titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5401, pridané: 18.11.2013, Martin , veľkosť: 333.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát: Muriňák Marián )

od: 18.11.2013, do: 00.00.0000

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5402, pridané: 18.11.2013, Martin , veľkosť: 333.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát: Muriňák Marián )

od: 18.11.2013, do: 03.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5403, pridané: 19.11.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Fašianok Ivan )

od: 19.11.2013, do: 04.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5404, pridané: 19.11.2013, Martin , veľkosť: 145.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rapák Michal )

od: 19.11.2013, do: 04.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5405, pridané: 19.11.2013, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kubošník Peter )

od: 19.11.2013, do: 04.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5406, pridané: 20.11.2013, Martin , veľkosť: 149.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Šedaj Miroslav, Gregor Ján, Facuna Peter )

od: 20.11.2013, do: 05.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5407, pridané: 20.11.2013, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Peschka František, Pavlík Marcel 2x )

od: 20.11.2013, do: 05.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5408, pridané: 20.11.2013, Martin , veľkosť: 148.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kotlárová Anna, Kupčo Dušan )

od: 20.11.2013, do: 05.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5409, pridané: 20.11.2013, Martin , veľkosť: 152.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností (Rozhodnutie - daň z nehnuteľnosti na rok 2013). ( Adresáti: Pajtáš Štefan, Paulovič Juraj, Vrlík Ľubomír )

od: 20.11.2013, do: 05.12.2013

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

5410, pridané: 21.11.2013, Martin , veľkosť: 72.3 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na 25. novembra 2013 (pondelok) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.  (  )

od: 21.11.2013, do: 25.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5411, pridané: 21.11.2013, Martin , veľkosť: 313.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát: Ivan Fľak )

od: 21.11.2013, do: 06.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

5412, pridané: 21.11.2013, Martin , veľkosť: 2504.7 kB, typ: pdf

Platiť sa oplatí s.r.o. Bratislava zverejnuje termín a miesto konania opakovanej dobrovoľnej dražby.  ( dňa 09.12.2013 o 12:00 hod, Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, Žilina  )

od: 21.11.2013, do: 10.12.2013

DOKUMENT

Rozhodnutie

5413, pridané: 21.11.2013, Martin , veľkosť: 4647 kB, typ: pdf

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolávací orgán v znení neskorších predpisov rozhodol zrušiť rozhodnutie o odstránení stavby.  ( stavba: Stavebné úpravy bytu č. 7 v bytovom dome súp.č. 3968 v Záturčí )

od: 21.11.2013, do: 06.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5414, pridané: 21.11.2013, Martin , veľkosť: 108 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Gregor Tibor, Tremba Miroslav, Facuna Tibor )

od: 21.11.2013, do: 06.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5415, pridané: 21.11.2013, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ficek Milan, Balážová Adriana, Sliacky Andrej )

od: 21.11.2013, do: 06.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5416, pridané: 22.11.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dudáš Miroslav, Facuna Jozef )

od: 22.11.2013, do: 09.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5417, pridané: 22.11.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pučková Monika )

od: 22.11.2013, do: 09.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5418, pridané: 25.11.2013, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Löffnerová Jana )

od: 25.11.2013, do: 10.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5419, pridané: 25.11.2013, Martin , veľkosť: 145.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šalaga Martin )

od: 25.11.2013, do: 10.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5420, pridané: 25.11.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pučková Monika )

od: 25.11.2013, do: 10.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5421, pridané: 25.11.2013, Martin , veľkosť: 2723.2 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. Martin zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby.  ( dňa 11.12.2013 o 10,00 hod, Kaviareň Žltá ponorka, Vajanského námestie č. 2, Martin - vchod Kino Strojár, 1. poschodie  )

od: 25.11.2013, do: 12.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5422, pridané: 25.11.2013, Martin , veľkosť: 2166.6 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná, spol. s r.o. Trnava zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby.  ( dňa 12.12.2013 o 13,00 hod, Penzión JUNIOR, Hlinská 7, Žilina - salónik na prízemí vedľa recepcie )

od: 25.11.2013, do: 13.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5423, pridané: 25.11.2013, Martin , veľkosť: 2664.1 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. Martin zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby.  ( dňa 12.12.2013 o 10,00 hod, Kaviareň Žltá ponorka, Vajanského námestie č. 2, Martin - vchod Kino Strojár, 1. poschodie  )

od: 25.11.2013, do: 13.12.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

5424, pridané: 25.11.2013, Martin , veľkosť: 310.4 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr.Martin Thomka,oznamuje termín a miesto konania dražby hnuteľných vecí.  ( dňa 27.11.2013 o 09,00 hod v Exekútorskom úrade - Mgr. Martin Thomka, ul. A.Kmeťa č. 28, Martin  )

od: 25.11.2013, do: 28.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5425, pridané: 26.11.2013, Martin , veľkosť: 143 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.11.2013 trvalý pobyt občana. ( Jošt Juraj, Turanová Danka, Turanová Viktória, Turan Mikuláš Tristan, Čadecký Peter )

od: 26.11.2013, do: 11.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5426, pridané: 26.11.2013, Martin , veľkosť: 137.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.11.2013 trvalý pobyt občana. ( Jurovatá Alena )

od: 26.11.2013, do: 11.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5427, pridané: 26.11.2013, Martin , veľkosť: 141.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.11.2013 trvalý pobyt občana. ( Kalinová Jana, Kalina Jozef, Kalinová Simona, Kalina Lukáš, Kalina Martin, Liptáková Sofia )

od: 26.11.2013, do: 11.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5428, pridané: 26.11.2013, Martin , veľkosť: 297.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát:Igor Stejskal )

od: 26.11.2013, do: 11.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5429, pridané: 26.11.2013, Martin , veľkosť: 298.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát:Patrik Stojka  )

od: 26.11.2013, do: 11.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5430, pridané: 26.11.2013, Martin , veľkosť: 591.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát: Andrej Sliacky 2x )

od: 26.11.2013, do: 11.12.2013

DOKUMENT