titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

511, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 82.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Igor Stejskal, nar. 3.10.1954 )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

512, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 82.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alena Tóthová, nar. 9.10.1966 )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

513, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Ujček, nar. 8.10.1963 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

514, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Lacko, nar. 5.11.1980 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

515, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Martiník, nar. 15.10.1956 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

516, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Richard Krásny, nar. 2.5.1967 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

517, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Šeplák, nar. 6.1.1973 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

518, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Rapák, nar. 23.9.1990 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

519, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 58.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Huntoš, nar. 25.5.1962 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

520, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenko Lacko, nar. 15.5.1987 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

521, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 61.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.4.2009 trvalý pobyt občana ( Martin Záborský, nar. 13.01.1990 )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

522, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.4.2009 trvalý pobyt občana ( Dušan Zajasenský, nar. 21.2.1952, Lukáš Zajasenský,nar. 23.7.1985 )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

523, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 65.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.4.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Mariána Stolárika, nar. 18.2.1974 /4 osoby/ )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

524, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 86 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Daniel Žilinský )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

525, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 86.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Iveta Kágerová )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

526, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 86.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viktor Zemančok )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

527, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 88.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Bečák )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

528, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 86.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Grosman )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

529, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 86 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Sitár )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

530, pridané: 07.05.2009, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.5.2009 trvalý pobyt občana ( Emília Králiková, nar. 25.1.1959 )

od: 07.05.2009, do: 21.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

531, pridané: 07.05.2009, Martin , veľkosť: 62.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.5.2009 trvalý pobyt občana ( Pavel Kianica, nar. 30.5.1958 )

od: 07.05.2009, do: 21.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

532, pridané: 07.05.2009, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.5.2009 trvalý pobyt občana ( Margita Sitárová, nar. 30.4.1957 )

od: 07.05.2009, do: 21.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

533, pridané: 07.05.2009, Martin , veľkosť: 65.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dńom 5.5.2009 trvalý pobyt občana ( Miroslav Dudáš, Katarína Dudášová, Róbert Martečík, Michal Martečík  )

od: 07.05.2009, do: 21.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

534, pridané: 07.05.2009, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.5.2009 trvalý pobyt občana ( Martina Chlebková, nar. 1.11.1979 )

od: 07.05.2009, do: 21.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

535, pridané: 18.05.2009, Martin , veľkosť: 66.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.5.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Mariana Vadela, nar. 14.2.1959 /5 osôb/. )

od: 18.05.2009, do: 01.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

536, pridané: 18.05.2009, Martin , veľkosť: 63.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.5.2009 trvalý pobyt občana ( Ladislav Lipniak, nar. 25.4.1959 )

od: 18.05.2009, do: 01.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

537, pridané: 18.05.2009, Martin , veľkosť: 63.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.5.2009 trvalý pobyt občana ( Michal Pentek, nar. 4.9.1984 )

od: 18.05.2009, do: 01.06.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

538, pridané: 18.05.2009, Martin , veľkosť: 800.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Centrum obchodu a služieb Martin-Košúty" )

od: 18.05.2009, do: 01.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zuršení trvalého pobytu

539, pridané: 19.05.2009, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.5.2009 trvalý pobyt občana ( Róbert Rojko, nar. 24.6.1982 )

od: 19.05.2009, do: 02.06.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

540, pridané: 19.05.2009, Martin , veľkosť: 67.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.5.2009 trvalý pobyt občana ( Rod. Igor Urbáneka, nar. 30.11.1953 /5 osôb/ )

od: 19.05.2009, do: 02.06.2009

DOKUMENT