB, typ: pdf

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Košice zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby.  ( 18.02.2014 o 10:00 hod,BUSINESS CENTRUM, Kukučinova 7, Košice, zasadacia miestnosť na 2. poschodí )

od: 13.01.2014, do: 19.02.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení písomnosti.

5578, pridané: 14.01.2014, Martin , veľkosť: 222.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vojtyla Peter )

od: 14.01.2014, do: 29.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení písomnosti.

5579, pridané: 14.01.2014, Martin , veľkosť: 223.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gulassa Karol )

od: 14.01.2014, do: 29.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5580, pridané: 15.01.2014, Martin , veľkosť: 152.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Bražinová Anna, Blahušiak Pavol, Pavlovičová Valendtína, Málik Ľubomír )

od: 15.01.2014, do: 30.01.2014

DOKUMENT