titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5101, pridané: 23.08.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cicko Ľubomír )

od: 23.08.2013, do: 09.09.2013

DOKUMENT

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky formou priameho nájmu 8/NP/2013

5102, pridané: 23.08.2013, Martin , veľkosť: 523 kB, typ: pdf

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou nájmu 8/NP/2013.  (  )

od: 23.08.2013, do: 28.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

5103, pridané: 23.08.2013, Martin , veľkosť: 3640.8 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť,a.s. zverejnuje termín a miesto konania dražby (dňa 9.9.2013 o 9,00hod, Best Western Palace Hotel POLOM, Hviezdoslavova 22,Žilina) (  )

od: 23.08.2013, do: 10.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5104, pridané: 26.08.2013, Martin , veľkosť: 138.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Štanceľ Ján )

od: 26.08.2013, do: 10.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5105, pridané: 26.08.2013, Martin , veľkosť: 138.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Židek Tomáš )

od: 26.08.2013, do: 10.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5106, pridané: 27.08.2013, Martin , veľkosť: 144.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balátová Margita )

od: 27.08.2013, do: 11.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5107, pridané: 27.08.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rakyta Jozef )

od: 27.08.2013, do: 11.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5108, pridané: 27.08.2013, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dudášová Katarína )

od: 27.08.2013, do: 11.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5109, pridané: 27.08.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Botoš Patrik )

od: 27.08.2013, do: 11.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5110, pridané: 27.08.2013, Martin , veľkosť: 148.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lacko Štefan, Lacková Denisa )

od: 27.08.2013, do: 11.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5111, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 150.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ševčík Milan, Putík Róbert )

od: 28.08.2013, do: 12.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5112, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pažitný Milan )

od: 28.08.2013, do: 12.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5113, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pongó Viliam )

od: 28.08.2013, do: 12.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5114, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregor Peter )

od: 28.08.2013, do: 12.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5115, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 323.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát:Pavol Ulbricht ) (  )

od: 28.08.2013, do: 12.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5116, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 138.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Čapla Lukáš )

od: 28.08.2013, do: 12.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5117, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 137.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Karak Ján )

od: 28.08.2013, do: 12.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5118, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 139.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Rafajová Veronika )

od: 28.08.2013, do: 12.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5119, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 141.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Rusnák Miroslav, Rusnák Róbert, Rusnáková Andrea, Bakoš Marek )

od: 28.08.2013, do: 12.09.2013

DOKUMENT

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

5120, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 1432.9 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad, JUDr. Ing. Roman Liščák zverejňuje termín a miesto konania dražby nehnuteľnosti. (dňa 18.09.2013 o 10,00 hod na Exekútorskom úrade, Námestie Sv. Michala 5,Hlohovec) (  )

od: 28.08.2013, do: 19.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5121, pridané: 28.08.2013, Martin , veľkosť: 1372.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie správneho konania a súčasne stanovuje lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok k predloženému návrhu. (stavba "Obchodné centrum Fachmarkt Martin") (  )

od: 28.08.2013, do: 12.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5122, pridané: 30.08.2013, Martin , veľkosť: 289.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresátka:Dana Hanulová)  (  )

od: 30.08.2013, do: 16.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5123, pridané: 02.09.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Sliacky Andrej )

od: 02.09.2013, do: 17.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5124, pridané: 02.09.2013, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Chinoracký Marián )

od: 02.09.2013, do: 17.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5125, pridané: 02.09.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štrkáč Zdenek )

od: 02.09.2013, do: 17.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5126, pridané: 02.09.2013, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vinarčík Oleg )

od: 02.09.2013, do: 17.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5127, pridané: 02.09.2013, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kostolný Miroslav )

od: 02.09.2013, do: 17.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5128, pridané: 02.09.2013, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Novák Peter )

od: 02.09.2013, do: 17.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5129, pridané: 02.09.2013, Martin , veľkosť: 148.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Chvojka Martin, Mgr.Řehák Ľubomír )

od: 02.09.2013, do: 17.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5130, pridané: 02.09.2013, Martin , veľkosť: 2701.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad vydáva stavebne povolenie. (stavba: "Rozšírenie parkovacích plôch v MsČ Martin-Košúty, ul. F. Štefunku")  (  )

od: 02.09.2013, do: 17.09.2013

DOKUMENT