titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

4921, pridané: 21.06.2013, Martin , veľkosť: 149.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Juraj Račko, Marián Ďakulič )

od: 21.06.2013, do: 08.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4922, pridané: 21.06.2013, Martin , veľkosť: 148 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Miroslav Dudáš, Ján Veselka )

od: 21.06.2013, do: 08.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4923, pridané: 21.06.2013, Martin , veľkosť: 144.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Mráz )

od: 00.00.0000, do: 08.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4924, pridané: 21.06.2013, Martin , veľkosť: 147.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Ing. Jaroslav Lipták )

od: 21.06.2013, do: 08.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4925, pridané: 21.06.2013, Martin , veľkosť: 151.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Janka Milučká, Peter Rusnák, Bach Tomáš )

od: 21.06.2013, do: 08.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

4926, pridané: 24.06.2013, Martin , veľkosť: 2359.7 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomností. Adresáti sú Roman Šípoš, Ivan Kerék, Miroslav Žák, Zdenko Lamoš, Vladimír Valkovský, Beáta Andrejková, Pavol Andrejko, Jaroslava Lomenová.  (  )

od: 24.06.2013, do: 09.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE

4927, pridané: 24.06.2013, Martin , veľkosť: 1205.8 kB, typ: pdf

Obec Turany vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "Parkovisko Ul. Michaelliho, Martin - Ľadoveň, 15 p.m." (  )

od: 24.06.2013, do: 09.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4928, pridané: 24.06.2013, Martin , veľkosť: 449.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad oznamuje miesto uloženia písomnosti. Adresátom je Veronika Sabadošová. (  )

od: 24.06.2013, do: 09.07.2013

DOKUMENT

Predvolanie

4929, pridané: 24.06.2013, Martin , veľkosť: 665.8 kB, typ: pdf

Predvolanie vo veci prejednania dedičstva po nebohom Karolovi Fujkovi dňa 28. júna 2013 o 8.30h adresované Michalovi Fujkovi.  (  )

od: 24.06.2013, do: 01.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4930, pridané: 25.06.2013, Martin , veľkosť: 149.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: František Mintál, Alexander Facuna, Patrik Ďuris )

od: 25.06.2013, do: 10.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

4931, pridané: 25.06.2013, Martin , veľkosť: 262.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Milan Šimko )

od: 25.06.2013, do: 10.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4932, pridané: 26.06.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Michal Gregor )

od: 26.06.2013, do: 11.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4933, pridané: 26.06.2013, Martin , veľkosť: 144.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mráz Ján )

od: 26.06.2013, do: 11.07.2013

DOKUMENT

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin

4934, pridané: 26.06.2013, Martin , veľkosť: 494.6 kB, typ: pdf

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 6/NP/2013 (viď dokument) (  )

od: 26.06.2013, do: 02.07.2013

DOKUMENT

Vyhláška o opakovanej dražbe nehnuteľnosti

4935, pridané: 26.06.2013, Martin , veľkosť: 934.4 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad so sídlom vo Zvolene, ul. Borovianska č.17, oznamuje dátum a čas konania opakovanej dražby nehnuteľnosti. ( 10.júla 2013 /streda/ o 10,30hod.) (  )

od: 26.06.2013, do: 11.07.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

4936, pridané: 27.06.2013, Martin , veľkosť: 363.8 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Martin Thomka vydáva dražobnú vyhlášku Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí. (28.6.2013 o 08,00hod.) (  )

od: 27.06.2013, do: 01.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

4937, pridané: 27.06.2013, Martin , veľkosť: 2560.6 kB, typ: pdf

JUDr. Jozef Šperka vyhlasuje opakovanú dražbu s termínom času a konania dražby. (12.7.2013 o 9:00hod )  (  )

od: 27.06.2013, do: 15.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4938, pridané: 27.06.2013, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Sochuláková Monika )

od: 27.06.2013, do: 12.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4939, pridané: 27.06.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lacko Štefan )

od: 27.06.2013, do: 12.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4940, pridané: 27.06.2013, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štrbáková Viera, Facuna Peter )

od: 27.06.2013, do: 12.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4941, pridané: 27.06.2013, Martin , veľkosť: 150.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Žemberi Tibor, Lamoš Zdenko, Křupala Tomáš )

od: 27.06.2013, do: 12.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

4942, pridané: 28.06.2013, Martin , veľkosť: 3571.2 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje termín a čas konania dražby. (15.7.2013 o 10,40hod.) (  )

od: 28.06.2013, do: 16.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

4943, pridané: 28.06.2013, Martin , veľkosť: 2648.7 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje termín a čas konania dražby. (15.7.2013 o 10,20hod.)  (  )

od: 28.06.2013, do: 16.07.2013

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

4944, pridané: 28.06.2013, Martin , veľkosť: 65.4 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na 01. júla 2013 (pondelok) o 10,00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. (  )

od: 28.06.2013, do: 01.07.2013

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

4945, pridané: 28.06.2013, Martin , veľkosť: 65.4 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na 01. júla 2013 (pondelok) o 10,00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. (  )

od: 28.06.2013, do: 01.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4946, pridané: 01.07.2013, Martin , veľkosť: 138.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 01.07.2013 trvalý pobyt občana. ( Bernátová Zuzana, Ovšák Ivan )

od: 01.07.2013, do: 16.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4947, pridané: 01.07.2013, Martin , veľkosť: 138.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 01.07.2013 trvalý pobyt občana. ( Nemčok Martin )

od: 01.07.2013, do: 16.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4948, pridané: 01.07.2013, Martin , veľkosť: 141.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 01.07.2013 trvalý pobyt občana. ( Weiss Dušan, Weissová Edita, Weissová Lucia, Weissová Veronika )

od: 01.07.2013, do: 16.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4949, pridané: 01.07.2013, Martin , veľkosť: 138.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 01.07.2013 trvalý pobyt občana. ( Žúborová Renáta )

od: 01.07.2013, do: 16.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4950, pridané: 02.07.2013, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Michal Tavel )

od: 02.07.2013, do: 17.07.2013

DOKUMENT