titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

5251, pridané: 07.10.2013, Martin , veľkosť: 150.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lányová Soňa, Lučanský Jozef )

od: 07.10.2013, do: 22.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5252, pridané: 07.10.2013, Martin , veľkosť: 3012 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (dňa 25.10.2013 o 10,00hod, Kaviareň Žltá ponorka, Vajanského námestie č.2,Martin - vchod Kino Strojár, 1. poschodie) (  )

od: 07.10.2013, do: 28.10.2013

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebytových priestorov formou priameho nájmu č. 10/NP/2013

5253, pridané: 07.10.2013, Martin , veľkosť: 1257.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade zo zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom následovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu: (viď dokument) (  )

od: 07.10.2013, do: 23.10.2013

DOKUMENT

Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015.

5254, pridané: 08.10.2013, Martin , veľkosť: 429.9 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia Žilina,odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja vydáva záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu „ Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“. Program odpadového hospodárstva je k nahliadnutiu v kancelárii č. 307 A – v pracovné dni od 7,00 do 15,00 hod. u Bc. Márie Rovňákovej.  (  )

od: 08.10.2013, do: 23.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5255, pridané: 09.10.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mintál František )

od: 09.10.2013, do: 24.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5256, pridané: 09.10.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Baláž Ondrej )

od: 09.10.2013, do: 24.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5257, pridané: 09.10.2013, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Brčík Jaroslav )

od: 09.10.2013, do: 24.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhlášks o oznámení miesta uloženia písomnosti

5258, pridané: 09.10.2013, Martin , veľkosť: 320.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Andoč Ľudovít) (  )

od: 09.10.2013, do: 24.10.2013

DOKUMENT

verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5259, pridané: 09.10.2013, Martin , veľkosť: 311.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresátka: Lomenová Jaroslava) (  )

od: 09.10.2013, do: 24.10.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

5260, pridané: 09.10.2013, Martin , veľkosť: 488.4 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Milan Somík, so sídlom pri Okresnom súde v Martine,ul. Jilemnického 12 vydáva Dražobnú vyhlášku - dražbu hnuteľných vecí.ktorá sa uskutoční dňa 17.10.2013 o 12,30 hod. na tunajšom exekútorskom úrade. (viď dokument) (  )

od: 09.10.2013, do: 18.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5261, pridané: 10.10.2013, Martin , veľkosť: 1144.8 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústné pojednávanie spojené s miestným zisťovaním,ktoré sa uskutoční dňa 04.11.2013 /pondelok/ o 09,30 hod., v zasadačke zhotoviteľa stavby VÁHOSTAV-SK,a.s., Záborského 2, Martin. (stavba: Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany) (  )

od: 10.10.2013, do: 25.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5262, pridané: 10.10.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregorová Dáša )

od: 10.10.2013, do: 25.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5263, pridané: 10.10.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lakatoš Július )

od: 10.10.2013, do: 25.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5264, pridané: 10.10.2013, Martin , veľkosť: 147.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mertiňák Ľuboš )

od: 10.10.2013, do: 25.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5265, pridané: 10.10.2013, Martin , veľkosť: 991.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomností. (adresátka: Kňurová Sylvia 3x) (  )

od: 10.10.2013, do: 25.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5266, pridané: 10.10.2013, Martin , veľkosť: 321.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Hák Ronald) (  )

od: 10.10.2013, do: 25.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5267, pridané: 10.10.2013, Martin , veľkosť: 323.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Cicko Marián) (  )

od: 10.10.2013, do: 25.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5268, pridané: 10.10.2013, Martin , veľkosť: 344.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresátka: Ráczová Iveta) (  )

od: 10.10.2013, do: 25.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o opakovanej dražbe

5269, pridané: 11.10.2013, Martin , veľkosť: 2359.8 kB, typ: pdf

AUCTIONER s.r.o. zverejnuje termín a miesto konania opakovanej dražby. (dňa 28.10.2013 o 15,00 hod, v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Chodelková, so sídlom Ul. 1.Mája č. 5, Žilina.  (  )

od: 11.10.2013, do: 29.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5270, pridané: 11.10.2013, Martin , veľkosť: 593.5 kB, typ: pdf

Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini a Lesné družstvo Turčianske Jaseno zvolávajú zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Horné Jaseno. Zhromaždenie sa bude konať dňa 23.10.2013 o 9.00 hod v zasadačke PD SNP Sklabiňa, prezentácia účastníkov bude od 8,30 hod do 9,00hod. (  )

od: 11.10.2013, do: 21.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5271, pridané: 11.10.2013, Martin , veľkosť: 347.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Kuric Michal)  (  )

od: 11.10.2013, do: 28.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5272, pridané: 11.10.2013, Martin , veľkosť: 310.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresátka: Danišová Milena) (  )

od: 11.10.2013, do: 28.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5273, pridané: 11.10.2013, Martin , veľkosť: 344.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Andrejko Pavol)  (  )

od: 11.10.2013, do: 28.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5274, pridané: 11.10.2013, Martin , veľkosť: 320.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Lenča Branislav) (  )

od: 11.10.2013, do: 28.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5275, pridané: 14.10.2013, Martin , veľkosť: 1810.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie spojené s miestným zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 05. novembra 2013 o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných v miestnosti č. 310 na 3. poschodí Mestského úradu v Martine: (stavba: "Radové rodinné domy Priekopa") (  (  )

od: 14.10.2013, do: 29.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5276, pridané: 14.10.2013, Martin , veľkosť: 2455.9 kB, typ: pdf

Platiť sa oplatí, s.r.o. Bratislava zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (dňa 07.11.2013 o 12,00hod, Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina) (  )

od: 14.10.2013, do: 08.11.2013

DOKUMENT

Verejnýňá vyhláška

5277, pridané: 14.10.2013, Martin , veľkosť: 1079.6 kB, typ: pdf

Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor ako príslušný správny orgán vydáva rozhodnutie o prerušení návrhu na vklad záložneho práva do katastra nehnuteľností. (viď dokument) ) (  )

od: 14.10.2013, do: 29.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5278, pridané: 14.10.2013, Martin , veľkosť: 149.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ježíková Andrea, Kubov Ivan, Cicková Margita )

od: 14.10.2013, do: 29.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5279, pridané: 14.10.2013, Martin , veľkosť: 152.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Motl Jiří, Žemberi Tibor, Sendreiová Kristína, Skokňa Ľubomír )

od: 14.10.2013, do: 29.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5280, pridané: 14.10.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lacková Anna )

od: 14.10.2013, do: 29.10.2013

DOKUMENT