titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5011, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Milanec Marián, zástupca Sarah spol. s r.o. "v likvidácii" )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5012, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 152.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Hanzel Ľubomír, Řehák Ľubomír, Novák Peter, Mertiňák Róbert )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5013, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 146.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kágerová Iveta )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5014, pridané: 23.07.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Drabant Martin )

od: 23.07.2013, do: 07.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5015, pridané: 24.07.2013, Martin , veľkosť: 144.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šalaga Martin )

od: 24.07.2013, do: 08.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5016, pridané: 24.07.2013, Martin , veľkosť: 145.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Buzák Ján )

od: 24.07.2013, do: 08.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5017, pridané: 24.07.2013, Martin , veľkosť: 152 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štefundová Zdenka, Kopeček Václav, Lamoš Zdenko )

od: 24.07.2013, do: 08.08.2013

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

5018, pridané: 24.07.2013, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na 29. júla 2013 (pondelok) o 11,00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. (  )

od: 24.07.2013, do: 29.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5019, pridané: 25.07.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kotlárová Anna )

od: 25.07.2013, do: 09.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5020, pridané: 25.07.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Bartoňová Lívia )

od: 25.07.2013, do: 09.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5021, pridané: 25.07.2013, Martin , veľkosť: 147.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Neuwirthová Milena )

od: 25.07.2013, do: 09.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5022, pridané: 25.07.2013, Martin , veľkosť: 648.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie. (15.8.2013 o 10,00 hod., Mestský úrad Martin, 3.poschodie ,č.dverí 310) (  )

od: 25.07.2013, do: 09.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5023, pridané: 26.07.2013, Martin , veľkosť: 326.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. (adresát: Marián Užík) (  )

od: 26.07.2013, do: 12.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5024, pridané: 29.07.2013, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Užík Marián )

od: 29.07.2013, do: 13.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5025, pridané: 29.07.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gulassa Karol )

od: 29.07.2013, do: 13.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5026, pridané: 29.07.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kotlárová Anna )

od: 29.07.2013, do: 13.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5027, pridané: 29.07.2013, Martin , veľkosť: 145.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rác Igor )

od: 29.07.2013, do: 13.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5028, pridané: 29.07.2013, Martin , veľkosť: 145.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lacko Marián )

od: 29.07.2013, do: 13.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5029, pridané: 29.07.2013, Martin , veľkosť: 151.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Géczy Marek, Ing. Orlický Martin, Novák Peter )

od: 29.07.2013, do: 13.08.2013

DOKUMENT

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin

5030, pridané: 29.07.2013, Martin , veľkosť: 418.3 kB, typ: pdf

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 7/NP/2013. (viď dokument) (  )

od: 29.07.2013, do: 05.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5031, pridané: 30.07.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Baláž Ondřej )

od: 30.07.2013, do: 14.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5032, pridané: 31.07.2013, Martin , veľkosť: 330.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Katona )  (  )

od: 31.07.2013, do: 15.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5033, pridané: 31.07.2013, Martin , veľkosť: 8150.5 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Martin oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Andrea Balážová,Ivan Lacko,Igor Rác,Klaudia Tarnayová,Mária Maršálová,Pavel Hanko,Rastislav Kozol,Pavel Kučera,Miroslav Svitač,Peter Leštinský,Ivan Machálek,Marcel Škorník,Ľubomír Sládek,Róbert Mertiňák,Martin Krpelan,Miroslav Čierny,Vladimír Kopta,Zuzana Sušienková,Vojtech Árva,Milan Balún,Miroslav Eertel,Peter Fudor,Vladimír Junas,Marian Jašurek,Mário Debrecéni,Miroslav Butela)  (  )

od: 31.07.2013, do: 15.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5034, pridané: 31.07.2013, Martin , veľkosť: 318.5 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Martin oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Branislav Bródy) (  )

od: 31.07.2013, do: 15.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5035, pridané: 31.07.2013, Martin , veľkosť: 997.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 22.8.2013 o 10,00hod, so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Martine,v zasadačke na 3. poschodí,č.dv.310. (stavba "Rozšírenie parkovacích plôch v MsČ Martin-Košúty,ul. F. Štefunku" (  )

od: 31.07.2013, do: 15.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5036, pridané: 31.07.2013, Martin , veľkosť: 997.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestným zisťovaním, ktoré sa uskutoční 22.8.2013 o 10,00 hod so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Martine, v zasadačke na 3. poschodí,č.dv.310. (stavba "Rozšírenie parkovacích plôch v Msč Martin-Košúty, ul. F. Štefunku") (  )

od: 31.07.2013, do: 15.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5037, pridané: 01.08.2013, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Bizoňová Michaela )

od: 01.08.2013, do: 16.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5038, pridané: 01.08.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cifra Jozef )

od: 01.08.2013, do: 16.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5039, pridané: 01.08.2013, Martin , veľkosť: 145 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hadár Peter )

od: 01.08.2013, do: 16.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5040, pridané: 02.08.2013, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Petráš Michal )

od: 02.08.2013, do: 19.08.2013

DOKUMENT