titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

4831, pridané: 29.05.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Pavol Zajac, Dana Rácová )

od: 29.05.2013, do: 13.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4832, pridané: 29.05.2013, Martin , veľkosť: 334.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomností. (adresát: Štefan Vengrin) (  )

od: 29.05.2013, do: 13.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4833, pridané: 29.05.2013, Martin , veľkosť: 297.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát: Miroslav Sekereš) (  )

od: 29.05.2013, do: 13.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4834, pridané: 30.05.2013, Martin , veľkosť: 146.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Marián Ďakulič, Miroslav Smolka )

od: 30.05.2013, do: 14.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4835, pridané: 30.05.2013, Martin , veľkosť: 147.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ľuboš Mertiňák )

od: 30.05.2013, do: 14.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4836, pridané: 30.05.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Michal Fujko )

od: 30.05.2013, do: 14.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4837, pridané: 30.05.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dušan Bučko )

od: 30.05.2013, do: 14.06.2013

DOKUMENT

Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015

4838, pridané: 30.05.2013, Martin , veľkosť: 283 kB, typ: pdf

Obstarávateľ, Obvodný úrad životného prostredia Žilina, úsek odpadového hospodárstva, predložil na Obvodný úrad životného prostredia Žilina Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015. Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa www.za.ouzp.sk a na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk. Do správy a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa a návrh strategického dokumentu je verejnosti prístupná 21 dní od zverejnenia správy aj v budove MsÚ – u referenta Odboru komunálnych služieb Bc. Márie Rovňákovej č. dverí 307 A, tretie poschodie - počas pracovnej doby. Verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční 20.6.2013 o 11,00 hod. na Obvodnom úrade životného prostredia Žilina,Nám. M.R.Štefánika č. 1, Žilina, zasadačka 1. poschodie , č. 108.  (  )

od: 30.05.2013, do: 21.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4839, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 148.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Marcela Hoová, Jozef Popálenec )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4840, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 145.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Muriňák )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4841, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 145.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Milanec )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4842, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Michal Gregor, Janka Blahušiaková )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

4843, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 266.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Mišík )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4844, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 137.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.05.2013 trvalý pobyt občana. ( Bajči Tibor )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4845, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 140.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.05.2013 trvalý pobyt občana. ( Balážová Lenka, Balážová Eva, Balážová Michaela )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4846, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 141.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.05.2013 trvalý pobyt občana. ( Čišková Janka, Čišková Sabina, Čiško Sebastián )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4847, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 139.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.05.2013 trvalý pobyt občana. ( Ladňáková Zuzana, Bosáková Alena )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4848, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 138.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.05.2013 trvalý pobyt občana. ( Paulis Michal, Paulisová Lenka, Paulis Peter )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4849, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.05.2013 trvalý pobyt občana. ( Petr Roman )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

4850, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 311.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: (viď dokument) (  )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4851, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 232.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č.99 o hospodárení s majetkom mesta a to: (viď dokument)  (  )

od: 31.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenia o dražbe hnuteľných vecí

4852, pridané: 31.05.2013, Martin , veľkosť: 2064.8 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Martin Thomka, so sídlom pri Okresnom súde v Martine, vydáva oznámenia o dražbe hnuteľných vecí. ( Bobek Ľubomír )  (  )

od: 31.05.2013, do: 04.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4853, pridané: 04.06.2013, Martin , veľkosť: 139.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 04.06.2013 trvalý pobyt občana. ( Bodišová Soňa, Kaštan Milan )

od: 04.06.2013, do: 19.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4854, pridané: 04.06.2013, Martin , veľkosť: 138.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 04.06.2013 trvalý pobyt občana. ( Segeč Milan )

od: 04.06.2013, do: 19.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4855, pridané: 04.06.2013, Martin , veľkosť: 138.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 04.06.2013 trvalý pobyt občana. ( Šimko Vladimír )

od: 04.06.2013, do: 19.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4856, pridané: 04.06.2013, Martin , veľkosť: 145.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Žemberi Tibor )

od: 04.06.2013, do: 19.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4857, pridané: 04.06.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Truhan Roman )

od: 04.06.6201, do: 19.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4858, pridané: 04.06.2013, Martin , veľkosť: 146.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Sajdák Boris )

od: 04.06.2013, do: 19.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4859, pridané: 04.06.2013, Martin , veľkosť: 143 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hronček Milan )

od: 04.06.2013, do: 19.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4860, pridané: 04.06.2013, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pavlíková Žaneta )

od: 04.06.2013, do: 19.06.2013

DOKUMENT