titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5191, pridané: 19.09.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dudášová Katarína )

od: 19.09.2013, do: 04.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

5192, pridané: 19.09.2013, Martin , veľkosť: 300.5 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Martin Thomka dražobnou vyhláškou zverejňuje termín a miesto konania dražby hnuteľných vecí. (dňa 25.09.2013 o 08,00 hod na Exekútorskom úrade, A.Kmeťa 28, Martin. (  )

od: 19.09.2013, do: 26.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5193, pridané: 19.09.2013, Martin , veľkosť: 293.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin,Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.(adresátka:Kristína Sendreiová) (  )

od: 19.09.2013, do: 04.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5194, pridané: 19.09.2013, Martin , veľkosť: 320.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin,Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.(adresát:Miroslav Jesenský) (  )

od: 19.09.2013, do: 04.10.2013

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

5195, pridané: 20.09.2013, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na deň 23.. septembra 2013, t.j. v pondelok o 9,00 hod na MsÚ Martin zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin.  (  )

od: 20.09.2013, do: 23.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5196, pridané: 20.09.2013, Martin , veľkosť: 149.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Martiník Roman, Lenárth Jaroslav )

od: 20.09.2013, do: 07.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5197, pridané: 20.09.2013, Martin , veľkosť: 145.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Facunová Anna )

od: 20.09.2013, do: 07.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5198, pridané: 23.09.2013, Martin , veľkosť: 2812.3 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (dňa 10.10.2013 o 10,00hod, kaviareň Žltá ponorka, Vajanského námestie č.2,Martin - vchod Kino Strojár, 1.poschodie) (  )

od: 23.09.2013, do: 11.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie verejnou vyhláškou

5199, pridané: 23.09.2013, Martin , veľkosť: 397.7 kB, typ: pdf

Zdravotná poisťovňa Dôvera, oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresáti: Monika Škrhová, Helena Facunová) (  )

od: 23.09.2013, do: 08.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5200, pridané: 23.09.2013, Martin , veľkosť: 289.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Hanák Antonín)  (  )

od: 23.09.2013, do: 08.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5201, pridané: 24.09.2013, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Veselka Ján )

od: 24.09.2013, do: 09.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5202, pridané: 24.09.2013, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Končeková Anna )

od: 24.09.2013, do: 09.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5203, pridané: 24.09.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štípala Peter )

od: 24.09.2013, do: 09.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5204, pridané: 24.09.2013, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dolník Peter )

od: 24.09.2013, do: 09.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5205, pridané: 24.09.2013, Martin , veľkosť: 145.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Buzák Ján )

od: 24.09.2013, do: 09.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o upustení od držaby

5206, pridané: 24.09.2013, Martin , veľkosť: 781.8 kB, typ: pdf

Dražobná EPPA,s.r.o. Malacky oznamuje upustenie od dražby, ktorá sa mala uskutočniť v priestoroch Notárskeho úradu, J.Hollého 645, Šaštín-Stráže dňa 24.09.2013 o 13:00 hod. (  )

od: 24.09.2013, do: 24.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5207, pridané: 25.09.2013, Martin , veľkosť: 836.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o predĺžení platnosti umiestnenia reklamného zariadenia a lehota na uplatnenie námietok a pripomienok. (umiestnenie reklamného zariadenia druhu bigboard tvaru "V")  (  )

od: 25.09.2013, do: 10.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5208, pridané: 25.09.2013, Martin , veľkosť: 992 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestným zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 17.10.2013 o 09,30 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Martine, Nám.S.H.Vajanského č.1, v zasadačke na 3. poschodí,č.dv. 310. (stavba "Parkovacie a spevnené plochy na ul. Gándhího, Martin-Záturčie") (  )

od: 25.09.2013, do: 10.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5209, pridané: 25.09.2013, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štrbáková Eva, Mažári Norbert )

od: 25.09.2013, do: 10.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5210, pridané: 25.09.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Greguš Róbert )

od: 25.09.2013, do: 10.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5211, pridané: 25.09.2013, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štrbáková Eva, Mažári Norbert )

od: 25.09.2013, do: 10.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5212, pridané: 25.09.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Greguš Róbert )

od: 25.09.2013, do: 10.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5213, pridané: 26.09.2013, Martin , veľkosť: 141.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.09.2013 trvalý pobyt občana ( Zaťková Tatiana st., Zaťková Michaela, Zaťková Tatiana ml., Zaťko Maroš, Dykast Igor, Krupová Katarína )

od: 26.09.2013, do: 11.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5214, pridané: 26.09.2013, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.09.2013 trvalý pobyt občana ( Bohdan Denis )

od: 26.09.2013, do: 11.10.2013

DOKUMENT

Zápis z vyhodnotenia ponuky formou priameho nájmu 9/NP/2013

5215, pridané: 26.09.2013, Martin , veľkosť: 526.1 kB, typ: pdf

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 9/NP/2013. (viď dokumnet) (  )

od: 26.09.2013, do: 01.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5216, pridané: 26.09.2013, Martin , veľkosť: 2555.4 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. zverejnuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (dňa 11.10.2013 o 10,00hod, kaviareň Žltá ponorka, Vajanského námestie č.2,Martin - vchod Kino Strojár, 1.poschodie) (  )

od: 26.09.2013, do: 14.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

5217, pridané: 26.09.2013, Martin , veľkosť: 211.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tichomír Kořínek )

od: 26.09.2013, do: 11.10.2013

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky.

5218, pridané: 27.09.2013, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Junasová Alexandra )

od: 27.09.2013, do: 14.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5219, pridané: 27.09.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pokorná Ingrid )

od: 27.09.2013, do: 14.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

5220, pridané: 27.09.2013, Martin , veľkosť: 2424.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin podalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu "Rozšírenie parkovacích plôch a výstavba chodníka ul. Uzlovská a ul. Martáka, Martin - Priekopa." Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad rozhodol, že stavba sa povoľuje.  (  )

od: 27.09.2013, do: 12.10.2013

DOKUMENT