titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5341, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 140.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.10.2013 trvalý pobyt občana.  ( Kleinová Paulina, Klein Milan, Klein Miroslav, Cifrová Andrea, Cifrová Marianna, Cifra Samuel )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5342, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šándor Stanislav )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5343, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 145 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hanzel Ján )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5344, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 145.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ondruš Oto )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5345, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mintál František )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5346, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 152.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Radič Vojtech, Klája Ivan, Bízik Patrik, Kováč Ján )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5347, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 8026.4 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresáti: Roman Šípoš 2x, Miroslav Čierny 2x, Pavel Hanko 2x, Peter Fudor 2x, Stanislav Holaza 2x, Martin Krpelan 2x, Vladimír Kopta 2x, Pavol Brišš 2x, Peter Kučera, Martin Orlický 2x, Milan Balún, Ivan Kerék, Rastislav Kozol, Hiep Nguyen Trong 2x) (  )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

Nariadenie konania pozemkových úprav (prípravné konanie)

5348, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 762.2 kB, typ: pdf

Okresný úrad Martin ako príslušný orgán nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie). (viď dokument) (  )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

Verejná vhláška

5349, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 316.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Staník Daniel) (  )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5350, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 931.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresáti: Lenko Róbert, Son Nguyen Hong, Fašiangová Jana) (  )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky.

5351, pridané: 31.10.2013, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestsiký úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Radič Vojtech )

od: 31.10.2013, do: 15.11.2013

DOKUMENT

Verejná vhláška

5352, pridané: 31.10.2013, Martin , veľkosť: 2356.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresáti: Magát Juraj, Martinský Miroslav 2x, Manda Roman, Martinkovičová Dagmar 2x, Majerov Viktor 2x)  (  )

od: 31.10.2013, do: 15.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5353, pridané: 04.11.2013, Martin , veľkosť: 343.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Korbeľ Martin) (  )

od: 04.11.2013, do: 19.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5354, pridané: 05.11.2013, Martin , veľkosť: 310.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresátka: Maršálová Mária) (  )

od: 05.11.2013, do: 20.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5355, pridané: 05.11.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kluch Miroslav )

od: 05.11.2013, do: 20.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5356, pridané: 05.11.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gettová Eva )

od: 05.11.2013, do: 20.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5357, pridané: 05.11.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Feneš Jozef )

od: 05.11.2013, do: 20.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5358, pridané: 05.11.2013, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Murgošová Kvetoslava )

od: 05.11.2013, do: 20.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5359, pridané: 05.11.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: ml. Sopóci Dominik )

od: 05.11.2013, do: 20.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5360, pridané: 05.11.2013, Martin , veľkosť: 148.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Baláž Gejza, Baláž Ondřej, Valko Peter, Facuna Michal )

od: 05.11.2013, do: 20.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5361, pridané: 05.11.2013, Martin , veľkosť: 152.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ľudvik Roman, Grajcár Marek, Peschka František, Balát Miloš )

od: 05.11.2013, do: 20.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5362, pridané: 06.11.2013, Martin , veľkosť: 2734.9 kB, typ: pdf

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Košice zverejnuje termín a miesto konania 3. opakovanej dobrovoľnej dražby. (dňa 21.11.2013 o 11,30hod, BUSINESS CENTRUM, Kukučínova 7, Košice, zasadacia miestnosť na 2. poschodí) ( )  (  )

od: 06.11.2013, do: 22.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5363, pridané: 06.11.2013, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Radič Vojtech )

od: 06.11.2013, do: 21.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásileky.

5364, pridané: 06.11.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Chovan Jozef )

od: 06.11.2013, do: 21.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5365, pridané: 06.11.2013, Martin , veľkosť: 152.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Sopóci Martin, Glejtek Dušan, Rác Róbert )

od: 06.11.2013, do: 21.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5366, pridané: 06.11.2013, Martin , veľkosť: 145.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Facunová Anna )

od: 06.11.2013, do: 21.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5367, pridané: 06.11.2013, Martin , veľkosť: 349.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Milan Vladimír) (  )

od: 06.11.2013, do: 21.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5368, pridané: 06.11.2013, Martin , veľkosť: 712.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomností. (adresáti: Marián Muriňák, Marian Milanec) (  )

od: 06.11.2013, do: 21.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5369, pridané: 07.11.2013, Martin , veľkosť: 145.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ladoš Miroslav )

od: 07.11.2013, do: 22.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5370, pridané: 07.11.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Durdiak Vladimír )

od: 07.11.2013, do: 22.11.2013

DOKUMENT