titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5371, pridané: 07.11.2013, Martin , veľkosť: 158.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti - Rozhodnutie na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 ( Vavrová Natália, Lacková Michaela,Gábor Ivan, Končeková Júlia, Konček Dominik, Konček Ján, Konček Jozef 1948, Konček Jozef 1982, Konček Libor, Konček Ondrej, Konček Roman 1969, Konček Roman 1991, Končeková Oľga, Končeková Denisa, Končeková Františka, Lacko Martin, Lacko Mikuláš, Löffnerová Jana, Puška Ján, Vavro Juraj )

od: 07.11.2013, do: 22.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5372, pridané: 07.11.2013, Martin , veľkosť: 158.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností - vyrubenie dane za psa rok 2013 ( Adresáti: Drabantová Ľubica, Fľak Ivan, Čuchtová Iveta, Bíziková Janka, Zifčáková Romana, Užák Marek, Štrkáč Ľubomír, Rizman Ivan, Neuwirth Ivo, Mráz Ján, Langová Ľubica, Kleinová Ivana, Húšťava Milan, Hanus Róbert. )

od: 07.11.2013, do: 22.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5373, pridané: 08.11.2013, Martin , veľkosť: 309.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomností. (adresát: Magát Juraj) (  )

od: 08.11.2013, do: 25.11.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5374, pridané: 08.11.2013, Martin , veľkosť: 245.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:  ( viď dokument )

od: 08.11.2013, do: 26.11.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5375, pridané: 08.11.2013, Martin , veľkosť: 231.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:  ( viď dokument )

od: 08.11.2013, do: 26.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5376, pridané: 11.11.2013, Martin , veľkosť: 107.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cicko Miroslav )

od: 11.11.2013, do: 26.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5377, pridané: 11.11.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ježíková Andrea )

od: 11.11.2013, do: 26.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5378, pridané: 11.11.2013, Martin , veľkosť: 107.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Sumka Jozef )

od: 11.11.2013, do: 26.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5379, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 137.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.11.2013 trvalý pobyt občana.  ( Krška Marián )

od: 12.11.2013, do: 27.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5380, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 4643.4 kB, typ: pdf

Platiť sa oplatí s.r.o. Bratislava zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby.  ( dňa 27.11.2013 o 10,30 hod, Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, Žilina  )

od: 12.11.2013, do: 28.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

5381, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 756.2 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD.,oznamuje termín a miesto konania dražby nehnuteľnosti.  ( dňa 9.12.2013 o 10,00 hod v Exekútorskom úrade,Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD.,Lipová 7, Nové Mesto nad Váhom )

od: 12.11.2013, do: 10.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5382, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 147.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mertiňák Ľuboš )

od: 12.11.2013, do: 27.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5383, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Coufal František )

od: 12.11.2013, do: 27.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5384, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rohoň Miroslav )

od: 12.11.2013, do: 27.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5385, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Piňáková Judita )

od: 12.11.2013, do: 27.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5386, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hronček Milan )

od: 12.11.2013, do: 27.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5387, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 149.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Židek Ľubomír, Ing. Debrecéni Mário )

od: 12.11.2013, do: 27.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností.

5388, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 222.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Sendreiová Kristína 2x )

od: 12.11.2013, do: 27.11.2013

DOKUMENT

Verejná výhlaška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5389, pridané: 12.11.2013, Martin , veľkosť: 327.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. ( adresát: Rudolf Urbánek )

od: 12.11.2013, do: 27.11.2013

DOKUMENT

Rozhodnutie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Priekopa

5390, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 1960.3 kB, typ: pdf

Okresný úrad Martin, katastrálny odbor ako miestne príslušný správny orgán a vecne príslušný správny orgán schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Priekopa. (  )

od: 14.11.2013, do: 02.12.2013

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebytových priestorov formou priameho nájmu č. 11/NP/2013

5391, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 1032.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade so zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom následovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu: ( viď dokument )

od: 14.11.2013, do: 02.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5392, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 138.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.11.2013 trvalý pobyt občana. ( Žibek Michal )

od: 14.11.2013, do: 29.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5393, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ďakulič Marián )

od: 14.11.2013, do: 29.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5394, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Greguš Róbert )

od: 14.11.2013, do: 29.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5395, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jašurková Valéria )

od: 14.11.2013, do: 29.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

5396, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 226.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženi apísomnosti. ( Adresát: Zapatická Janka )

od: 14.11.2013, do: 29.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE

5397, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 915 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie, v ktorom prerušuje konanie na dobu 2 mesiacov od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov.  ( stavba : Radové rodinné domy Priekopa )

od: 14.11.2013, do: 29.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška - OZNÁMENIE

5398, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 372.3 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin, zastupujúci dotknutú obec Martin, oznamuje, že navrhovateľ Žilinský samosprávny kraj predložil zámer "Atletický a futbalový štadión". Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k zámeru doručiť na adresu: Okresný úrad Martin,odb.starostlivosti o ŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, Martin do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. (  )

od: 14.11.2013, do: 04.12.2013

DOKUMENT

Uverejnenie výsledkov volieb do Zatupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

5399, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 1167.9 kB, typ: pdf

Podľa § 43 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianského súdneho poriadku v znení neskorších predpisov uverejňuje Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja výsledky volieb do Zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja,ktoré sa konali 9. novembra 2013. ( viď dokument )

od: 14.11.2013, do: 29.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5400, pridané: 14.11.2013, Martin , veľkosť: 6895.9 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti.  ( adresáti: Chromcová Miriam, Jesenský Ján, Andrejko Pavol 2x, Lamoš Zdenko 2x, Huntoš Dušan 2x, Andrejková Beáta 2x, Žák Miroslav 2x, Pauček Jaroslav 2x, Valkovský Vladimír 2x, Váňa Ján, Kováč Michal 2x, Labuda Jozef 2x. )

od: 14.11.2013, do: 29.11.2013

DOKUMENT