titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5161, pridané: 10.09.2013, Martin , veľkosť: 252.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. (adresát: Šimko Milan) (  )

od: 10.09.2013, do: 22.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5162, pridané: 11.09.2013, Martin , veľkosť: 145.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( Adresát: Pačan Zdeno )

od: 11.09.2013, do: 26.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5163, pridané: 11.09.2013, Martin , veľkosť: 151.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Brčík Jaroslav, Gajdoš Peter, Hrušková Júlia, Andel Jaroslav, Gregor Marcel )

od: 11.09.2013, do: 26.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5164, pridané: 11.09.2013, Martin , veľkosť: 288.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. (adresátka:Dana Hanulová )  (  )

od: 11.09.2013, do: 26.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5165, pridané: 11.09.2013, Martin , veľkosť: 292.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.(adresátka:Ingrid Horičková )  (  )

od: 11.09.2013, do: 26.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5166, pridané: 11.09.2013, Martin , veľkosť: 472.5 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje,že začína opätovné prerokovanie návrhu Územného plánu sídelného útvaru Martin-Zmeny a doplnky č.5.Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 18.09.2013 (streda) o 15,00hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Martin. (  )

od: 11.09.2013, do: 10.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5167, pridané: 12.09.2013, Martin , veľkosť: 145.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šalaga Martin )

od: 12.09.2013, do: 27.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5168, pridané: 12.09.2013, Martin , veľkosť: 747.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania. Na uplatnenie námietok a pripomienok stanovuje lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. ( stavba "Martin-Zetor:Zahustenie TS") (  )

od: 12.09.2013, do: 27.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5169, pridané: 12.09.2013, Martin , veľkosť: 754.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania o zmene dokončenej stavby a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie,ktoré sa uskutoční dňa 07.10.2013 /pondelok/ o 13,00 hod. na Mestskom úrade v Martine,3.poschodie č.dverí 310. (stavba "Prístavba nábytkárskej dielne")  (  )

od: 12.09.2013, do: 27.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5170, pridané: 13.09.2013, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Martiník Roman )

od: 13.09.2013, do: 30.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5171, pridané: 13.09.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ďakulič Marián )

od: 13.09.2013, do: 30.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5172, pridané: 13.09.2013, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Oslanecová Zuzana )

od: 13.09.5201, do: 30.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5173, pridané: 13.09.2013, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Oslanecová Zuzana )

od: 13.09.2013, do: 30.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o opakovanej dražbe

5174, pridané: 13.09.2013, Martin , veľkosť: 2287.5 kB, typ: pdf

AUCTIONER s.r.o. zverejnuje termín a miesto konania opakovanej dražby. (dňa 30.09.2013 o 14,30 hod., v sídle notárského úradu - JUDr. Ľudmila Chodelková, so sídlom Ul. 1.Mája č.5,Žilina )  (  )

od: 13.09.2013, do: 01.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5175, pridané: 13.09.2013, Martin , veľkosť: 3020.4 kB, typ: pdf

Aukčný Dom, s.r.o., Hlohovec zverejnuje termín a miesto konania dražby (dňa 01.10.2013 o 10,30 hod, Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., ul.Železničná 4/A,Hlohovec)  (  )

od: 13.09.2013, do: 02.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5176, pridané: 16.09.2013, Martin , veľkosť: 148.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Gregor Ján, Štrbák Marek )

od: 16.09.2013, do: 01.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5177, pridané: 16.09.2013, Martin , veľkosť: 107.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Acosta Raul )

od: 16.09.2013, do: 01.10.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

5178, pridané: 16.09.2013, Martin , veľkosť: 759.6 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad, Mgr. Roman Vozár dražobnou vyhláškou zverejňuje termín a miesto konania dražby nehnuteľností. (dňa 03.10.2013 o 10,00 hod na Exekútorskom úrade, Karloveská 3154/32, Bratislava) (  )

od: 16.09.2013, do: 04.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5179, pridané: 17.09.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ševčík Milan )

od: 17.09.2013, do: 02.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uloížení zásielky.

5180, pridané: 17.09.2013, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Murgoš Ivan )

od: 17.09.2013, do: 02.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5181, pridané: 17.09.2013, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Huntoš Dušan )

od: 17.09.2013, do: 01.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5182, pridané: 17.09.2013, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Baloghová Monika )

od: 17.09.2013, do: 02.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5183, pridané: 17.09.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štanceľ Radovan )

od: 17.09.2013, do: 02.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5184, pridané: 17.09.2013, Martin , veľkosť: 151.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Rácová Dana, Kotlár Miroslav, Holub Anton, Gregorová Anna, Fašianok Ivan )

od: 17.09.2013, do: 02.10.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5185, pridané: 17.09.2013, Martin , veľkosť: 2673.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad prerokoval žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a vydáva rozhodnutie-stavebné povolenie. (stavba "Chodník pre peších Martin-Sever, ul. Východná").  (  )

od: 17.09.2013, do: 02.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5186, pridané: 18.09.2013, Martin , veľkosť: 149.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lacko Marián, Djubašák Vladimír )

od: 18.09.2013, do: 03.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5187, pridané: 18.09.2013, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.09.2013 trvalý pobyt občana. ( Achberger Noll Martin )

od: 18.09.2013, do: 03.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5188, pridané: 18.09.2013, Martin , veľkosť: 137.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.09.2013 trvalý pobyt občana. ( Rohoň Marián )

od: 18.09.2013, do: 03.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o opakovanej dražbe

5189, pridané: 19.09.2013, Martin , veľkosť: 3404.4 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s., Bratislava zverejnuje termín a miesto konania dražby (dňa 07.10.2013 o 09,40 hod, Best Western Palace Hotel Polom,P.O.Hviezdoslava 22,010 01 Žilina) (  )

od: 19.09.2013, do: 08.10.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5190, pridané: 19.09.2013, Martin , veľkosť: 107.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tobola Anton )

od: 19.09.2013, do: 04.10.2013

DOKUMENT