titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

5221, pridané: 30.09.2013, Martin , veľkosť: 2735.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž "Predaj nehnuteľného majetku č. 2/2013" s vyhodnotením formou elektronickej aukcie na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. (viď dokument) (  )

od: 30.09.2013, do: 21.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

5222, pridané: 30.09.2013, Martin , veľkosť: 2818.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž "Predaj nehnuteľného majetku č. 4/2013" s vyhodnotením formou elektronickej aukcie na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. (viď dokument)  (  )

od: 30.09.2013, do: 21.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5223, pridané: 30.09.2013, Martin , veľkosť: 148.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Mertiňák Ľuboš, Martinský Miroslav 2x )

od: 30.09.2013, do: 15.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5224, pridané: 30.09.2013, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šípoš Roman )

od: 30.09.2013, do: 15.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5225, pridané: 30.09.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Káger Milan )

od: 30.09.2013, do: 15.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5226, pridané: 30.09.2013, Martin , veľkosť: 2777 kB, typ: pdf

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Košice zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (dňa 15.10.2013 o 12,30hod, Veľká zasadačka č. 01 nachádzajúca sa na prízemí v budove na ul. Záborského 2, Martin) (  )

od: 30.09.2013, do: 16.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej drsžbe

5227, pridané: 01.10.2013, Martin , veľkosť: 2134.5 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná, spol. s r.o. Trnava zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (dňa 16.10.2013 o 11,00hod, Penzión Junior, Hlinská 7, Žilina - salónik na prízemí vedľa recepcie)  (  )

od: 01.10.2013, do: 17.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5228, pridané: 01.10.2013, Martin , veľkosť: 140.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 01.10.2013 trvalý pobyt občana. ( Rusnák Ján, Rusnáková Viera, Rusnák Dalibor, Bajdich Pavol )

od: 01.10.2013, do: 16.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5229, pridané: 01.10.2013, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Mišík Peter 2x )

od: 01.10.2013, do: 16.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5230, pridané: 01.10.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dudáš Miroslav )

od: 01.10.2013, do: 16.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5231, pridané: 01.10.2013, Martin , veľkosť: 144.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Karak Ján )

od: 01.10.2013, do: 16.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5232, pridané: 01.10.2013, Martin , veľkosť: 317.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Ing. Danko Jozef) (  )

od: 01.10.2013, do: 16.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5233, pridané: 01.10.2013, Martin , veľkosť: 348.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresátka: Zapatická Janka) (  )

od: 01.10.2013, do: 16.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5234, pridané: 01.10.2013, Martin , veľkosť: 332.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresátka: Bražinová Zuzana) (  )

od: 01.10.2013, do: 16.10.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

5235, pridané: 01.10.2013, Martin , veľkosť: 304.2 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Martin Thomka dražobnou vyhláškou zverejňuje termín a miesto konania dražby hnuteľných vecí. (dňa 07.10.2013 o 08,00 hod na Exekútorskom úrade, ul. A.Kmeťa 28, Martin) (  )

od: 01.10.2013, do: 08.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5236, pridané: 02.10.2013, Martin , veľkosť: 791.1 kB, typ: pdf

VIA Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Závodská cesta 10, Žilina zvoláva Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Necpaly, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2013 o 15,00 hod. v Necpaloch, v Kultúrnom dome. Program zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov poľovného revíru Necpaly: (viď dokument)  (  )

od: 02.10.2013, do: 09.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5237, pridané: 02.10.2013, Martin , veľkosť: 149.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ďakulič Daniel, Štrkáčová Janka )

od: 02.10.2013, do: 17.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5238, pridané: 02.10.2013, Martin , veľkosť: 1293 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad preskúmal návrh na predĺženie platnosti predmetného územného rozhodnutia a rozhodol predĺžiť platnosť uvedeného územného rozhodnutia do 19.10.2015. viď dokument (stavba " Obchodné centrum Fachmarkt Martin") (  )

od: 02.10.2013, do: 17.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5239, pridané: 03.10.2013, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Putík Róbert )

od: 03.10.2013, do: 18.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5240, pridané: 03.10.2013, Martin , veľkosť: 139.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 03.10.2013 trvalý pobyt občana.  ( Figurová Alena, Václavík Štefan )

od: 03.10.2013, do: 18.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5241, pridané: 03.10.2013, Martin , veľkosť: 139.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 03.10.2013 trvalý pobyt občana.  ( Repka Jaroslav, Repková Eva, Janžo Ladislav )

od: 03.10.2013, do: 18.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5242, pridané: 03.10.2013, Martin , veľkosť: 138 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 03.10.2013 trvalý pobyt občana.  ( Šebo Vladimír )

od: 03.10.2013, do: 18.10.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5243, pridané: 03.10.2013, Martin , veľkosť: 418.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: (viď dokument) (  )

od: 03.10.2013, do: 22.10.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5244, pridané: 03.10.2013, Martin , veľkosť: 367.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: (viď dokument) ( )  (  )

od: 03.10.2013, do: 22.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o začatí integrovaného konania

5245, pridané: 03.10.2013, Martin , veľkosť: 2685.4 kB, typ: pdf

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, na dočasné užívanie stavby "Rekonštrukcia železobetónoveho komína 165 m - nerezová vložka, 1. etapa". (viď dokument)  (  )

od: 03.10.2013, do: 18.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5246, pridané: 07.10.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cicko Ján )

od: 07.10.2013, do: 22.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5247, pridané: 07.10.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cibiri Ctibor )

od: 07.10.2013, do: 22.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5248, pridané: 07.10.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ďureje Marián )

od: 07.10.2013, do: 22.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5249, pridané: 07.10.2013, Martin , veľkosť: 143.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rohoň Miroslav )

od: 07.10.2013, do: 22.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5250, pridané: 07.10.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Scherer Tomáš )

od: 07.10.2013, do: 22.10.2013

DOKUMENT