titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

481, pridané: 14.04.2009, Martin , veľkosť: 66.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.4.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Antona Balúna, nar. 15.2.1968 /4 občania/ )

od: 14.04.2009, do: 28.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

482, pridané: 17.04.2009, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.4.2009 trvalý pobyt občana ( Daniel Žilinský, nar. 29.8.1955 )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

483, pridané: 17.04.2009, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.4.2009 trvalý pobyt občana ( Ivan Brna, nar. 4.6.1954 )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

484, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Ševčík, nar. 28.3.1964 )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

485, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Peschka, nar. 21.9.1984 )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

486, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 59.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Lihan, nar. 12.6.1988 )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

487, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Hasaj, nar. 20.10.1971 )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

vyhlásenie výberového konania

488, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 194.3 kB, typ: pdf

Krajský školský úrad v Žiline vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia (  )

od: 20.04.2009, do: 24.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

489, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 59.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Laco Balog, nar. 12.10.1955 )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

490, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Konečný, nar. 19.10.1981 )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

491, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jitka Jahnická )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

492, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Lihan, nar. 12.6.1988 )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

493, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Ujček, nar. 8.10.1963 )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

494, pridané: 20.04.2009, Martin , veľkosť: 591.5 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky vydváa verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Verejné osvetlenie v MČ Stráne - Ul. V.Žingora" )

od: 20.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

495, pridané: 24.04.2009, Martin , veľkosť: 333.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Komunikácia a inžinierske siete, k.ú. Priekopa a k.ú. Vrútky" )

od: 24.04.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

496, pridané: 24.04.2009, Martin , veľkosť: 333.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania ( stavba "Komunikácia a inžinierske siete, k.ú. Priekopa a k.ú. Vrútky )

od: 24.04.2009, do: 08.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

497, pridané: 28.04.2009, Martin , veľkosť: 61.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.4.2009 trvalý pobyt občana ( Peter Hakala, nar. 19.6.1978 )

od: 28.04.2009, do: 12.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

498, pridané: 28.04.2009, Martin , veľkosť: 63.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.4.2009 trvalý pobyt občana ( Petra Ivašková, Alena Ivašková, Sára Turanová )

od: 28.04.2009, do: 12.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

499, pridané: 28.04.2009, Martin , veľkosť: 63.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.4.2009 trvalý pobyt občana ( Iveta Košarišťanová, Marek Košarišťan )

od: 28.04.2009, do: 12.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

500, pridané: 28.04.2009, Martin , veľkosť: 1255.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou územné rozhodnutie  ( stavba "Výstavba optickej siete TKR Martin - Sever" )

od: 28.04.2009, do: 12.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

501, pridané: 28.04.2009, Martin , veľkosť: 1115.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou územné rozhodnutie ( stavba "Výstavba optickej siete TKR Martin-Košúty" )

od: 28.04.2009, do: 12.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

502, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Danica Kubindová, nar. 24.9.1953 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

503, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Fujko, nar. 30.4.1957 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

504, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Boris Sajdák, nar. 20.3.1968 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

505, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Naď, nar. 9.11.1966 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

506, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Pappová, nar. 18.4.1964 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

507, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mária Hanesová, nar. 23.7.1980 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

508, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Roman Dancso, nar. 10.5.1970 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

509, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 59.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adaresát - Ján Vaganek, nar. 24.4.1963 )

od: 30.04.2009, do: 18.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

510, pridané: 30.04.2009, Martin , veľkosť: 807.8 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad v Žiline vydáva verejnou vyhláškou rohodnutie ( stavba "Centrum obchodu a služieb, Martin-Košúty" )

od: 30.04.2009, do: 14.05.2009

DOKUMENT