titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5071, pridané: 13.08.2013, Martin , veľkosť: 138.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Virágová Nadežda )

od: 13.08.2013, do: 28.08.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška - dražba hnuteľných vecí

5072, pridané: 13.08.2013, Martin , veľkosť: 371.3 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Martin Thomka, so sídlom pri Okresnom súde v Martine vydáva dražobnú vyhlášku - dražba hnuteľných vecí, ktorá sa uskutoční dňa 15.8.2013 o 08,00 hod. na tunajšom exekútorskom úrade.  (  )

od: 13.08.2013, do: 15.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5073, pridané: 14.08.2013, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Klučincová Žaneta )

od: 14.08.2013, do: 30.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5074, pridané: 14.08.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Staš Silvester )

od: 14.08.2013, do: 30.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5075, pridané: 15.08.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rohoň Miroslav )

od: 15.08.2013, do: 30.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5076, pridané: 19.08.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kubín Petr )

od: 19.08.2013, do: 03.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5077, pridané: 19.08.2013, Martin , veľkosť: 145.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šúr Miloš )

od: 19.08.2013, do: 03.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5078, pridané: 19.08.2013, Martin , veľkosť: 146.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šimko Milan )

od: 19.08.2013, do: 03.09.2013

DOKUMENT

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

5079, pridané: 19.08.2013, Martin , veľkosť: 865.5 kB, typ: pdf

Exekútroský úrad JUDr. Mariána Janeca oznamuje dátum a miesto konania dražby nehnuteľností. ( 10.9.2013 o 10,00 hod. v sídle Exekútorského úradu,ul.Sad SNP č.666/12 v Žiline) (  )

od: 19.08.2013, do: 03.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5080, pridané: 19.08.2013, Martin , veľkosť: 329.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Michal Kuric) (  )

od: 19.08.2013, do: 03.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5081, pridané: 20.08.2013, Martin , veľkosť: 1363.3 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením. (stavba " Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany) (  )

od: 20.08.2013, do: 04.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5082, pridané: 20.08.2013, Martin , veľkosť: 138.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Kubík Tomáš )

od: 20.08.2013, do: 04.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5083, pridané: 20.08.2013, Martin , veľkosť: 137.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Žúbor Pavol )

od: 20.08.2013, do: 04.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5084, pridané: 20.08.2013, Martin , veľkosť: 3259.3 kB, typ: pdf

Profesionálna dražobná spoločnosť , s.r.o. oznamuje miesto a čas konania dobrovoľnej dražby ( Veľká zasadačka č. 01 nachádzajúca sa na prízemí v budove na ul. Záborského 2 v Martine, dňa 4.9.2013 o 13,00 hod. )  (  )

od: 20.08.2013, do: 05.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5085, pridané: 20.08.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rakyta Dušan )

od: 20.08.2013, do: 04.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5086, pridané: 21.08.2013, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Novák Peter )

od: 21.08.2013, do: 05.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5087, pridané: 21.08.2013, Martin , veľkosť: 149.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Fujko Michal, Pliešovský Jozef, Valko Peter )

od: 21.08.2013, do: 05.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5088, pridané: 21.08.2013, Martin , veľkosť: 1757.4 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine ako príslušný orgán štátnej vodnej správy povoľuje zmenu vodnej stavby. (vodná stavba "Martin-Ostredok,vodovod") (  )

od: 21.08.2013, do: 02.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5089, pridané: 22.08.2013, Martin , veľkosť: 2568.2 kB, typ: pdf

Profesionálna dražobná spoločnosť , s.r.o. oznamuje miesto a čas konania dobrovoľnej dražby ( Veľká zasadačka č. 01 nachádzajúca sa na prízemí v budove na ul. Záborského 2 v Martine, dňa 4.9.2013 o 11,30hod. )  (  )

od: 20.08.2013, do: 05.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5090, pridané: 22.08.2013, Martin , veľkosť: 1957.2 kB, typ: pdf

Obec Sučany ako príslušný stavebný úrad, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správya posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe výsledku prerokovania vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.(stavba "Rozšírenie parkovacích plôch, ul. Mládeže, Martin-Podháj") (  )

od: 22.08.2013, do: 06.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5091, pridané: 22.08.2013, Martin , veľkosť: 137.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Gábor Ivan )

od: 22.08.2013, do: 05.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5092, pridané: 22.08.2013, Martin , veľkosť: 140.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Konček Jozef st., Končeková Františka, Konček Ján, Konček Jozef ml., Končeková Veronika )

od: 22.08.2013, do: 05.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5093, pridané: 22.08.2013, Martin , veľkosť: 142.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Konček Roman st., Löfflerová Jana, Končeková Denisa, Konček Roman ml., Konček Libor, Konček Dominik )

od: 22.08.2013, do: 05.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5094, pridané: 22.08.2013, Martin , veľkosť: 142.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Končeková Júlia, Vavro Juraj, Konček Marek, Končeková Sára, Končeková Adriana, Konček Adrián František, Končeková Erika )

od: 22.08.2013, do: 05.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5095, pridané: 22.08.2013, Martin , veľkosť: 142.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Končeková Oľga, Končeková Barbora, Končeková Dominika Oľga, Vavrová Natália, Dotko Juraj Samuel )

od: 22.08.2013, do: 05.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5096, pridané: 22.08.2013, Martin , veľkosť: 144.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Lacko Mikuláš, Lacko Martin, Lacková Michaela, Facunová Kristína Sylvia, Facunová Sofia Irena, Puška Ján )

od: 22.08.2013, do: 05.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5097, pridané: 23.08.2013, Martin , veľkosť: 147.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Plevko Rastislav, Paučeková Ingrid )

od: 23.08.2013, do: 09.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5098, pridané: 23.08.2013, Martin , veľkosť: 149.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Gregorová Lucia, Fašianok Ivan )

od: 23.08.2013, do: 09.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5099, pridané: 23.08.2013, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Lipták Jaroslav )

od: 23.08.2013, do: 09.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5100, pridané: 23.08.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Huntoš Dušan )

od: 23.08.2013, do: 09.09.2013

DOKUMENT