titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby environmentálnej záťaže,ústne prerokovanie

5311, pridané: 21.10.2013, Martin , veľkosť: 1107.9 kB, typ: pdf

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže oznamuje začatie konania o určení povinnej osoby environmentálnej záťaže. Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 28.11.2013 o 09,30 hod so zrazom pozvaných pred vestibulom Železničnej stanice Vrútky. (  )

od: 21.10.2013, do: 05.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE

5312, pridané: 22.10.2013, Martin , veľkosť: 2721.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad prerokovalo žiadosť stavebníka a rozhodlo, že stavba "Parkovacie a spevnené plochy na ul. Gándhího, Martin-Záturčie" sa povoľuje.  (  )

od: 22.10.2013, do: 06.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5313, pridané: 23.10.2013, Martin , veľkosť: 380.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Štefanica Peter) (  )

od: 23.10.2013, do: 07.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5314, pridané: 23.10.2013, Martin , veľkosť: 340 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Šalaga Jozef) (  )

od: 23.10.2013, do: 07.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5315, pridané: 23.10.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Zupková Viera )

od: 23.10.2013, do: 07.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5316, pridané: 23.10.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Hronček Milan - 2x )

od: 23.10.2013, do: 07.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5317, pridané: 23.10.2013, Martin , veľkosť: 149.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Pappová Renáta, Banyasz Radoslav, Franček Anton )

od: 23.10.2013, do: 07.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5318, pridané: 23.10.2013, Martin , veľkosť: 150.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresáti: Štrkáč Ľubomír, Štrkáčová Helena )

od: 23.10.2013, do: 07.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhlášksa o oznámení miesta uloženia písomnosti.

5319, pridané: 23.10.2013, Martin , veľkosť: 216.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Fujda Martin )

od: 23.10.2013, do: 07.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5320, pridané: 24.10.2013, Martin , veľkosť: 138.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.10.2013 trvalý pobyt občana. ( Benešová katarína )

od: 24.10.2013, do: 08.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5321, pridané: 24.10.2013, Martin , veľkosť: 137.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.10.2013 trvalý pobyt občana. ( Kelemenová Marta )

od: 24.10.2013, do: 08.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5322, pridané: 24.10.2013, Martin , veľkosť: 138.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.10.2013 trvalý pobyt občana. ( Krčula Radovan )

od: 24.10.2013, do: 08.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5323, pridané: 24.10.2013, Martin , veľkosť: 139.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.10.2013 trvalý pobyt občana. ( Šipula Miroslav, Šipulová Stela )

od: 24.10.2013, do: 08.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5324, pridané: 24.10.2013, Martin , veľkosť: 137.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.10.2013 trvalý pobyt občana. ( Štrba Ján )

od: 24.10.2013, do: 08.11.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

5325, pridané: 24.10.2013, Martin , veľkosť: 1159.5 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský vyhlasuje Dražbu podielu na nehnuteľnostiach. Dražba sa uskutoční dňa 13.11.2013 o 10,00 hod v budove sídla súdneho exekútora na adrese Moskovská 18, Bratislava. (  )

od: 24.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5326, pridané: 24.10.2013, Martin , veľkosť: 324.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Vadel Marián) (  )

od: 24.10.2013, do: 08.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5327, pridané: 24.10.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tomek Ladislav )

od: 24.10.2013, do: 08.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5328, pridané: 24.10.2013, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štrbák Marek )

od: 24.10.2013, do: 08.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5329, pridané: 24.10.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Baláž Boris )

od: 24.10.2013, do: 08.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5330, pridané: 25.10.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregorová Dáša )

od: 25.10.2013, do: 11.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5331, pridané: 25.10.2013, Martin , veľkosť: 145.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Milan Marián, Nguyen Trong Hiep, Majerov Viktor )

od: 25.08.2013, do: 11.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5332, pridané: 28.10.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Minársky Stanislav, Kupka Marcel )

od: 28.10.2013, do: 12.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5333, pridané: 28.10.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jančok Peter )

od: 28.10.2013, do: 12.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5334, pridané: 28.10.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štrkáč Zdenek )

od: 28.10.2013, do: 12.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5335, pridané: 28.10.2013, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Uhliarik Vladimír )

od: 28.10.2013, do: 12.11.2013

DOKUMENT

Upozornenie o zabezpečení uplatňovania krátkodobých opatrení pre zníženie prašnosti

5336, pridané: 29.10.2013, Martin , veľkosť: 462.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin - odbor komunálnych služieb - referát ŽP pre ochranu ovzdušia, vodného hospodárstva a poľnohospodárstva, ako príslušný správny orgán ochrany ovzdušia upozorňuje občanov a firmy ktoré prevádzkujú MZZ o zabezpečení uplatňovania krátkodobých opatrení pre zníženie prašnosti. (viď dokument) (  )

od: 29.10.2013, do: 13.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5337, pridané: 29.10.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Duda Michal )

od: 29.10.2013, do: 13.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5338, pridané: 29.10.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Junas Vladimír )

od: 29.10.2013, do: 13.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5339, pridané: 29.10.2013, Martin , veľkosť: 147.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Peschka František 2x )

od: 29.10.2013, do: 13.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5340, pridané: 30.10.2013, Martin , veľkosť: 138.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.10.2013 trvalý pobyt občana.  ( Chlebíková Zuzana )

od: 30.10.2013, do: 14.11.2013

DOKUMENT