titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5281, pridané: 14.10.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hanuliak Ladislav )

od: 14.10.2013, do: 29.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5282, pridané: 14.10.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Majerov Viktor )

od: 14.10.2013, do: 29.10.2013

DOKUMENT

Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest - stanovištia TAXI formou priameho nájmu č. 1/2013

5283, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 4164.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin vyhlasuje ponuku na nájom vyhradených parkovacích miest – stanovištia TAXI na miestnych komunikáciách prípadne iných verejných priestranstvách vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu. (viď dokument)  (  )

od: 15.10.2013, do: 05.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5284, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pikulík Július )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5285, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tobola Anton )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5286, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pajtáš Štefan )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5287, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kacko Jozef )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5288, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lacko Marián )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5289, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 146.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Fašiang Dušan )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5290, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 2625.8 kB, typ: pdf

Martinská dražobná , s.r.o. zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (dňa 30.10.2013.2013 o 10,00hod, Kaviareň Žltá ponorka, Vajanského námestie č. 2, Martin - vchod Kino Strojár, 1.poschodie) (  )

od: 15.10.2013, do: 31.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5291, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 334.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Konček Ivan) (  )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5292, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 339.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresátka: Končeková Júlia) (  )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5293, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 341.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Rakyta Jozef) (  )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnoati

5294, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 389.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Putík Róbert) (  )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5295, pridané: 15.10.2013, Martin , veľkosť: 347.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresátka: Ráczová Iveta) (  )

od: 15.10.2013, do: 30.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5296, pridané: 16.10.2013, Martin , veľkosť: 146.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregorová Iveta )

od: 16.10.2013, do: 31.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5297, pridané: 16.10.2013, Martin , veľkosť: 148.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Truhan Roman, Rapánová Michaela )

od: 16.10.2013, do: 31.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5298, pridané: 17.10.2013, Martin , veľkosť: 147.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mertiňák Ľuboš )

od: 17.10.2013, do: 04.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5299, pridané: 17.10.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Senko Jozef )

od: 17.10.2013, do: 04.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5300, pridané: 17.10.2013, Martin , veľkosť: 145.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.10.2013 trvalý pobyt občana.  ( Konček Ondrej st., Raticová Janka, Končeková Nikola, Konček Ondrej, Končeková Lucia, Končeková Karin, Raticová Katarína, Ratica Michal, Konš Vladimír, Baláž Augustín )

od: 17.10.2013, do: 04.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5301, pridané: 17.10.2013, Martin , veľkosť: 139 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.10.2013 trvalý pobyt občana. ( Holečková Jana, Holečková Júlia )

od: 17.10.2013, do: 04.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5302, pridané: 17.10.2013, Martin , veľkosť: 311.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Škorník Pavel)  (  )

od: 17.10.2013, do: 04.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5303, pridané: 18.10.2013, Martin , veľkosť: 151.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Sopóciová Iveta, Sekereš Miroslav, Novák Peter )

od: 18.10.2013, do: 04.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5304, pridané: 18.10.2013, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mgr. Martin Orlický )

od: 18.10.2013, do: 04.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5305, pridané: 18.10.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Holub Anton )

od: 18.10.2013, do: 04.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE

5306, pridané: 18.10.2013, Martin , veľkosť: 1946.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin prerokovalo žiadosť stavebníka a rozhodlo, že stavba "Prístavba nábytkárskej dielne" sa povoľuje.  (  )

od: 18.10.2013, do: 04.11.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5307, pridané: 21.10.2013, Martin , veľkosť: 2735.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad prerokovalo žiadosť stavebníka a rozhodlo, že stavba "Martin - Zetor:Zahustenie TS" sa povoľuje. (  )

od: 21.10.2013, do: 05.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5308, pridané: 21.10.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balun Anton )

od: 21.10.2013, do: 05.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5309, pridané: 21.10.2013, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ďuris Adrian, Ďurisová Mária )

od: 21.10.2013, do: 05.11.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5310, pridané: 21.10.2013, Martin , veľkosť: 149.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Durdiak Vladimír, Kotlárová Anna )

od: 21.10.2013, do: 05.11.2013

DOKUMENT