titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o opakovanej dražbe

4891, pridané: 12.06.2013, Martin , veľkosť: 1734.7 kB, typ: pdf

Dražba sa bude konať v sídle notárskeho úradu JUDr. Ľudmila Chodelková, so sídlom na Ul. 1. mája č.5, 010 01 Žilina. Dátum konania dražby je 28. 06.2013 o 14.00 hod.  (  )

od: 12.06.2013, do: 28.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4892, pridané: 13.06.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kubov Ivan )

od: 13.06.2013, do: 28.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4893, pridané: 13.06.2013, Martin , veľkosť: 145.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Mayer )

od: 13.06.2013, do: 28.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4894, pridané: 13.06.2013, Martin , veľkosť: 147.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Daniel Ďakulič, Ján Jesenský )

od: 13.06.2013, do: 28.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4895, pridané: 13.06.2013, Martin , veľkosť: 144.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Anton Ilovský, Ctibor Cibiri )

od: 13.06.2013, do: 28.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4896, pridané: 13.06.2013, Martin , veľkosť: 148.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dana Kotlárová, Ján Facuna, Rastislav Cicko, Daniel Ďakulič, Igor Gregor )

od: 13.06.2013, do: 28.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4897, pridané: 13.06.2013, Martin , veľkosť: 156.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štefan Komár, Štefan Lacko, Vojtech Cicko, Erik Cicko, Dušan Kroščen, Igor Gregor, Raul Acosta, Ján Rohoň, Marián Stolárik, Tomáš Lihan, Vladislav Šarkan, Matej Poliačik )

od: 13.06.2013, do: 28.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

4898, pridané: 13.06.2013, Martin , veľkosť: 975.9 kB, typ: pdf

Obec Sučany oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 8.7.2013 o 9.30 so sretnutím pozvaných v zasadačke Msú Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, Martin, 3. poschodie, č.dv.310.  (  )

od: 13.06.2013, do: 28.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

4899, pridané: 13.06.2013, Martin , veľkosť: 985.5 kB, typ: pdf

Obec Sučany oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 8.7.2013 o 9.00 so stretnutím pozvaných v zasadačke Msú Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, Martin, 3. poschodie, č.dv.310.  (  )

od: 13.06.2013, do: 28.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení uloženia písomnosti

4900, pridané: 13.06.2013, Martin , veľkosť: 250.7 kB, typ: pdf

Na základe žiadosti o poskytnutie súčinnosti Daňový úrad Žilina žiada zverejniť Oznámenie o uložení písomnosti. Adresátom je Jozef Baťala.  (  )

od: 13.06.2013, do: 28.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4901, pridané: 17.06.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Putík Róbert )

od: 17.06.2013, do: 02.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4902, pridané: 17.06.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kurnota Jozef )

od: 17.06.2013, do: 02.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4903, pridané: 17.06.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kozol Rastislav )

od: 17.06.2013, do: 02.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4904, pridané: 17.06.2013, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Klučinec Anton )

od: 17.06.2013, do: 02.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4905, pridané: 17.06.2013, Martin , veľkosť: 149.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Milanec Marián, Balun Anton, Labuda Jozef, Lány Pavol )

od: 17.06.2013, do: 02.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4906, pridané: 17.06.2013, Martin , veľkosť: 139.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.06.2013 trvalý pobyt občana. ( Stieglerová Soňa, Stieglerová Lenka )

od: 17.06.2013, do: 02.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4907, pridané: 17.06.2013, Martin , veľkosť: 138.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.06.2013 trvalý pobyt občana. ( Froľo Ivan )

od: 17.06.2013, do: 02.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4908, pridané: 18.06.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Durdiak )

od: 18.06.2013, do: 03.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4909, pridané: 18.06.2013, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Petra Čullá )

od: 18.06.2013, do: 03.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4910, pridané: 18.06.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dušan Huntoš )

od: 18.06.2013, do: 03.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4911, pridané: 18.06.2013, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Karol Fuják )

od: 18.06.2013, do: 03.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4912, pridané: 18.06.2013, Martin , veľkosť: 151 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Peter Novák, Žaneta Bányászová 2x, Anna Kotlárová 2x )

od: 18.06.2013, do: 03.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

4913, pridané: 18.06.2013, Martin , veľkosť: 1007.8 kB, typ: pdf

Obec Sučany oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční v pondelok 8.7.2013 o 9.00 h. v zasadačke MsÚ Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 3. poschodie č. dv. 310.  (  )

od: 18.06.2013, do: 08.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

4914, pridané: 18.06.2013, Martin , veľkosť: 1502.2 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti (adresát: Stanislav Holaza, Michal Kováč, Jaroslav Pauček, Peter Jančok, Jozef Feneš)  (  )

od: 18.06.2013, do: 03.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4915, pridané: 19.06.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Banyasz Radoslav )

od: 19.06.2013, do: 04.07.2013

DOKUMENT

Doručenie znaleckého posudku na cenu nehnuteľnosti

4916, pridané: 19.06.2013, Martin , veľkosť: 400 kB, typ: pdf

František Radzo - súdny exekútor doručuje znalecký posudok č. 39/2013 na cenu nehnuteľnosti a súčasne upovedomuje, že bola ocenená nehnuteľnosť Výpis z Listu vlastníctva č.1785. Účastník právneho vzťahu je Ondrej Branický.  (  )

od: 19.06.2013, do: 27.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4917, pridané: 21.06.2013, Martin , veľkosť: 139 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.06.2013 trvalý pobyt občana. ( Cicková Diana st,. Cicko Vojtech, Cicková Diana ml., Cicko Peter )

od: 21.06.2013, do: 08.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4918, pridané: 21.06.2013, Martin , veľkosť: 141.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.06.2013 trvalý pobyt občana. ( Šandor Stanislav st., Šandorová Želmíra, Šandor Stanislav ml., Šandorová Martina, Šandor Marko )

od: 21.06.2013, do: 08.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4919, pridané: 21.06.2013, Martin , veľkosť: 137.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.06.2013 trvalý pobyt občana. ( Koreň Erik )

od: 21.06.2013, do: 08.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4920, pridané: 21.06.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Róbert Putík )

od: 21.06.2013, do: 08.07.2013

DOKUMENT