titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

4861, pridané: 04.06.2013, Martin , veľkosť: 152.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Rácová Dana, Blažej Jozef, Štefan Ľubomír )

od: 04.06.2013, do: 19.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4862, pridané: 04.06.2013, Martin , veľkosť: 150.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lacko Štefan, Lacko Ľubomír, Dotko Mário. )

od: 04.06.2013, do: 19.06.2013

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č.06/NP/2

4863, pridané: 05.06.2013, Martin , veľkosť: 1315.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade so zákonom NR SR č.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č.99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu: (viď dokument).  (  )

od: 05.06.2013, do: 20.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4864, pridané: 05.06.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gulassa Karol )

od: 05.06.2013, do: 20.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4865, pridané: 06.06.2013, Martin , veľkosť: 149.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kubošník Michal, Duda Michal )

od: 06.06.2013, do: 21.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4866, pridané: 06.06.2013, Martin , veľkosť: 148.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Karlík Miroslav, Karlíková Jana )

od: 06.06.2013, do: 21.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4867, pridané: 06.06.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Szombathelyi Ladislav )

od: 06.06.2013, do: 21.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

4868, pridané: 06.06.2013, Martin , veľkosť: 239.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, Ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vavro Peter )

od: 06.06.2013, do: 21.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4869, pridané: 06.06.2013, Martin , veľkosť: 1809.2 kB, typ: pdf

Obec Turany, ako Krajským stavebným úradom Žilina úrčený stavebný úrad vydal verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby "Parkovacie a spevnené plochy na ul. Gándího Martin-Záturčie". (  )

od: 06.06.2013, do: 21.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4870, pridané: 10.06.2013, Martin , veľkosť: 138.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.06.2013 trvalý pobyt občana.  ( CHomo Ľubomír )

od: 10.06.2013, do: 25.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4871, pridané: 10.06.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Kotlárová Anna )

od: 10.06.2013, do: 25.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4872, pridané: 10.06.2013, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Dotková Denisa )

od: 10.06.2013, do: 25.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4873, pridané: 10.06.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Kozol Rastislav )

od: 10.06.2013, do: 25.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4874, pridané: 10.06.2013, Martin , veľkosť: 145.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Veselka Ján )

od: 10.06.2013, do: 25.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4875, pridané: 10.06.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Murcko Vladimír, Kozol Rastislav )

od: 10.06.2013, do: 25.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4876, pridané: 10.06.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dotko Blažej, Kurnota Jozef )

od: 10.06.2013, do: 25.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o začatí konania v veci predĺženiaplatnosti územného rozhodnutia

4877, pridané: 10.06.2013, Martin , veľkosť: 651.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje začatie správneho konania a súčasne stanovuje lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok k predloženému návrhu: 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Martine - oddelenie mestskej stavebnej správy, v budove Mestského úradu na 3. poschodí.  (  )

od: 10.06.2013, do: 29.06.2013

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

4878, pridané: 11.06.2013, Martin , veľkosť: 69.3 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na 17. júna 2013 (pondelok) o 9,00 hod. do veľkej zasadačky MsÚ zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin. (  )

od: 11.06.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4879, pridané: 11.06.2013, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti - Predvolanie na predbežné vyšetrenie v dedičskej veci po neb. Zdenkovi Štrkáčovi. ( Adresát: Štrkáč Ladislav )

od: 11.06.2013, do: 26.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4880, pridané: 11.06.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Róbert Putík )

od: 11.06.2013, do: 26.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4881, pridané: 11.06.2013, Martin , veľkosť: 138.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.06.2013 trvalý pobyt občana.  ( Kozol Dušan )

od: 11.06.2013, do: 26.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4882, pridané: 11.06.2013, Martin , veľkosť: 140 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.06.2013 trvalý pobyt občana.  ( Vajda Víťazoslav )

od: 11.06.2013, do: 26.06.2013

DOKUMENT

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

4883, pridané: 11.06.2013, Martin , veľkosť: 1054.7 kB, typ: pdf

DRažba nehnuteľnosti sa uskutoční 26.6.2013 o 10.h a miesto konania dražby je Exekútorský úrad - Radzo František, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín.  (  )

od: 11.06.2013, do: 27.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4884, pridané: 12.06.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti - vyrozumenie o úkonoch. ( Adresát: Róbert Putík )

od: 12.06.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4885, pridané: 12.06.2013, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ivan Kubov, Ladislava Bodoríková, Ľubomír Hanzel )

od: 12.06.2013, do: 27.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4886, pridané: 12.06.2013, Martin , veľkosť: 150.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Eugen Baláž, Marián Naď, Zdeno Pačan )

od: 12.06.2013, do: 27.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4887, pridané: 12.06.2013, Martin , veľkosť: 148.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Michal Stupianský )

od: 12.06.2013, do: 27.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4888, pridané: 12.06.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Majtán )

od: 12.06.2013, do: 27.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4889, pridané: 12.06.2013, Martin , veľkosť: 147.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ing. Jaroslav Lipták )

od: 12.06.2013, do: 27.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4890, pridané: 12.06.2013, Martin , veľkosť: 148.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ľubomír Štefan )

od: 12.06.2013, do: 27.06.2013

DOKUMENT