titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Dražobná vyhláška

5521, pridané: 18.12.2013, Martin , veľkosť: 360.3 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo dražobnou vyhláškou zverejňuje termín a miesto konania dražby hnuteľných vecí.  ( 27.12.2013 o 10,00 hod na tunajšom Exekútorskom úrade Mgr.Juraja Galla, Jilemnického 12, Martin )

od: 18.12.2013, do: 30.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5522, pridané: 19.12.2013, Martin , veľkosť: 150 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Hronček Milan, Křupala Tomáš )

od: 19.12.2013, do: 03.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5523, pridané: 19.12.2013, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Barbuščák Matej )

od: 19.12.2013, do: 03.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5524, pridané: 19.12.2013, Martin , veľkosť: 138.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.12.2013 trvalý pobyt občana.  ( Kollárik Dušan )

od: 19.12.2013, do: 03.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5525, pridané: 19.12.2013, Martin , veľkosť: 138.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.12.2013 trvalý pobyt občana.  ( Precák Vladislav )

od: 19.12.2013, do: 03.01.2014

DOKUMENT

Verejné vyhlášky

5526, pridané: 19.12.2013, Martin , veľkosť: 977.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnými vyhláškami oznamuje miesto uloženia písomností.  ( adresáti: Klačan Miloš, Kňažko Ivan, Kluka Jaromír )

od: 19.12.2013, do: 03.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5527, pridané: 20.12.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kališka Július )

od: 20.12.2013, do: 07.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5528, pridané: 20.12.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Žuborová Ivana )

od: 20.12.2013, do: 07.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5529, pridané: 20.12.2013, Martin , veľkosť: 137.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Švehlová Mária )

od: 20.12.2013, do: 07.01.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5530, pridané: 23.12.2013, Martin , veľkosť: 305.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát: Alaxa Jozef  )

od: 23.12.2013, do: 07.01.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5531, pridané: 23.12.2013, Martin , veľkosť: 334.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát: Vadel Marián  )

od: 23.12.2013, do: 07.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5532, pridané: 27.12.2013, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Križák Ľubomír )

od: 27.12.2013, do: 13.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5533, pridané: 27.12.2013, Martin , veľkosť: 150.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Bartošová Zdenka, Djubašák Vladimír )

od: 27.12.2013, do: 13.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5534, pridané: 27.12.2013, Martin , veľkosť: 150.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Krištofík Milan, Rác Róbert, Lörinc Milan )

od: 27.12.2013, do: 13.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5535, pridané: 27.12.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Sopóciová Iveta )

od: 27.12.2013, do: 13.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5536, pridané: 27.12.2013, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Banyasz Radoslav )

od: 27.12.2013, do: 13.01.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5537, pridané: 27.12.2013, Martin , veľkosť: 2110.5 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty povoľuje do 30.11.2014 časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov. ( viď dokument )

od: 27.12.2013, do: 13.01.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5538, pridané: 30.12.2013, Martin , veľkosť: 333 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát:Uhliarik Dušan  )

od: 30.12.2013, do: 14.01.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámenní miesta uloženia písomnosti

5539, pridané: 30.12.2013, Martin , veľkosť: 300.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát: Lenča Branislav )

od: 30.12.2013, do: 14.01.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5540, pridané: 30.12.2013, Martin , veľkosť: 330.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresátka: Briššová Blanka  )

od: 30.12.2013, do: 14.01.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5541, pridané: 31.12.2013, Martin , veľkosť: 334.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresátka: Kratková Gabriela )

od: 31.12.2013, do: 15.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5542, pridané: 31.12.2013, Martin , veľkosť: 3123.3 kB, typ: pdf

IURIS dražobná spoločnosť zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby.  ( 21.01.2014 o 10:00 hod, IURIS HOUSE, ul. Piaristická 44, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 108  )

od: 31.12.2013, do: 22.01.2014

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5543, pridané: 31.12.2013, Martin , veľkosť: 302.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresátka: Sendreiová Kristína  )

od: 31.12.2013, do: 15.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5544, pridané: 02.01.2014, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hirčák Rudolf )

od: 02.01.2014, do: 17.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5545, pridané: 02.01.2014, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Bartoš Jozef )

od: 02.01.2014, do: 17.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5546, pridané: 02.01.2014, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresát: Bučko Peter - 2x )

od: 02.01.2014, do: 17.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5547, pridané: 02.01.2014, Martin , veľkosť: 148.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Bosáková Alena, Brxa Dušan, Frkáň Jaroslav )

od: 02.01.2014, do: 17.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5548, pridané: 02.01.2014, Martin , veľkosť: 149.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Gregorová Ľudmila, Dančová Eva, Dupkala Vladimír )

od: 02.01.2014, do: 17.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5549, pridané: 02.01.2014, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Balák Matej, Baláž Ján, Krásny Jozef )

od: 02.01.2014, do: 17.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5550, pridané: 02.01.2014, Martin , veľkosť: 149.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Baláž Marek, Žigmund Ladislav, Páleš Jaroslav )

od: 02.01.2014, do: 17.01.2014

DOKUMENT