titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Verejná vyhláška o o známení miesta uloženia písomnosti

5431, pridané: 26.11.2013, Martin , veľkosť: 312.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát: Lýdia Gašparíková )

od: 26.11.2013, do: 11.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5432, pridané: 27.11.2013, Martin , veľkosť: 107.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Duda Michal )

od: 27.11.2013, do: 12.12.2013

DOKUMENT

Upovedomenie o začatí správneho konania

5433, pridané: 27.11.2013, Martin , veľkosť: 764.1 kB, typ: pdf

Okresný úrad Martin,ako príslušný orgán štátnej správy upovedomuje o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o zmene hraníc revírov. ( viď dokument  )

od: 27.11.2013, do: 12.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5434, pridané: 28.11.2013, Martin , veľkosť: 152.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Užák Ľudovít, Cicková Darina, Kupčo Dušan, Gregorová Lucia )

od: 28.11.2013, do: 13.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5435, pridané: 28.11.2013, Martin , veľkosť: 150.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Bródy Branislav, Pappová Vlasta, Šepláková Veronika )

od: 28.11.2013, do: 13.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5436, pridané: 28.11.2013, Martin , veľkosť: 145.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Žemberi Tibor )

od: 28.11.2013, do: 13.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5437, pridané: 28.11.2013, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.11.2013 trvalý pobyt občana.  ( Bielik Michal )

od: 28.11.2013, do: 13.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5438, pridané: 28.11.2013, Martin , veľkosť: 138.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.11.2013 trvalý pobyt občana.  ( Halenár Miroslav )

od: 28.11.2013, do: 13.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5439, pridané: 28.11.2013, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.11.2013 trvalý pobyt občana.  ( Hogh Valer )

od: 28.11.2013, do: 13.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5440, pridané: 28.11.2013, Martin , veľkosť: 141.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.11.2013 trvalý pobyt občana.  ( Levčíková Viera, Levčíková Dana, Levčíková Ľubica, Levčíková Eva )

od: 28.11.2013, do: 13.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5441, pridané: 29.11.2013, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Rafajová Veronika 3x )

od: 29.11.2013, do: 16.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5442, pridané: 29.11.2013, Martin , veľkosť: 0 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štrkáčová Margita )

od: 29.11.2013, do: 16.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5443, pridané: 29.11.2013, Martin , veľkosť: 142.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2013 trvalý pobyt občana.  ( Kažmérová Adriana, Kažmér Zoltán, Kažmér Lukáš, Kažmér Dalibor, Kažmérová Timea )

od: 29.11.2013, do: 16.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5444, pridané: 29.11.2013, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2013 trvalý pobyt občana.  ( Kostra Ivan )

od: 29.11.2013, do: 16.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5445, pridané: 29.11.2013, Martin , veľkosť: 138.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2013 trvalý pobyt občana.  ( Kuchárik Michal )

od: 29.11.2013, do: 16.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5446, pridané: 29.11.2013, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2013 trvalý pobyt občana.  ( Lacko Ondrej )

od: 29.11.2013, do: 16.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5447, pridané: 29.11.2013, Martin , veľkosť: 140.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2013 trvalý pobyt občana.  ( Pokrievková Mariana, Čupec Tomáš )

od: 29.11.2013, do: 16.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5448, pridané: 02.12.2013, Martin , veľkosť: 319.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát: Helena Sušienková  )

od: 02.12.2013, do: 17.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5449, pridané: 02.12.2013, Martin , veľkosť: 328.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát: Božena Sucháčeková  )

od: 02.12.2013, do: 17.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5450, pridané: 02.12.2013, Martin , veľkosť: 304.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  (  adresát: Horník Peter  )

od: 02.12.2013, do: 17.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška-Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

5451, pridané: 02.12.2013, Martin , veľkosť: 10186 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. ( adresáti: Machálek Ivan 2x, Kollár Mikuláš 2x, Híllová Lucia, Árva Vojtech, Jančok Peter, Ertel Miroslav, Rác Igor, Sušienková Zuzana, Dotko Blažej, Tarnayová Klaudia, Škorník Marcel, Štípala Peter, Lomenová Jaroslava 2x, Boršoš Štefan, Valková Lenka, Zajac Pavol, Balážová Andrea, Chovan Jozef, Lacko Ivan, Svitač Miroslav, Maršálová Mária, Kučera Pavel, Rolinec Milan, Senko Jozef, Kerék Ivan, Sládek Ľubomír, Velits Vratislav, Banyasz Radoslav, Urbánek Igor. )

od: 02.12.2013, do: 17.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5452, pridané: 02.12.2013, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Fujda Martin, Cifra Marián, Lány Pavol )

od: 02.12.2013, do: 17.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5453, pridané: 02.12.2013, Martin , veľkosť: 107.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Repka Jaroslav )

od: 02.12.2013, do: 17.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5454, pridané: 02.12.2013, Martin , veľkosť: 1390.9 kB, typ: pdf

MGM & partners, s r.o. Piešťany zverejnuje termín a miesto konania dražby.  ( dňa 18.12.2013 o 08,30 hod, pobočka dražobníka MGM & partners s.r.o., Námestie A. Hlinku 1, Žilina  )

od: 02.12.2013, do: 19.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5455, pridané: 02.12.2013, Martin , veľkosť: 2661.9 kB, typ: pdf

MGM & partners, s r.o. Piešťany zverejnuje termín a miesto konania dražby.  ( dňa 18.12.2013 o 08,30 hod, Notársky úrad JUDr. Tatiana Vrlíková, ul. Národná č. 38, Žilina  )

od: 02.12.2013, do: 19.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5456, pridané: 02.12.2013, Martin , veľkosť: 1347.1 kB, typ: pdf

MGM & partners, s r.o. Piešťany zverejnuje termín a miesto konania dražby.  ( dňa 18.12.2013 o 08,30 hod, Notársky úrad JUDr. Alena Majerčiaková, ul.1mája, Žilina )  )

od: 02.12.2013, do: 19.12.2013

DOKUMENT

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

5457, pridané: 03.12.2013, Martin , veľkosť: 921 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Marián Janec dražobnou vyhláškou zverejňuje termín a miesto konania dražby nehnuteľností.  ( dňa 14.01.2014 o 10,00 hod v sídle Exekútorského úradu JUDr. Mariána Janeca, Sad SNP č. 666/12, Žilina )

od: 03.12.2013, do: 15.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5458, pridané: 03.12.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Staníková Oľga )

od: 03.12.2013, do: 18.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5459, pridané: 03.12.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Grajcár Marek )

od: 03.12.2013, do: 18.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5460, pridané: 03.12.2013, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balát Miloš )

od: 03.12.2013, do: 18.12.2013

DOKUMENT